Tre Muajt e Bekuar (Rexheb, Shaban dhe Ramazan)

Koha dhe vendi, të gjithë vlerën dhe shenjtërinë e tyre e marrin sepse ashtu dëshiron Allahu. Kjo dëshirë hyjnore përfshin mijëra urtësi për krijesat. Veçanërisht, ato ngjarje që ndodhin brenda asaj kohe... Read more »

Ndikimi i fjalës Allahu Ekber tek muslimanët

Pyetje:” Si ka qenë fjala “Allahu Ekber” moto e myslimanëve të pare dhe a ka vazhduar të influencojë tek myslimanët ashtu siç ka influencuar tek të parët?”   Emri i Myftiut: Ahmed Esh... Read more »

Pse katër shkollat juridike (Medhhebet)?

Mufti Muhammed Teki Usmani Nga këtu lind pyetja: Nëse të pasuarit e një mux­htehidi të posaçëm është i domosdoshëm, pse të ekzistojë nevoja e kufizimit të taklidit vetëm në katër shkolla jurudike?... Read more »

Uniteti i myslimanëve obligim fetar dhe domosdoshmëri e kohës

Mr. Ekrem Mqedonci   Të nderuar të pranishëm, sot është ditë feste, ditë kremte, por mbi të gjitha është ditë gëzimi, ngase vërtetë jemi të gëzuar që Allahu Fuqiplotë na bëri prej... Read more »