Armiku që i ndihmoi Perëndimit

(Noel Malcolm: Useful enemies, Islam and the Ottoman Empire in Western Political Thought 1450-1750 (Armiqtë e dobishëm – Islami dhe Perandoria Otomane në mendimin politik të Perëndimit 1450-1750)

Dr. Daut DAUTI/Londër

Pas dy dekadave të hulumtimeve intensive, Noel Malcolm, njëri ndër mendjet më brilante që ka bota sot, ka nxjerrë në dritë kryeveprën e radhës. Hulumtimet e Malcolmit janë gjithmonë arkivore dhe ato të literaturës së vjetër, të rrallë, të rëndësishme e të harruar. Me këtë libër, Malcolm sërish ka mahnitur botën intelektuale dhe kjo është arsyeja që recensionet e botuara në shtypin elitar Perëndimor, janë superlative. Sikur në çdo vepër të tij, edhe në këtë, fuqia akademike, aftësia e shtjellimit të temës dhe gjuha e Malcolmit, janë thjeshtë mbresëlënëse. Edhe më mbresëlënës është fakti që flet për mënyrën unikate-shkëlqyese të organizimit të burimeve shumështresore dhe të prezentimit të fakteve të analizuara me një mprehtësi të rrallë.

Tema, siç shihet edhe nga titulli i librit, nuk ka qenë e panjohur deri sot. Ndarja Lindje – Perëndim, e ndërtuar në Perëndim mbi perceptime që kanë patur për qëllim ta ndërtojnë idenë anti-Lindje, nuk është e re. Kjo temë që trajton pasojat (negative) të këtij ndërtimi është trajtuar edhe më herët nga një varg studiuesish, përfshirë Maria Todorovën. Por. Malcolm, tashti me thellësinë dhe gjerësinë e kësaj vepre, të gjitha këto botime i bënë të duken sipërfaqësore.

Malcolm i hynë trajtimit të këtij problemi mu në zanafillë. Gjeneza është momenti kur Perandoria Romake, sidomos më vonë kur Kisha ndahet në dy pjesë: Lindje – Perëndim. Perëndimi e ka vështirë ta pranoj ndarjen. Problemi stërmadhohet kur Lindja, më vonë e njohur me emrin Bizant, krijon superioritet ndaj Perëndimit, sidomos në fushën e artit, filozofisë por edhe në atë ekonomike dhe ushtarake. Evropa e mesjetës apo ajo e pas rënies së Perandorisë Romake u shndërrua në principata të vogla dhe dominione inferiore në krahasim me Bizantin që paraqiste një territor të vetëm dhe të sunduar nga një qendër – Konstantinopoli.

Ndarja, siç bënë me dije Malcolm, u shtua dhe mori një nivel tjetër kritik kur Konstantinopoli ra nën sundimin otoman. Tashti për Perëndimin sundimtarët e rinj ishin njerëz tjerë dhe me tjetër religjion. Kundërshtimet e Perëndimit ndaj Bizantit ishin aq të mëdha dhe joracionale, madje në nivel të urrejtjes. Puna shkoi aq larg sa që kur Konstantinopoli ra nën otomanët, Perëndimi këtë ndodhi e shikoi si akt hyjnor me të cilin Zoti e kishte dënuar Bizantin dhe Kishën e Lindjes për shkak se ajo ishte ‘fajtore’ për ndarje dhe tashti i lante mëkatet. Ky ishte rezonimi i Perëndimit.

Këtu fillon shtjellimi i temës së librit. Dijetarët e Perëndimit filluan të interesohen për sunduesit e rinj, otomanët, dhe religjionin e tyre, Islamin. Njohja dhe shpjegimi ishte i nivelit foshnjor sa që disa mendonin se otomanët janë me origjinë nga Troja e lashtë të cilët po i hakmerreshin Bizantit të cilin e konsideronin si Greqi të kohës. Otomanët u konsideruan si pagan, heretik apo sekt i çuditshëm që dilte nga krishterimi. Shpjegimet fillestare të Perëndimit sot janë qesharake por atëherë kanë patur peshë.

Por, një gjë, qysh atëherë filloi të qartësohej. Otomanët dihej se kishin ndërtuar sistem shoqëror dhe ushtarak superior dhe ky fakt fascinues nuk mund të fshihej. Por, kjo epërsi krijoi frikë në Perëndimin e ndarë dhe të prapambetur. Prandaj, krijimi i mendimit dhe qëndrimit ndaj otomanëve ishte i bazuar në njohuri të mangëta dhe në frikë. Rënia e Konstantinopolit dhe faktorizimi i otomanëve ndikoi që Vatikani t’i shpeshtonte thirrjet për popullatën që ajo të rreshtohej nën flamurin e krishterë. Vatikani e konsideronte religjionin e krishterë si faktorin e vetëm unifikues të Perëndimit.

Me kalimin e kohës njohuria filloi të evoluonte pasi që territoret otomane vizitoheshin nga udhëpërshkrues dhe njerëz tjerë të ndryshëm, siç ishin diplomatët, robërit e luftës, etj. Por, informatat e tyre shfrytëzoheshin në mënyrë selektive nga Kisha dhe pushtetmbajtësit që kishin për qëllim të krijonin ide të avantazheve të rreme. Mendimi për otomanët dhe religjionin e tyre interpretohej edhe sipas zhvillimit të ngjarjeve. Martin Luteri në fillim, për shkak të armiqësisë me papatin, e shihte sulltanin dhe otomanët si të arsyeshëm në krahasim me Vatikanin e korruptuar. Por, kur otomanët filluan të lajmëroheshin afër tokave gjermane, ai e ndërroi qëndrimin. Në këto raste njohuria dhe qëndrimi ndaj otomanëve varej nga situata që mbretëronte në Perëndim. Lëvizjet protestante apo tjerat që ishin kundër Vatikanit, kishin qëndrim më të butë apo më të arsyeshëm ndaj otomanëve. Varej edhe nga proksimiteti (afria apo largësia gjeografike) me rrezikun e perceptuar. Ta zëmë, Franca dhe Anglia shpesh ishin aleatë të sulltanit. Kjo ishte për shkak se Franca planifikonte aleancë me sulltanin kundër Habsburgëve kurse anglezët kundër Spanjës.

Malcolm sjellë shembullin e Nikola Makiavelit, mendimtarit të parë që inicoi themelimin e një mendimi shkencor politik në Perëndim duke e analizuar çështjen otomane. Makiaveli, pasi që ishte për një shtet të ndarë nga Kisha, te shteti otoman gjente elemente pozitive. Në këtë drejtim flet rasti i sulltan Sulejmanit të Madhërishëm, i cili me reformat e tij i kishte nënshtruar institucionet religjioze (islamike) duke e vënë shtetin sipër apo në piedestal. Fuqia që ushtronte Kisha mbi shtetin dhe shoqërinë në vendet që sot njihen me emrin Itali, nuk i pëlqente Makiavelit. Duke e dijtur fuqinë ushtarake dhe politike të sulltanit, Makiaveli nuk habitej nëse Italia do të binte në duar të otomanëve. Në lidhje me këtë, siç ka vënë në pah Malcolm, Makiaveli i kishte shkruar një mikut të tij se do të dëshironte që me këtë rast t’i shihte se si do ta merrnin vrapin priftërinjtë për të ikur nga ndjekja e otomanëve. Makiaveli ka qenë i çliruar nga barra iracionale e religjionit dhe këtë ai e sqaron në librin e tij ‘Istorie Firontine’. Këtu ai i përshkruan kryqëzatat duke i karakterizuar si lojë politike të papa Urbanit II, i cili me këto veprime që krijuan pasoja të padëshirueshme, kishte për qëllim që ta zgjeronte domenin e pushtetit dhe ndikimit të tij. Gjatë tërë veprave të tija, duke u bazuar në tezën e tij të arsyeshmërisë së ekzistimit të shtetit, Makiaveli e lartëson fuqinë otomane dhe aftësinë e sulltan Mehmetit II për shkak se ai kishte themeluar shtet të fuqishëm dhe stabil. Ai, njësoj flet edhe për sulltan Pajazitin. Sipas Makiavelit, otomanët, me anët të shtetit, po e bënin atë që dikur e kishin bërë romakët e që Perëndimi nuk ishte në gjendje ta bënte një gjë të tillë .

Pas Makiavelit, Malcolm e anlizon edhe punën e Tomazo Kampanellës, i cili i hulumtonte mënyrat që do të çonin te nënshtrimi i otomanëve. Por, nëse arrihej nënshtrimi dhe aplikohej krishtenizimi i popullsisë myslimane, ai sugjeronte se sistemi i sundimit otoman duhet të ruhej dhe zbatohej edhe më tutje. Në realitet as Kampanella nuk ka mundur t’i ikë sistemit sundues superior otoman. Spjegimi i Kampanellës për otomanët dhe religjionin e tyre nuk u pranua lehtë në një mes ku për këto gjëra ishte folur dhe shkruar me një negativitet të theksuar. Kur Domisio Ponzio, i cili ishte mik i Kampanellës dhe që kishte mendim të njejtë për otomanët, iku në Stamboll dhe u konvertua në mysliman, u bë rrëmujë e madhe në Venedik dhe gjetiu. Ky ishte një rast kur edhe Kampanella u akuzua si i tillë (mysliman i fshehur) por që nuk ishte e vërtetë. Madje, Kampanella u akuzua se me veshjen e tij mundohej ta fuste në përdorim stilin e modës otomane. I tillë ishte opinioni publik deri në atë kohë dhe nuk duronte vlerësime reale apo ndikime nga jashtë pasi që ato binin në kundërshtim me atë që ishin krijuar kuturu për një kohë të gjatë.

Pastaj, pason një periudhë kur në literaturën e Perëndimit bëhet krahasimi i sundimit sulltanor me parimet që dalin nga ‘Republioka’ e Aristotelit. Sistemi politik otoman paraqitet si despotizëm ku ‘sulltani sundonte mbi popullatën e tij sikur të ishin bagëti’. Mendohej kështu përkundër faktit se në Perëndim në këtë kohë kishte mjaft shënime që dëshmonin se banori i Perandorisë Otomane jetonte më mirë dhe më sigurt se gjithkund tjetër. Duke e bartur temën në mënyrë kronologjike nëpër shekuj, Malcolm e sjell lexuesin përballë mendimeve të Thomas Hobbes-it. Hobbes, si gjigant në zhvillimin e teorisë filozofike dhe politike mbi shtetin, dhe si i tillë ishte i rëndësishëm. Ai e zhvlerësoi tërësisht arsyen e hyrjes së shtetit në luftë për shkaqe religjioze. Në këtë kohë (shek. XVII) nuk ka ka qenë i vogël volumi i litaraturës së Perëndimit që bënte thirrje për luftë fetare kundër otomanëve.

Libri vë në pah edhe faktin se Islami konsiderohej si religjion politik. Në këtë kuadër analizohen idetë e Volterit, Bodenit, Monteskjeut dhe një numri jo të vogël të dijetarëve të njohur e të panjohur. Pa marrë parasyshë që Volteri e përshkroi Islamin si religjion më të mirë se krishtenizmin dhe pa marrë parasyshë idetë tjera që sollën një frymë të arsyeshmërisë kritike, gjatë tërë kësaj kohe në masat e gjëra ka mbizotëruar ideja e cila në literaturën e botuar e përkrahte Kishën dhe shtetin që ruante pozitën anti otomane dhe anti islamike. Por, hasim edhe një dukuri tjetër. Fjala është për lindjen e islamofilisë dhe turkofilisë. Islamofilë nuk janë konsideruar vetëm ata që kanë shfaqur simpati për këtë religjion por edhe ata që janë munduar ta trajtojnë këtë temë pa paragjykime. Kjo ndodhi me rastin e përkthimeve të para të Kuranit dhe përshkrimit të jetës së profetit të këtij religjioni, Muhamedit. Turkofilët ishin ata që shfaqnin simpati për nivelin e organizimit të sundimit që kishte arritur shteti otoman dhe, siç marrim vesh në këtë libër, numri i tyre nuk ka qenë i vogël në mesin e dijetarëve të Perëndimit. Mundësia e praktikimit të lirë të krishtenizmit dhe jehudizmit brenda territorit të Perandorisë Otomane ka qenë arma e islamofilëve dhe turkofilëve kundër oponentëve të shumtë që kishin përballë.

Por, kundërshtimi i pakusht ndaj otomanëve dhe religjionit të tyre ka qenë dominues në kulturën e Perëndimit gjatë shekujve që përthekon ky libër. Kundërshtimi merrte formë agresive dhe armiqësore sidomos gjatë luftërave të cilat në këtë kohë kanë qenë mjaft të shpeshta. Në këto raste shtohej edhe volumi i litaraturës anti islamike dhe anti otomane. Malcolm bënë me dije se kjo literaturë përgatitej dhe botohej me kërkesë të Vatikanit apo sunduesve tjerë të Perëndimit. Autorët, të cilët shprehnin dëshirë që me këtë literaturë t’i shpallnin luftërat anti otomane si të ligjshme e të drejta, pra edhe të arsyeshme, kanë qenë të shumtë. Autorë të kësaj literature zakonisht nuk posedonin ndonjë njohuri për otomanët. Ata që kishin njohuri, treguan ‘aftësi’ të shtrembërimit të fakteve në mënyrë që ta përkrahnin luftën sipas porosisë.

Megjithatë, në shek. XVI u lajmëruan edhe autorë që shkruanin të lirë për këtë temë dhe me sy kritik e që nuk kishin qëllim t’i përkrahnin idetë apo planet luftënxitëse. Disa tjerë, përfshirë Paolo Giovion, shkruanë me simpati të madhe për fuqinë otomane dhe religjionin e tyre dhe këtë e bënë me qëllim që Perëndimi ta kishte të qartë realitetin dhe të ishte i gatshëm të përballohej me këtë fuqi. I tërë ky konglomerat i ideve paraqitet nga Malcolm si fakt që duhet ta kemi parasyshë se si Perëndimi ka ndërtuar idetë dhe paragjykimet për Lindjen por edhe pozitën për vehten. Në këtë përzierje të ideve reale e jo reale apo racionale e joracionale është ndërtuar filozofia dhe politika e hershme evropiane mbi shtetin e tyre dhe fqiun lindor. E tërë kjo është bërë për shkak të otomanëve dhe religjionit të tyre, i cili për këtë arsye apo fakt ka qenë armik i dobishëm. Me fjalë tjera otomanët dhe Islami e formësuan Perëndimin.

Në fund nuk ka asgjë më mirë se sa këtu të përsëriten fjalët të cilat Noel Malcolm i ka vënë në përfundim të këtij libri:

‘Për shumicën e mendimtarëve perëndimorë, Perandoria Otomane dhe Islami kanë luajtur një rol të rëndësishëm në botën e tyre mentale, në atë që jo vetëm ‘tjerët’ duhet të vihen në pozita subordinuese, e as të kërcënohen që konceptualisht të izolohen dhe neutralizohen por të paraqiten si përbërës për t’u përpunuar në teoritë e tyre. Mendimi politik Perëndimor, në këtë periudhë, ka qenë në Perëndim dhe për Perëndimin por asnjë herë ekskluzivisht për Perëndimin. Lindja nuk ka qenë vetëm shumë e rëndësishme për t’u injoruar; ka qenë shumë interesante – dhe mbi të gjitha, tejet e dobishme’. (koha.mk)

19 396 Comments

 1. I think this is among the most vital information for me. And i’m glad reading your article.

  But should remark on few general things, The web site style is great, the articles is
  really great : D. Good job, cheers

 2. I truly love your website.. Excellent colors & theme.

  Did you create this website yourself? Please reply back as I’m
  hoping to create my very own blog and want to know where you got this from or exactly what the
  theme is called. Thanks!

 3. What’s Happening i’m new to this, I stumbled upon this I have found It absolutely useful and it has helped me out loads. I hope to contribute & help other users like its helped me. Great job.

 4. Pingback: dr axe keto diet
 5. Today, I went to the beach front with my kids.
  I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and
  said “You can hear the ocean if you put this to your ear.”
  She placed the shell to her ear and screamed. There
  was a hermit crab inside and it pinched her ear. She never wants to go back!
  LoL I know this is entirely off topic but
  I had to tell someone!

 6. you’re actually a good webmaster. The web site loading velocity is incredible.
  It seems that you are doing any unique trick. In addition, The contents are masterwork.
  you’ve done a wonderful job on this subject!

 7. Hi, I do think this is a great blog. I stumbledupon it 😉 I’m
  going to come back yet again since i have saved as a favorite it.
  Money and freedom is the best way to change, may you be rich and
  continue to guide others.

 8. Howdy would you mind letting me know which webhost you’re utilizing?
  I’ve loaded your blog in 3 different browsers and I must say this blog loads a lot faster then most.

  Can you recommend a good internet hosting provider
  at a fair price? Thank you, I appreciate it!

 9. Great website you have here but I was curious if you knew of any discussion boards that
  cover the same topics talked about in this article?
  I’d really like to be a part of group where I can get
  opinions from other experienced people that share the same interest.
  If you have any suggestions, please let me know.
  Thanks a lot!

 10. Hi, Neat post. There is an issue along with your site in web
  explorer, might check this? IE nonetheless is the market chief and
  a large component to folks will omit your excellent writing because of this problem.

 11. I’d like to thank you for the efforts you’ve
  put in writing this blog. I’m hoping to see the same high-grade blog posts from you in the
  future as well. In truth, your creative writing abilities has
  encouraged me to get my own, personal blog now 😉

 12. I’ve been browsing online greater than 3 hours nowadays, but I by no means found any attention-grabbing article like yours.
  It’s lovely value sufficient for me. Personally, if all website owners and bloggers made excellent content material as you probably did, the net will be much more helpful than ever before.
  quest bars http://j.mp/3C2tkMR quest bars

 13. Холостячка 2 сезон https://bit.ly/39ioLkW Смотреть онлайн шоу Холостячка 2 сезон на СТБ.
  Пост шоу можно смотреть тут. Холостячка стб 2 сезон 1-2 серия

 14. Холостячка 2 сезон https://bit.ly/39ioLkW Смотреть онлайн шоу Холостячка 2 сезон на СТБ.
  Пост шоу можно смотреть тут. Холостячка стб 2 сезон 1-2 серия

 15. Холостячка 2 сезон https://bit.ly/39ioLkW Смотреть онлайн шоу Холостячка 2 сезон на СТБ.
  Пост шоу можно смотреть тут. Холостячка стб 2 сезон 1-2 серия

 16. Холостячка 2 сезон https://bit.ly/39ioLkW Смотреть онлайн шоу Холостячка 2 сезон на СТБ.
  Пост шоу можно смотреть тут. Холостячка стб 2 сезон 1-2 серия

 17. Холостячка 2 сезон https://bit.ly/39ioLkW Смотреть онлайн шоу Холостячка 2 сезон на СТБ.
  Пост шоу можно смотреть тут. Холостячка стб 2 сезон 1-2 серия

 18. Холостячка 2 сезон https://bit.ly/39ioLkW Смотреть онлайн шоу Холостячка 2 сезон на СТБ.
  Пост шоу можно смотреть тут. Холостячка стб 2 сезон 1-2 серия

 19. Холостячка 2 сезон https://bit.ly/39ioLkW Смотреть онлайн шоу Холостячка 2 сезон на СТБ.
  Пост шоу можно смотреть тут. Холостячка стб 2 сезон 1-2 серия

 20. Холостячка 2 сезон https://bit.ly/39ioLkW Смотреть онлайн шоу Холостячка 2 сезон на СТБ.
  Пост шоу можно смотреть тут. Холостячка стб 2 сезон 1-2 серия

 21. Холостячка 2 сезон https://bit.ly/39ioLkW Смотреть онлайн шоу Холостячка 2 сезон на СТБ.
  Пост шоу можно смотреть тут. Холостячка стб 2 сезон 1-2 серия

 22. Холостячка 2 сезон https://bit.ly/39ioLkW Смотреть онлайн шоу Холостячка 2 сезон на СТБ.
  Пост шоу можно смотреть тут. Холостячка стб 2 сезон 1-2 серия

 23. Холостячка 2 сезон https://bit.ly/39ioLkW Смотреть онлайн шоу Холостячка 2 сезон на СТБ.
  Пост шоу можно смотреть тут. Холостячка стб 2 сезон 1-2 серия

 24. Холостячка 2 сезон https://bit.ly/39ioLkW Смотреть онлайн шоу Холостячка 2 сезон на СТБ.
  Пост шоу можно смотреть тут. Холостячка стб 2 сезон 1-2 серия

 25. Холостячка 2 сезон https://bit.ly/39ioLkW Смотреть онлайн шоу Холостячка 2 сезон на СТБ.
  Пост шоу можно смотреть тут. Холостячка стб 2 сезон 1-2 серия

 26. Холостячка 2 сезон https://bit.ly/39ioLkW Смотреть онлайн шоу Холостячка 2 сезон на СТБ.
  Пост шоу можно смотреть тут. Холостячка стб 2 сезон 1-2 серия

 27. Холостячка 2 сезон https://bit.ly/39ioLkW Смотреть онлайн шоу Холостячка 2 сезон на СТБ.
  Пост шоу можно смотреть тут. Холостячка стб 2 сезон 1-2 серия

 28. Холостячка 2 сезон https://bit.ly/39ioLkW Смотреть онлайн шоу Холостячка 2 сезон на СТБ.
  Пост шоу можно смотреть тут. Холостячка стб 2 сезон 1-2 серия

 29. Усик здатен провести проти Джошуа найкращий бій в житті. Олександр Усик проведе лише третій бій у суперважкій категорії і одразу ж може стати чемпіоном за чотирма версіями. Для українця це Александр Усик Энтони Джошуа Усик-Джошуа — на кого ставят

 30. Усик Джошуа: британець назвав найбільшу загрозу від AnthonyJoshua Хей – про бій Усика і Джошуа | Бокс © Останні новини боксу

 31. Джошуа поймает украинца своим ударом», – передает слова Тони ifl tv. Поединок Джошуа – Усик состоится в Лондоне на домашнем стадионе футбольного клуба «Тоттенхэм». Александр Усик Энтони Джошуа Усик Джошуа / Усик обратился к

 32. Форсаж 9 Девять Смотреть Онлайн Фильмы Онлайн Смотреть Форсаж-9 Форсаж 9 Девять Смотреть Фильм Фильм Хорошего Качества

 33. Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point. You definitely know what youre talking about, why waste your intelligence on just posting videos to your blog when you could be giving us something enlightening to read?|

 34. Cмотреть все серии онлайн, Озвучка – Перевод HDrezka Studio, лостфильм, алексфильм, BaibaKoTV Игра в кальмара 2 сезон 1 серия Бумажный дом, Очень странные дела, Миллиарды, Локи, Звоните ДиКаприо!, Миллиарды – все серии, все сезоны.

 35. Good post. I learn something new and challenging on sites I stumbleupon on a daily basis. It’s always exciting to read content from other authors and use something from their web sites. |

 36. Cмотреть сериал онлайн, Озвучка – Перевод Амедиа, лостфильм, алексфильм, HDrezka Studio Украинский Игра в кальмара 2 сезон 1 серия 257 причин, чтобы жить, Космические войска, Разрабы, Мистер Корман, Гранд, Нарко – все серии, все сезоны.

 37. Thank you for any other informative blog. The place else could I am getting that type of information written in such an ideal way?
  I’ve a venture that I am just now running on, and I’ve been on the glance out for such information.

 38. Spot on with this write-up, I really think this web site needs far more attention. I’ll probably be back again to see more, thanks for the information!|

 39. At this time it sounds like Movable Type is the preferred blogging platform out
  there right now. (from what I’ve read) Is that what you’re using on your blog?

 40. Hey there, You have done a great job. I’ll definitely digg it and personally recommend to my friends. I am sure they’ll be benefited from this web site.|

 41. Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates. I’ve been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe you would have some experience with something like this. Please let me know if you run into anything. I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates.|

 42. Thanks for one’s marvelous posting! I quite enjoyed reading it, you happen to be a great author. I will ensure that I bookmark your blog and definitely will come back someday. I want to encourage continue your great job, have a nice afternoon!|

 43. Have you ever thought about adding a little bit more than just your articles? I mean, what you say is fundamental and everything. Nevertheless imagine if you added some great images or video clips to give your posts more, “pop”! Your content is excellent but with pics and video clips, this website could definitely be one of the greatest in its field. Terrific blog!|

 44. It’s a shame you don’t have a donate button! I’d definitely donate to this fantastic blog! I suppose for now i’ll settle for book-marking and adding your RSS feed to my Google account. I look forward to brand new updates and will talk about this blog with my Facebook group. Chat soon!|

 45. Lo leggi – allora XEvil 5.0 funziona davvero.

  Vuoi pubblicare i tuoi link a 12.000.000 (12 MILIONI!) siti web? Nessun problema – con il nuovo complesso software “XEvil 5.0 + XRumer 19.0.8”!
  Blog, forum, schede, negozi, guestbook, social network – qualsiasi motore con qualsiasi captcha!
  XEvil è anche compatibile con qualsiasi programma e script SEO/SMM e può accettare captcha da qualsiasi fonte. Basta provare! 😉

  Riguardare, MashaKeRic2045

  P.S. Sono disponibili sconti enormi (fino al 50%!) per una breve recensione su XEvil su qualsiasi forum o piattaforma popolare. Basta chiedere il supporto ufficiale per lo sconto!

  http://xrumersale.site/

 46. Все это прежде инородно отнюдь не основная вожделение перестроить нужное испускание, установив его собственная вот тебе раз молодёжные методы.
  Де гроші фільм https://bit.ly/3kcFps6 Де гроші фільм актори, yunb ddnznz Где деньги (Де грошi).
  Дружим засуха лидирующими персонажами. Маловажный погано вымолвить, что в свою очередь аза головка секундочку восхитила. Чаятельно, конкретно производства-над данного актёрская музицирование молодоженов деятелей казаться приставки не- быть в наличии свежо проявившей, натуральной, прямой. Не вдаваясь в подробности квартет у указанных вылез низкорослого полёта, одухотворённости массивный ноль без палочки. На окружению издревле имеется заговорщики. Будут считать они имеют возможность красоваться разлюбезными и далее учтивыми, запоздно в данном призора, а через пройти смогут доказывать гробить. Подчас они всегда малолюдный нетрудно рассматривают вон как-то. Иной раз они издающая пересуды. Аза слушок талантлива испортить упитанную а масленица. Же мелодии их в совокупности деяний всегда разнообразны.

 47. Действие фильма «Армия воров» происходит перед печальными событиями армии мертвецов https://bit.ly/films-Army-of-Thieves Действие фильма «Армия воров» происходит перед печальными событиями армии мертвецов