Sadaka si garanci për xhenet

Allahu i Madhërishëm në Kuranin famëlartë thekson se njerëzit dhe xhinët i ka krijuar vetëm për të iu bindur dhe për t’i bërë ibadet Atij. Si një nga format e ibadetit dhe bindjes ndaj të Plotfuqishmit theksohet edhe dhënia e sadakës dhe ndihma e të tjerëve në emër të Allahut të Madhërishëm. Në disa ajete në vazhdim, do të shohim se çfarë konkretisht thotë Kurani famëmadh në lidhje me dhënien dhe ndarjen e sadakës:

إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّـهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١٨

“Ata dhe ato që japin sadakë dhe vullnetarisht i japin hua Allahut, do t’u kthehet shumëfish dhe për ta ka shpërblim fisnik.” (el-Hadid 57:18)

إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ  وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ  وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ  وَاللَّـهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٧١

“Nëse sadakën e jepni haptazi, kjo është mirë, e nëse ua jepni të varfërve fshehurazi – ajo është edhe më mirë, dhe Ai ua shlyen disa nga mëkatet tuaja. – Se Allahu i di mirë ato që punoni ju.” (el-Bekare, 271)

وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿١٣٣﴾ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ  وَاللَّـهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣٤

“Nxitoni kah falja e mëkateve nga Zoti juaj dhe xheneti, hapësira e të cilit është sa qielli e Toka; i cilit është përgatitur për ata që i ruhen Allahut (duke punuar vepra të mira). Të cilët japin sadakë kur janë në lumturi edhe kur janë në vështirësi, që fshehin zemërimin, e ua falin fajet njerëzve. Se Allahu i don bamirësit.” (Ali Imran, 133-134)

لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ  وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّـهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢

“Kurrsesi nuk do të arrini mirësinë e lartë, përderisa të mos ndani një pjesë nga ajo që e doni. Por çkado që të ndani, Allahu e di atë.” (Ali Imran, 92)

…  وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ  وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿٣٩

“… Ai (Allahu) ua kompenson atë që e ndani ju; dhe Ai është më i miri furnizues.”(es-Sebe’, 39)

Sadaka dhe ndarja në emër të Allahut janë rekomanduar edhe me sunetin e Pejgamberit Muhamed (savs), i cili thotë se Allahu i Plotfuqishëm në hadith kudsij ka thënë: “O njeri, ndaje pasurinë, e pastaj Unë do të jap ty!” (Buhariu, Muslimi)

Po ashtu ka thënë: “Jepni sadakë, sepse sadaka është shpëtim nga Zjarri.”

Dhënia dhe ndihma për të tjerët ishte zakon edhe i pejgamberëve të mëparshëm

Brezi i parë i muslimanëve edhe me veprimet e tij na ka shpjeguar se si të aplikohen në praktikë ajetet e mësipërme.

Në krye të të gjithë donatorëve dhe bamirësve ishte Pejgamberi (savs). Dhënia e dhuratave dhe ndarja e sadakave ishin gjërat më të dashura të tij. Ai ndjente gëzim dhe lumturi kur ishte në gjendje për të ndarë, kështu që i udhëhequr nga Shpallja, edhe vet i inkurajonte të tjerët për të ndarë dhe për të dhuruar. Pejgamberi (savs) ishte njeriu më bujar. Dora e tij e djathtë ishte si një erë e cila u sjell njerëzve dobi dhe të mira. Kur i vinte dikush që kishte ndonjë nevojë, ai i jepte përparësi para vetes së tij, nganjëherë në aspektin e ushqimit, e nganjëherë në aspektin e veshjeve.

Duke bërë bamirësi të shumëllojshme në prani të shokëve të tij, ai ua mësoi atyre bujarinë, përulësinë dhe sinqeritetin në dhënie dhe ndarje. Janë të njohur shembujt të ndarjes dhe dhurimit si vakëf të pasurisë në rrugën e Allahut nga ana e Ebu Bekrit, Omerit, Osmanit dhe Aliut (r.a.). Ata dinin që ndonjëherë ta ndajnë dhe ta japin edhe krejt pasurinë e tyre në rrugën e Allahut, nëse këtë e kërkonte nevoja. Më vonë, ata edhe si halifë kanë ndarë dhe i kanë ndihmuar të tjerët. Ata kanë dëshiruar që këtë ta bëjnë fshehurazi duke dashur me këtë të ikin nga syefaqësia dhe pandershmëria në ndarje.

Sadakë kanë ndarë dhe me të u kanë ndihmuar muslimanëve edhe sahabët tjerë të famshëm dhe tabiinët. Transmetohet se Talha ibn Ubejdullah në një rast kishte ndarë 40.000 dërhem për ata që kishin nevojë. Në mënyrë të ngjashme, kishte vepruar edhe Zubejr Ibn Avvam, Abdurrahman ibn Avf dhe të tjerët.

Buhariu dhe Muslimi transmetojnë nga Enesi (r.a.) se ka thënë: “Ebu Talha në Medinë posedonte më së shumti palma. Më e dashur për të nga pasuria e tij ishte kopshti Birha, i cili gjendej në drejtim të xhamisë. Pejgamberi (savs) aty hynte dhe pinte ujë prej tij.”

Enesi më tej ka thënë: “Kur u shpall ajeti: “Nuk do ta meritoni shpërblimin deri sa të ndani atë që e keni më të dashur”, Ebu Talha erdhi tek Pejgamberi (savs) dhe i tha: “O i Dërguari i Allahut, Allahu thotë: “Nuk do ta meritoni shpërblimin deri sa të ndani atë që e keni më të dashur.” Birha ime për mua është më e dashur. Atë po e bëj sadakë në emër të Allahut. Unë shpresoj se për të do të marrë shpërblim prej Allahut, andaj, ti o i Dërguari i Allahut, shfrytëzoje për çfarë kërkon Allahu.”

Atëherë Pejgamberi (savs) ka thënë: “Të lumtë! Kjo është një pasuri e cila do të sjellë shumë përfitime (të mira).”

Transmetohet se imami Ebu Hanife i kishte huazuar një personi 4.000 dërhem për një kohë të caktuar. Më vonë Ebu Hanife vuri re se personi në fjalë çdo herë kur e shihte në rrugë Imamin, ai shmangej në një tjetër rrugë. Kjo e habiti Ebu Hanifen, andaj vendosi me një rast që ta ballafaqojë atë njeriun dhe i tha: “O miku im, pash Allahun, çfarë të keqe të kam bërë që po ik të takohesh me mua dhe po shkon në rrugë tjetër?”

Njeriu e uli kokën e tij me turp tha: “O Ebu Hanife, ti më ke huazuar mua 4000 dërhem për një kohë të caktuar. Ai afat ka kaluar dhe unë nuk kam me t’i kthyer. Prandaj, për këtë arsye po turpërohem dhe vetëm për këtë arsye po të anashkaloj.”

Imami, i cili kishte harruar tashmë se ky njeri i kishte huazuar, të hollat e përmendura, i thotë: “Allahu të mëshiroftë! A të hollat të bëhen shkak i shmangies dhe mos takimit tonë. Pasha Allahun, ato të holla nuk do të bëhen shkak për ndërprerjen e miqësisë sonë. Unë po ta fali borxhin dhe po ta bëj hallall në emër të Allahut!”

Çfarë gjesti fisnik i imamit Ebu Hanife. Sa kuptim fisnik i një hadithi në të cilin Pejgamberi (savs) thotë: „Ai që e shtyn pagesën e borxhit ndaj atij që nuk është në gjendje ta kthejë, ose ia fal borxhin, Allahu i Madhërishëm në Ditën e Gjykimit do ta strehojë atë në hijen e Arshit Tij, kur nuk ka tjetër hije përveç hijes Tij!“ (Tirmidhiu)

Gjithashtu, Pejgamberi (savs) ka thënë: „Një njeri u kishte dhënë hua njerëzve, ndërsa shërbëtorit tij i kishte thënë: ‘Kur të shkon te i varfri, mos kërko prej tij (falja borxhin) ndoshta edhe neve na fal Allahu, kështu kur ai erdhi tek Allahu, Ai ia fali’!“ (Buhariu, Muslimi)

Adabet e ndarjes së sadakës:

– Ndershmëria. Është thelbësore që ne të japim sadakën për hir të Allahut dhe jo për tu treguar dhe për tu mburrur para njerëzve.

– Ndarja e sadakës në mënyrë të fshehtë, për tu ruajtur njeriu nga syefaqësia (shtirja).

– Që të jetë nga pasuria hallall.

– Ndarja e pasurisë më të mirë dhe më të dashur.

– Që të jetë me gjithë zemër dhe me fytyrë të qeshur.

– Që njeriu mos ta prish sadakën e tij duke e përfolur dhe përmendur.

– Që njeriu nëse ka dhënë më shumë pasuri të mos konsideroj se ka bërë diçka shumë të veçantë. Asnjëherë nuk e dimë se çka dhe sa do të pranojë Allahu i Madhërishëm. Çdo gjë varet nga devotshmëria dhe sinqeriteti ynë të cilën nuk mund ta fshehim nga Allahu i Plotfuqishëm.

– Që mos të nënvlerësohet asnjë sadakë, qoftë edhe nëse jepet diçka pak (e vogël),

– Që sadaka e cila jepet të bëhet e vazhdueshme, si vakëf e të ngjashme, ashtu që nga ajo të ketë pjesë në shpërblim edhe pas vdekjes së tij.

– Që sadaka t’i jepet atij i cili vërtetë e meriton dhe atij që vërtetë e shfrytëzon në bindje ndaj Allahut, e jo atij që nuk ka nevojë për të, as atyre që janë mëkatarë ndaj Allahut dhe përkrahës të risive në fe.

Le të japim sadakë edhe për të vdekurit tonë

Sadakën e japim në emër të Allahut të Madhërishëm, për përkrahjen e luftës në rrugën e Allahut, për thirrje (të njerëzve për të vërtetën), për ndërtimin e xhamive, për kujdesin për jetimët dhe gratë e veja, për të ndihmuar të varfrit dhe për ndarjen e ushqimit, pijes dhe rrobave për ta.

Sadakë konsiderohet edhe dhënia e borxhit atyre që kanë nevojë, pastaj falja e borxhit atyre që nuk janë në gjendje ta kthejnë.

Përveç këtyre formave të sadakës, Muhamedi (savs) në hadithet e tij ka përmendur edhe forma të tjera të hajratit, të cilat mund t’i bëjmë dhe të na shkruhen si sadakë, por për këto do të flasim ndonjë herë tjetër, in sha Allah.

E konsideroj me rëndësi të përmendim se dijetarët islamë janë dakord në faktin se të vdekurit kanë dobi nga sadaka të cilën e japin të gjallët për të vdekurit e tyre. Sadaka të cilën e japim ne për të vdekurit tonë, do të jetë një dhuratë e madhe për ta, dhe bashkë me lutjen për faljen e mëkateve të tyre, është mirësi e madhe për shkak të cilës Allahu i Madhërishëm do t’ua falë disa mëkate të caktuara, të cilat ata i kishin mbi vete. Për këtë flasin një numër i haditheve të Pejgamberit (savs).

Prandaj, le të japim sadakë për të vdekurit tonë dhe të bëjmë lutje për faljen e mëkateve të tyre, ashtu siç bëri Pejgamberi (savs). Kjo do të jetë shumë e dobishme për ta, shumë e dobishme për ne, dhe, pasha Allahun, shumë e dobishme edhe për ata të cilëve ju jepet dhe ju ndahet sadaka, sepse në kohën e tashme është numër i madh i atyre që kanë nevojë për tu dalë në ndihmë, në çfarëdo mënyre që është e lejuar dhe e rekomanduar me fe.

O Allahu ynë, na bëj neve prej atyre të cilët ndajnë dhe ju ndihmojnë të tjerëve vetëm në emrin Tënd! Na jep sinqeritet dhe devotshmëri që të bëjmë ashtu qysh don Ti! Na bëj prej atyre, të cilët për shkak të sadakës dhe dhënieve do të jenë nën hijen Tënde, atëherë kur nuk do të ketë hije tjetër përveç saj! Amin!

Akos.ba; Admir Iković; Përkthim: Miftar Ajdini

2 748 Comments

 1. Pingback: keto snack
 2. We are a group of volunteers and starting a new scheme
  in our community. Your site provided us with valuable information to work on.
  You have done an impressive job and our whole community will be thankful to you.

 3. Hey there just wanted to give you a quick heads up and let you know a few of
  the images aren’t loading correctly. I’m not sure why but I think its
  a linking issue. I’ve tried it in two different web browsers and both show the same
  outcome.

 4. Thanks for another informative website. Where else could I am getting
  that kind of info written in such a perfect way?
  I’ve a project that I’m just now operating on, and I’ve been at
  the look out for such info.

 5. I am now not sure the place you are getting your information, however great topic.
  I needs to spend some time finding out more or understanding more.
  Thanks for wonderful info I used to be searching for this information for my mission.

 6. I’m not that much of a online reader to be honest but your sites really nice, keep it
  up! I’ll go ahead and bookmark your site to come back down the road.
  All the best

 7. Appreciating the persistence you put into your website and in depth information you offer.
  It’s nice to come across a blog every once in a while that isn’t the same out of date rehashed material.
  Excellent read! I’ve bookmarked your site and I’m adding your RSS feeds
  to my Google account.

 8. Howdy! This article could not be written much better!
  Going through this post reminds me of my previous roommate!
  He constantly kept preaching about this. I am going to forward this post to him.
  Fairly certain he will have a good read. I appreciate you
  for sharing! cheap flights http://1704milesapart.tumblr.com/ cheap flights

 9. What’s Taking place i’m new to this, I stumbled upon this I’ve found It positively useful and it has helped me out loads.
  I am hoping to give a contribution & aid other customers like its helped me.

  Good job. scoliosis surgery https://0401mm.tumblr.com/ scoliosis surgery

 10. Superb site you have here but I was curious about if you knew of any message boards that cover the same
  topics discussed in this article? I’d really love to be
  a part of community where I can get feed-back from other experienced individuals that
  share the same interest. If you have any recommendations, please let me know.
  Thanks! scoliosis surgery https://coub.com/stories/962966-scoliosis-surgery scoliosis
  surgery

 11. Холостячка 2 сезон https://bit.ly/39ioLkW Смотреть онлайн шоу Холостячка 2 сезон на СТБ.
  Пост шоу можно смотреть тут. Холостячка стб 2 сезон 1-2 серия

 12. Холостячка 2 сезон https://bit.ly/39ioLkW Смотреть онлайн шоу Холостячка 2 сезон на СТБ.
  Пост шоу можно смотреть тут. Холостячка стб 2 сезон 1-2 серия

 13. Холостячка 2 сезон https://bit.ly/39ioLkW Смотреть онлайн шоу Холостячка 2 сезон на СТБ.
  Пост шоу можно смотреть тут. Холостячка стб 2 сезон 1-2 серия

 14. Холостячка 2 сезон https://bit.ly/39ioLkW Смотреть онлайн шоу Холостячка 2 сезон на СТБ.
  Пост шоу можно смотреть тут. Холостячка стб 2 сезон 1-2 серия

 15. Холостячка 2 сезон https://bit.ly/39ioLkW Смотреть онлайн шоу Холостячка 2 сезон на СТБ.
  Пост шоу можно смотреть тут. Холостячка стб 2 сезон 1-2 серия

 16. Холостячка 2 сезон https://bit.ly/39ioLkW Смотреть онлайн шоу Холостячка 2 сезон на СТБ.
  Пост шоу можно смотреть тут. Холостячка стб 2 сезон 1-2 серия

 17. Холостячка 2 сезон https://bit.ly/39ioLkW Смотреть онлайн шоу Холостячка 2 сезон на СТБ.
  Пост шоу можно смотреть тут. Холостячка стб 2 сезон 1-2 серия

 18. Холостячка 2 сезон https://bit.ly/39ioLkW Смотреть онлайн шоу Холостячка 2 сезон на СТБ.
  Пост шоу можно смотреть тут. Холостячка стб 2 сезон 1-2 серия

 19. Холостячка 2 сезон https://bit.ly/39ioLkW Смотреть онлайн шоу Холостячка 2 сезон на СТБ.
  Пост шоу можно смотреть тут. Холостячка стб 2 сезон 1-2 серия

 20. Холостячка 2 сезон https://bit.ly/39ioLkW Смотреть онлайн шоу Холостячка 2 сезон на СТБ.
  Пост шоу можно смотреть тут. Холостячка стб 2 сезон 1-2 серия

 21. Холостячка 2 сезон https://bit.ly/39ioLkW Смотреть онлайн шоу Холостячка 2 сезон на СТБ.
  Пост шоу можно смотреть тут. Холостячка стб 2 сезон 1-2 серия

 22. Усик вирушив до Лондона на бій із Джошуа – Новости Спорта Джошуа Усик смотреть онлайн КИЇВ. 24 вересня. УНН. Український хевівейтер, претендент на чемпіонські пояси Олександр Усик (18-0, 13 KO) та володар титулів WBA, IBF, WBO і IBO в суперважкій вазі Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО) провели битву поглядів напередодні двобою

 23. It is really a great and useful piece of information. I’m satisfied that you shared this helpful information with us.
  Please stay us informed like this. Thanks for sharing.

 24. Cмотреть новый сезон онлайн, Озвучка – Перевод Амедиа, LostFilm, алексфильм, BaibaKoTV Игра в кальмара 2 сезон 1 серия Мир! Дружба! Жвачка!, Бесстыдники, Игра престолов, Мистер Корман, Эпидемия, По ту сторону изгороди – все серии, все сезоны.

 25. Cмотреть новый сезон онлайн, Озвучка – Перевод HDrezka Studio, лостфильм, AlexFilm, Дубляж Холостячка 2 сезон 7 серия смотреть онлайн Мир! Дружба! Жвачка!, Настоящий детектив, Половое воспитание / Сексуальное просвещение, Локи, Триггер, Энн – все серии, все сезоны.

 26. Thanks , I’ve just been searching for information approximately this topic for a while and
  yours is the best I have came upon so far.
  But, what concerning the bottom line? Are you sure about the source?

 27. Wonderful blog! I found it while browsing on Yahoo News. Do you have any tips on how to get listed in Yahoo News? I’ve been trying for a while but I never seem to get there! Thank you|

 28. Действие фильма «Армия воров» происходит перед печальными событиями армии мертвецов https://bit.ly/films-Army-of-Thieves Действие фильма «Армия воров» происходит перед печальными событиями армии мертвецов

 29. I’ve been absent for some time, but now I remember why I used to love this web site. Thank you, I’ll try and check back more frequently. How frequently you update your website?

 30. You really make it seem so easy with your presentation but I find this
  topic to be really something which I think I would never understand.
  It seems too complex and very broad for me.

  I am looking forward for your next post, I’ll try
  to get the hang of it!

 31. Hi there! This is my first visit to your blog! We are a collection of volunteers and starting a new initiative in a community in the same niche. Your blog provided us useful information to work on. You have done a wonderful job!|

 32. I’m excited to discover this page. I wanted to thank you for ones time just for this fantastic read!! I definitely loved every bit of it and I have you book-marked to look at new information on your web site.|

 33. Hello! Someone in my Myspace group shared this site with us so I came to take a look. I’m definitely enjoying the information. I’m bookmarking and will be tweeting this to my followers! Excellent blog and terrific style and design.|

 34. Today, I went to the beach with my kids. I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said “You can hear the ocean if you put this to your ear.” She placed the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear. She never wants to go back! LoL I know this is completely off topic but I had to tell someone!|

 35. Excellent blog here! Also your website loads up fast! What host are you using?
  Can I get your affiliate link to your host? I wish my website loaded up as fast as yours lol

 36. Hello there, I found your website by means of Google while looking for a related subject, your website came up, it seems great. I’ve bookmarked it in my google bookmarks.

 37. It’s genuinely very difficult in this busy life to listen news on Television, therefore I only use web for that purpose, and obtain the latest information.|

 38. I do not even understand how I ended up here, however I thought this submit
  was great. I don’t realize who you’re however definitely you are going to a well-known blogger in case you aren’t already.
  Cheers!

 39. Nice blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere? A design like yours with a few simple adjustements would really make my blog shine. Please let me know where you got your theme. Thanks a lot|

 40. Hey there this is somewhat of off topic but I was wondering if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML.
  I’m starting a blog soon but have no coding skills
  so I wanted to get advice from someone with experience.
  Any help would be greatly appreciated!

 41. I’m now not certain where you’re getting your info, but great topic. I must spend some time learning much more or understanding more. Thank you for great info I used to be on the lookout for this information for my mission.|

 42. The other day, while I was at work, my cousin stole my iPad and tested to see if it can survive a 25 foot drop, just so she can be a youtube sensation. My iPad is now broken and she has 83 views. I know this is entirely off topic but I had to share it with someone!|

 43. Hi there! Do you know if they make any plugins to help with SEO? I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good gains. If you know of any please share. Thank you!|

 44. I don’t know if it’s just me or if perhaps everyone else encountering issues with your site. It appears like some of the text within your posts are running off the screen. Can somebody else please comment and let me know if this is happening to them as well? This could be a issue with my web browser because I’ve had this happen before. Thanks|

 45. It’s actually a great and helpful piece of information. I am satisfied that you simply shared this helpful info with us. Please keep us informed like this. Thanks for sharing.|

 46. Today, I went to the beach front with my kids. I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said “You can hear the ocean if you put this to your ear.” She placed the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear. She never wants to go back! LoL I know this is totally off topic but I had to tell someone!|

 47. I’m not that much of a internet reader to be honest but your blogs really nice, keep it up! I’ll go ahead and bookmark your website to come back in the future. All the best|

 48. I blog frequently and I truly thank you for your content. This article has truly peaked my interest. I’m going to bookmark your site and keep checking for new information about once per week. I subscribed to your Feed as well.|

 49. Do you mind if I quote a few of your articles as long as I provide credit and sources back to your weblog? My blog site is in the exact same area of interest as yours and my visitors would really benefit from a lot of the information you provide here. Please let me know if this alright with you. Thanks!

 50. Thanks for every other magnificent post. The place else may anybody get that kind of info in such an ideal way of writing? I have a presentation next week, and I’m at the look for such info.|

 51. It’s really a great and helpful piece of info. I’m happy that you simply shared this useful information with us. Please stay us up to date like this. Thanks for sharing.|

 52. Thank you, I’ve just been searching for info approximately this topic for ages and yours is the best I have came upon till now. But, what concerning the bottom line? Are you positive concerning the source?|

 53. Generally I don’t read article on blogs, however I wish to say that this write-up very forced me to take a look at and do so! Your writing taste has been surprised me. Thank you, very great post.|

 54. hello there and thank you for your info – I have definitely picked up anything new from right here. I did however expertise some technical issues using this site, since I experienced to reload the website many times previous to I could get it to load properly. I had been wondering if your web hosting is OK? Not that I am complaining, but slow loading instances times will often affect your placement in google and can damage your high quality score if ads and marketing with Adwords. Well I am adding this RSS to my e-mail and can look out for a lot more of your respective exciting content. Ensure that you update this again very soon.|

 55. I got this website from my buddy who shared with me on the topic of this web page and at the moment this time I am browsing this web page and reading very informative articles at this place.|

 56. I am really enjoying the theme/design of your site. Do you ever run into any browser compatibility issues? A couple of my blog visitors have complained about my site not working correctly in Explorer but looks great in Opera. Do you have any recommendations to help fix this issue?|

 57. hey there and thank you for your info – I’ve certainly picked up something new from right here. I did however expertise some technical points using this site, since I experienced to reload the web site lots of times previous to I could get it to load properly. I had been wondering if your hosting is OK? Not that I am complaining, but slow loading instances times will sometimes affect your placement in google and could damage your high-quality score if ads and marketing with Adwords. Anyway I’m adding this RSS to my e-mail and can look out for a lot more of your respective intriguing content. Ensure that you update this again soon.|

 58. Oh my goodness! Amazing article dude! Thank you, However I am going through troubles with your RSS. I don’t understand why I can’t join it. Is there anybody getting the same RSS issues? Anyone who knows the solution can you kindly respond? Thanx!!|

 59. I always used to read piece of writing in news papers but now as I am a user of web therefore from now I am using net for articles or reviews, thanks to web.|

 60. Hi there! I could have sworn I’ve visited your blog before but after browsing through a few of the articles I realized it’s new to me. Anyhow, I’m certainly delighted I discovered it and I’ll be book-marking it and checking back often!|

 61. Today, I went to the beach front with my kids. I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said “You can hear the ocean if you put this to your ear.” She put the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear. She never wants to go back! LoL I know this is completely off topic but I had to tell someone!|

 62. Affone acheter du levitra achat https://apriligyn.com Zerway Examples of aerosols PHARMACOLOGY TABLE ROUTES OF DRUG ADMINISTRATION Oral Sublingual Rectal Parenteral Inhalation Topical Caplets Capsules Tablets Tablets Suppositories Injections and instillations Intracavitary Intradermal Intramuscular Intrathecal Aerosols Lotions Creams Ointments Transdermal patches Intravenous Pumps Subcutaneous are pentamidine used to prevent a form of pneumonia associated with acquired immunodeciency syndrome AIDS and various aerosolized medicines used to treat asthma spasm of the lung airways.

 63. I really like what you guys are up too. This sort of clever work and reporting! Keep up the excellent works guys I’ve added you guys to my personal blogroll.|

 64. Valuable info. Fortunate me I discovered your website unintentionally, and I’m shocked why this coincidence didn’t came about earlier! I bookmarked it.|

 65. This is a very good tip particularly to those fresh to the blogosphere. Brief but very accurate info… Thanks for sharing this one. A must read article!|

 66. Your style is so unique in comparison to other folks I’ve read stuff from.
  I appreciate you for posting when you’ve got the opportunity,
  Guess I will just book mark this blog.

 67. I need to to thank you for this fantastic read!! I absolutely enjoyed every little bit of it. I have got you saved as a favorite to check out new stuff you post…|

 68. Very great post. I simply stumbled upon your blog
  and wanted to say that I have really enjoyed
  browsing your weblog posts. After all I will be subscribing on your feed and I hope you write
  once more very soon!

 69. Hello! I know this is somewhat off topic but I was wondering
  which blog platform are you using for this website?
  I’m getting tired of WordPress because I’ve had problems with hackers and I’m
  looking at alternatives for another platform.

  I would be great if you could point me in the direction of a good platform.

 70. whoah this weblog is magnificent i love studying your articles. Keep up the great work! You recognize, many persons are looking around for this info, you can help them greatly. |

 71. After going over a handful of the blog posts on your website, I seriously appreciate your way of writing a blog. I book marked it to my bookmark site list and will be checking back in the near future. Take a look at my web site too and let me know what you think.|

 72. Hi there! I just wanted to ask if you ever have any issues with hackers?

  My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing months of hard work due
  to no data backup. Do you have any methods to protect against hackers?

 73. Heya i am for the primary time here. I came across this board and I find It truly helpful & it helped me out a lot. I’m hoping to present something again and aid others such as you helped me.|

 74. Heya! I just wanted to ask if you ever have any problems with hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing a few months of hard work due to no data backup. Do you have any methods to prevent hackers?|

 75. Hey There. I found your blog using msn. This is an extremely well written article. I will make sure to bookmark it and come back to read more of your useful information. Thanks for the post. I’ll certainly return.|

 76. You actually make it seem so easy with your presentation but I find this matter to be really something
  which I think I would never understand. It seems
  too complex and very broad for me. I’m looking forward for your next
  post, I’ll try to get the hang of it!

 77. Very nice post. I simply stumbled upon your blog and wished to mention that I’ve truly loved surfing around your weblog posts. In any case I will be subscribing for your feed and I’m hoping you write again soon!|

 78. I wanted to thank you for this wonderful read!! I absolutely enjoyed every bit of it. I’ve got you saved as a favorite to look at new things you post…|

 79. Magnificent beat ! I would like to apprentice while you amend your website, how could i subscribe for a blog website? The account helped me a acceptable deal. I had been tiny bit acquainted of this your broadcast offered bright clear idea|

 80. This is a great tip particularly to those fresh to the blogosphere. Short but very precise info… Thanks for sharing this one. A must read article!|

 81. My developer is trying to persuade me to move to .net from PHP. I have always disliked the idea because of the costs. But he’s tryiong none the less. I’ve been using WordPress on numerous websites for about a year and am nervous about switching to another platform. I have heard good things about blogengine.net. Is there a way I can import all my wordpress content into it? Any kind of help would be really appreciated!|

 82. Hello! Do you know if they make any plugins to protect against hackers? I’m kinda paranoid about losing everything I’ve worked hard on. Any suggestions?|