Islamofobia, e papranueshme sa antisemitizmi

Ekzistojnë një sërë termash dhe frazash ndërkombëtare, që u referohen ndjenjave negative dhe qëndrimeve ndaj Islamit dhe myslimanëve (“anti-mysliman”, “anti-myslimanizëm”, “myslimanofobi”, “demonizimi i Islamit” dhe “demonizimi i myslimanëve”, etj). Megjithatë, fjala më e përdorur dhe që gjen një konsensus më të madh tek vetë njerëzit është “islamofobia”

Shkruan: Gerta ZAIMI, Tiranë

Në dekadën e fundit, islamofobia në shoqëritë perëndimore, ku myslimanët përbëjnë pakicën, është studiuar gjerësisht. Islamofobiaështë frika, paragjykimet dhe urrejtja ndaj myslimanëve, që çon në armiqësi dhe intolerancë. Islamofobia, si term, nuk është i mjaftueshëm për të treguar kuptimin e plotë, sepse nuk përfshin tërësinë e përvojës së fanatizmit anti-mysliman. Nuk na ndihmon ta kuptojmë se si ky fanatizëm shprehet përmes kulturës popullore, mediave dhe elitave në fuqi.

Termi “islamofobi” është përdorur nga Alain Quellien në vitin 1910 për të kritikuar administratorët kolonialë francezë për trajtimin e tyre ndaj myslimanëve. Në kohët më moderne termi është përdorur në mënyrë të qartë nga shkrimtari post-kolonial Edward Said, i pari që e përdori fjalën në anglisht, kur shkroi në vitin 1985 për lidhjen “midis islamofobisë dhe antisemitizmit” ( lidhje që aktualisht edhe Qendra Evropiane e Monitorimit për Racizëm dhe Ksenofobisë e konsideron si pjesë të së njëjtës vazhdimësi) dhe i kritikoi shkrimtarët, të cilët nuk e njohin që kjo “armiqësi ndaj Islamit në Perëndimin modern e të krishterë historikisht ka shkuar krah për krah me antisemitizmin”.

Debati ndaj përdorimit të fjalës Islamofobi është dhe vazhdon të jetë në fuqi. Megjithatë, unë mendoj që kjo është fjala më e përshtatshme dhe efikase për të treguar fanatizmin, ndjenjën anti-myslimane, përbuzjen dhe frikën joracionale në këtë rast. Debati zhvillohet ndaj konceptit nëse duhet përdorur fjala “fobi” ndaj Islamit apo “anti” mysliman. Ekzistojnë një sërë termash dhe frazash ndërkombëtare, që u referohen ndjenjave negative dhe qëndrimeve ndaj Islamit dhe myslimanëve (“anti-mysliman”, “anti-myslimanizëm”, “myslimanofobi”, “demonizimi i Islamit” dhe “demonizimi i myslimanëve”, etj). Megjithatë, fjala më e përdorur dhe që gjen një konsensus më të madh tek vetë njerëzit është “islamofobia”. Pyetja që bëhet është nëse frika ose urrejtja janë kryesisht kundër “myslimanëve” apo “Islamit”’, pra ndaj grupit apo një kulture, qytetërimi ose feje? Kjo fobi është një nga fenomenet që i ka pushtuar shoqëritë perëndimore.

Shfaqja e islamofobisë në çdo vend të caktuar nuk ka të bëjë shumë me praninë e myslimanëve; është e mundur të bëhesh islamofobik edhe në vende ku nuk ka asnjë mysliman. Dhe, kjo ndodh kryesisht për shkak të përfaqësimeve islamofobike kryesisht në media e internet.

Në vitin 1996, Fondacioni Runnymede e krijoi Komisionin për Myslimanët Britanikë dhe Islamofobinë. Qëllimi i komisionit ishte ta analizonte diskriminimin e përjetuar nga shumë myslimanë në Britani dhe të bënte rekomandime për qeverinë, që do të ndihmonin në luftimin e këtij diskriminimi. Disa nga karakteristikat e këtij raporti të 1997 qenë:

Islami si monolit dhe statik. Pra, të gjithë myslimanët janë në thelb njësoj, që kanë të përbashkët të njëjtat opinione dhe ideologji.

Një karakteristikë tjetër e islamofobisë është ideja se Islami nuk bashkëndan asnjë nga vlerat thelbësore që gjenden në fetë e tjera, veçanërisht ato të Judaizmit dhe Krishterimit ose vlerat e kulturës perëndimore. Vlerat sekulare perëndimore, të tilla si toleranca dhe liria, janë vlera që Islami i refuzon.

Një pikëpamje e tretë është se Islami jo vetëm që është i ndryshëm si fe, por edhe më inferior se Perëndimi.

Islami, sipas një pikëpamje të katërt, identifikohet si armiqësor, i dhunshëm dhe agresiv.

Një tjetër karakteristikë e zakonshme islamofobike është supozimi se duhen pasur gjithnjë dyshime ndaj myslimanëve, sepse konsiderohen si devijues, të cilët e mbështesin fenë e tyre për t’i dhënë vetes një avantazh strategjik ose politik.

Sulmi kalon herë ndaj Islamit si besim, herë ndaj myslimanëve, dhe motivohet, duke nxitur urrejtjen dhe armiqësinë e bazuar në besimet fetare, traditat kulturore dhe përkatësitë etnike.

Përveçse një frikë irracionale nga Islami dhe myslimanët, islamofobia mund të themi që është një problem bashkëkohor racizmi. Dhe, këtu nuk bëhet fjalë vetëm për një racizëm nga një pakicë e vogël në rrugë apo në politikë. Është evidente që nuk kemi të bëjmë më një racizëm të bazuar në racën biologjike, por me një racizëm ku “kultura” dhe “feja” e kanë zëvendësuar “biologjinë”. Kemi të bëjmë më një racizëm kulturor, siç thonë shumë nga studiuesit e fenomenit. Ndonëse, siç thamë, islamofobia ekzistonte që në fund të shekullit XIX e në fillim të atij XX, në vitet 1980-të fillon një shfaqje e re saj, që rritet në frekuencë dhe famë post 11 shtatorit 2001.

Paragjykimi: Armiqësia ndaj myslimanëve shprehet në aspektin e inferioritetit kulturor dhe fetar, me myslimanët dhe Islamin, të etiketuar si barbarë, të dhunshëm, të pacivilizuar dhe inferior ndaj kulturës dhe qytetërimit perëndimor. Myslimanët duhet të zgjedhin mes vlerave liberale të Perëndimit dhe fesë e, aq më tepër, praktikimit të saj. Dallimet e supozuara të pakapërcyeshme ndërmjet “kulturës myslimane” dhe asaj perëndimore shërbejnë si bazë për përjashtim dhe diskriminim. Perceptimi ndaj myslimanëve është si qytetarë dyshues ose kërcënues.

Kur flitet për myslimanët, shpeshherë – për një pjesë të tyre – bëhet etikimi “i paqshëm”. Dhe, ju kërkohet të flasin kundër terrorit si një bllok i vetëm. Por, edhe ky etiketim është problematik. Qoftë i parë si islamofobi, qoftë si islamofili. Kështu e pranojmë premisën që myslimanët kanë një prirje ndaj dhunës, duke mos qenë besnikë ndaj “vlerave perëndimore”. Duke e konceptuar Islamin si statik e se myslimanët gjithmonë flasin me një zë, mediat i identifikojnë këta qytetarë mbi të gjitha vetëm si pjesë e fesë së tyre dhe kontribuojnë në opinionin se ato janë të paaftë për të gjykuar në mënyrë kritike. Në këtë kontekst, ekstremistët e të gjitha llojeve as nuk kanë nevojë të bëjnë presion mbi të moderuarit, mediat e bëjnë për ta.

Vetë diskutimi rreth lidhjes midis fesë dhe terrorizmit, përpjekjet e përsëritura për të mohuar çdo lidhje midis tyre ose bindjeve të bazuara në fe dhe terrorizmit, sugjerojnë se ka një lidhje. Kur debati bëhet i tillë, është shumë e vështirë të izolohet plotësisht njëri nga tjetri. Islamofobia intensifikohet nga zgjerimi i politikave aktuale, që e shohin Islamin si një ideologji ekstremiste që nxit radikalizimin. Derisa legjislacioni kundër terrorizmit ka qenë i rëndësishëm në arrestimet e ekstremistëve, keqpërdorimi dhe abuzimi i masave kundër terrorizmit ka rezultuar me diskriminim ndaj pakicave fetare dhe etnike dhe ka ushqyer ndjenjat anti-emigrante dhe anti-myslimane në shoqëritë përkatëse. Zgjerimi i politikave të “Counter Violente Extremism – CVE”, pas sulmeve të San Bernardino dhe Parisit dhe përfshirja e grupeve myslimane në to, është një nga hapat e politikës që e inkurajojnë islamofobinë: myslimani i moderuar – kundrejt atij të radikalizuar; politika zyrtare e qeverive në pozicionim ndaj Islamit, duke marrë qëndrime në kuptimin e koncepteve fetare. Shumica e programeve bazohen në idenë e “zbulimit” të faktorëve dhe më pas të shenjave të para të radikalizimit: mjekra, lloji i veshjeve, fjalori etj., duke rrezikuar kështu të stigmatizohen grupe të tëra shoqërore në bazë të shenjave të jashtme, të cilat janë shprehje e religjiozitetit individual.

Diskursi dhe praktikat islamofobike nuk janë, natyrisht, pa ndikim në qytetarët myslimanë të vendeve evropiane. Në përfaqësimet e medias dhe retorikën politike gratë myslimane paraqiten si viktima, që duhen shpëtuar nga një fe primitive, ndërsa burrat myslimanë thjesht janë stereotipizues të rrezikut, duke paraqitur një kërcënim të drejtpërdrejtë fizik. Diskriminimi bëhet një nga faktorët e shumtë, që përfundon duke ngjallur në njerëzit më të brishtë një tërheqje ndaj “xhihadizmit” ose nihilizmit vetëvrasës, siç e quan Olivier Roy.

Një nga orientalistët e parë, që e ndërton islamofobine bashkëkohore perëndimore, është studiuesi Bernard Lewis me artikullin e tij të 1990-tës “Rrënjët e zemërimit mysliman”. Përmes këtij artikulli ai i parapriu konceptit të “Përplasjes së qytetërimeve” të Samuel Huntington-it. Ndërkaq, Huntington-i e krijoi bazën ideologjike të islamofobisë bashkëkohore. Logjika është prodhimi i një armiku të ri pas rënies së bllokut sovjetik, i një qytetërimi inferior, i cili nuk përputhet me atë perëndimor dhe konfliktet do të jenë të shkaktuara pikërisht nga kjo përballje.

Shtrirja e rrënjëve të islamofobisë bashkëkohore shkon më tutje. Së pari, kohëzgjatja dhe ofensiva ideologjike prej disa dekadave. Së dyti, konvergjenca e disa aktorëve që ndikojnë në përhapjen e tezave islamofobe (supremacistët e bardhë, mediat, një pjesë e klasës politike, kompleksi ushtarako-industrial etj.). Së treti, rënia e ekonomisë dhe, për këtë arsye, vulnerabiliteti i masave popullore ndaj retorikave të politikanëve të partive populiste të djathta, duke kërkuar fajtorin tek flukset migratore. (Emigracioni diskutohet në SHBA, në aspektin e faktorëve dhe çështjeve socio-ekonomike, por në Evropë diskutimi mbi emigracionin lidhet me radikalizmin, terrorizmin dhe Islamin). Dhe, së fundi, vala e akteve terroriste në truall evropian pas evolimit të ISIS-it në Lindjen e Mesme. Një sërë pasojash kanë rrjedhur më pas. Terrori e zgjeroi çështjen se Islami është një fe arkaike, e prapambetur, që ka nevojë për reforma, për t’u përshtatur me modernitetin. Islami shihet jo vetëm si një kërcënim për identitetin evropian, kulturën, demografinë dhe shoqërinë, por edhe si një rrezik politik edhe për sigurinë e botës perëndimore.

Megjithatë, islamofobia përbën një fenomen global, duke qenë e pranishme edhe në shoqëritë me shumicë myslimane. Islamofobia, në botën myslimane, ka të njëjtën prejardhje sikurse ajo në Perëndim. Në këto vende ajo bazohet në një perspektivë eurocentrike të botës. Kjo mund të shihet nga ngjashmëria ndërmjet diskursit islamofobik dhe debateve të myslimanëve në shoqëritë me shumicë myslimane dhe ato të shoqërive perëndimore. E thënë kjo nuk duhet harruar që ekzistojnë dallime të bazuara në kontekstin historik, social, demografik dhe politik të shoqërive përkatëse.

Debati kryesisht udhëhiqet nga një grup mbizotërues njerëzish, që aspirojnë të kapin, stabilizojnë ose zgjerojnë fuqinë e tyre. Edhe në këtë debat identiteti mysliman është një identitet statik, përmes termash negativë dhe përgjithësues. Grupimet myslimane shihen si një kërcënim për grupet dominuese në pushtet, duke e krijuar kështu islamofobinë politike. Si mund ta kuptojmë këtë proces? Përgjigja kryesore do të ishte: nëpërmjet politikave perëndimore në këto vende dhe të elitave të tyre, të cilat e kanë përqendruar fuqinë politike dhe diskursin publik. Dahl-i e përkufizon një “elitë drejtuese”si “një grup njerëzish që në një farë mase ushtrojnë pushtet ose ndikim mbi aktorët e tjerë në sistem”. Elitat e klasave të larta në këto vende kanë formim e lidhje të vazhdueshme me vendet perëndimore. Dy janë dinamikat kryesore: kolonizimi si në Irak a Jordani ose procesi i vetë perëndizimit, i cili kërkon ta zhvillojë kapitalizimin e ekonomisë dhe i adopton vlerat e perëndimit, duke menduar që do ishin në interes të vendeve të tyre e të nevojshme për t’u përballur me Perëndimin, siç qe rasti i Turqisë gjatë Ataturkut ose Iranit në kohën e Shahut. Në të gjitha rastet kemi të bëjmë me elita autoritare, ushtarake, të cilat e kryejnë këtë proces nëpërmjet forcës nga lart, duke theksuar polarizimin mes klasës në pushtet dhe masave konservatore islamike.

Shumë prej Islamophobes më të zëshme në perëndim kanë qenë myslimanë, të cilët për arsye të tyre të brendshme bëhen mbështetje e ligjërimeve islamofobike. Kjo është gjithashtu e vërtetë kur është fjala për vendet myslimane. Për dekada të tëra, përkrahësit e elitës myslimane të qeverive autoritare vazhduan të argumentojnë për Perëndimin se zgjedhjet e lira do t’i sillnin islamistët në pushtet dhe kjo do të ishte në kundërshtim me vlerat e Perëndimit të civilizuar. Paksa se në këto vende qeveritë qenë autoritare dhe diktatoriale. Edhe elitat e majta perëndimore në mbrojtje të të drejtave të myslimanëve në Perëndim ishin pro sistemeve autoritare ose diktatoriale islamofobike në Lindjen e Mesme. Paradoksalisht, kjo retorikë legjitimon dhunë ekstreme politike kundër opozitës konservatore islamike.

Çfarë shpjegon ringjalljen e Islamit politik në vitet 1970? Nga njëra anë, rritja e Islamit politik në Lindjen e Mesme daton në 1967, në kohën e humbjes së ushtrive arabe nga Izraeli, që në njëfarë mënyre u bë simbol i dobësisë së shteteve arabe. Për humbjen, u fajësuan të gjitha lëvizjet majtiste, Nasseristët, Baathistët, komunistët dhe socialistët. Boshllëku politik i lënë nga të gjitha lëvizjet laike, që u zhdukën, filloi të mbushej nga evolucioni i Islamit politik. Nga ana tjetër kriza e madhe ekonomike, që përfshiu Lindjen e Mesme në vitet 1970-të, tregoi që sistemet ekonomike kapitaliste ishin të pafuqishme për ta përballur krizën. Perceptimi ishte që regjimet ekzistuese po dështonin, ngaqë u mbështetën shumë në modelet politike dhe ekonomike perëndimore. Bankat islame, komunitetet fetare dhe shoqatat e tjera, krijuan shërbimet sociale, arsimore dhe sociale të Islamit, duke kompensuar boshllëkun e lënë nga shtetit. Derisa rritja e Islamit politik u shërbeu atyre që sundonin vetëm për t’i legjitimuar klasat sunduese, të tjerët, që dëshironin të hynin në pushtet, e këshillonin islamizimin e shtetit për t’u integruar në sistemin politik dhe për islamizimin e jetës publike.

Kur bëhet problematik Islamismi? Nacionalizmi laik arab, socializmi dhe komunizmi, ishin në luftë deri më 1950. Gjithçka në përfitim të Bashkimit Sovjetik. Pjesërisht, si rezultat i marrëdhënieve të tij me Arabinë Saudite, politikanët amerikanë vendosën që Islami të kthehej në një armë të fuqishme ideologjike në betejën për ta frenuar influencën sovjetike në Lindjen e Mesme. Ky vendim shënoi fillimin e një periudhe, në të cilën Shtetet e Bashkuara mbështetën herë pas here forma të ndryshme të Islamit politik. Para fundit të viteve 1970-të, SHBA i mbështetën përpjekjet saudite për të përhapur idetë islamike në të gjithë Lindjen e Mesme. Kjo strategji çoi i Shtetet e Bashkuara të krijojnë aleanca me lëvizjet islamike konservatore në vitet 1970-të dhe Islami politik u bë një forcë e madhe në Lindjen e Mesme. Islamizmi u bë instrument i strategjisë së Luftës së Ftohtë. Të njëjtën do ta bënin rusët në Afganistan. Është vetëm pas Revolucionit Islamik Iranian me marrjen peng të diplomatëve amerikanë, që islamizmi fillon të shihet si problematik nga Perëndimi.

Duke u kthyer tek islamofobia në vendet me shumicë myslimane, besimtari përballet vazhdimisht me çështjen se cili është vendi përfaqësues i një feje të prapambetur, të pacivilizuar dhe primitive ose, më konkretisht, jodemokratike, radikale dhe ekstremiste. Sidoqoftë, në shoqëritë myslimane, myslimanët konservatorë përbëjnë grupin dominues social në kuptim të demografisë, trashëgimisë historike dhe ndjenjës së përkatësisë. Atje, islamofobia e udhëhequr nga elita, është rezultat i një projekti laik perëndimor, që synon krijimin e një shteti komb modern. Kompleksiteti dhe paradoksi i islamofobisë në vendet myslimane qëndron në konjukturën që myslimanët, të cilët e shohin Islamin si një burim legjitim për pikëpamjet e tyre, i nënshtrohen islamofobisë nga myslimanët e tjerë. Perceptuar si një mënyrë arkaike, inferiore e jetës, tradita islame përbën një “kërcënim real” për projektin politik të elitave sekulare në pakicë, të cilat i kanë parandaluar sistematikisht pjesët e mëdha të shoqërive të tyre nga mbajtja e pushtetit. Dhe, këtë kanë arritur ta realizojnë nëpërmjet dhunës, qoftë në demokracitë autoritare, në sundimin ushtarak de facto ose në krizat ushtarake. Kjo luftë e ashpër midis dy vizione të dallueshme të shoqërisë shpjegon pse shprehja e islamofobisë në vendet myslimane është shumë më brutale sesa në Perëndim nëpërmjet grushtesh të vazhdueshme ushtarake dhe masakrash.

Në shoqëritë tona nuk mund të diskutojmë për pluralizmin, multikulturalizmin dhe të ardhmen pa diskutuar për vendin e pasigurt të Islamit dhe myslimanëve në debatin e sotëm mbi angazhimin dhe integrimin. Islamofobia, si antisemitizmi, nuk do të zhduken së shpejti. Qeveritë, mediat, institucionet arsimore, udhëheqësit fetarë luajnë një rol kritik në transformimin e shoqërive tona dhe në ndikimin e qytetarëve dhe politikave tona nga zërat e urrejtjes dhe teologjive ekskluzive (të fondamentalistëve militantë dhe ato sekularistë). Islamofobia duhet të njihet dhe të jetë po aq e papranueshëm sa antisemitizmi, një kërcënim për vetë strukturën e mënyrës tonë demokratike pluraliste të jetës.

1 995 Comments

 1. You are so interesting! I don’t suppose I’ve truly
  read anything like that before. So great to find somebody with original thoughts on this
  issue. Seriously.. thanks for starting this up.

  This web site is something that’s needed on the internet, someone with a little
  originality!

 2. My brother suggested I might like this blog. He used to be totally right.
  This post actually made my day. You can not imagine
  just how so much time I had spent for this information!
  Thank you!

 3. The very core of your writing whilst sounding reasonable in the beginning, did not really work properly with me personally after some time. Somewhere throughout the sentences you managed to make me a believer but only for a while. I nevertheless have a problem with your leaps in assumptions and one would do nicely to fill in those breaks. If you actually can accomplish that, I will undoubtedly end up being amazed.

 4. Pingback: keto on a budget
 5. When someone writes an post he/she keeps the idea of a user in his/her brain that how a
  user can understand it. Thus that’s why this article is
  great. Thanks!

 6. I do accept as true with all the ideas you’ve introduced on your post.
  They’re really convincing and can certainly work.

  Nonetheless, the posts are very short for beginners.
  May you please lengthen them a bit from subsequent time? Thank you for the post.

 7. Hi there, just became alert to your blog through Google, and
  found that it is really informative. I am gonna watch out for brussels.
  I’ll be grateful if you continue this in future. Many people will be benefited from your
  writing. Cheers!

 8. After I originally commented I appear to have clicked on the -Notify me when new comments
  are added- checkbox and now each time a comment is
  added I recieve 4 emails with the exact same comment. Is
  there an easy method you are able to remove me from that service?
  Thank you!

 9. I’ve been surfing online more than three hours today, yet I never found any interesting
  article like yours. It’s pretty worth enough for me. Personally, if all site owners and bloggers made good content as you did, the net will be a lot more useful than ever before.

 10. Pingback: gay nerds dating
 11. I will right away grasp your rss feed as I can not in finding your e-mail subscription hyperlink or e-newsletter service. Do you’ve any? Please let me recognize so that I could subscribe. Thanks.

 12. Generally I do not read article on blogs, however I wish to say that this write-up very pressured me to check out and do so!
  Your writing taste has been surprised me. Thanks, quite nice article.

 13. Популярные Теги Спалила как брат мастурбирует на её трусики и присоединилась к нему! – pizdosxxx.ru © 2019 СексВидео.TV Видео с Мией Пайпер, чистой любовью и русским домашним порно https://irideshotgun.com/community/profile/andyroemer24030/ Жопастые японки (55 фото) Самые чувственные ласки и самый горячий секс с японкой эротика порно, японская эротика, эротические, японка Зрелый прохожий лапает молодую японку в библиотеке и сует пальцы в киску

 14. Hello, Neat post. There’s a problem along with your site in web explorer,
  would check this? IE nonetheless is the market leader and a large element of folks will leave out your excellent writing because of this problem.

 15. In the Philippines, microfinance is dominating the financial industry through high-tech services easily accessible through the internet. With the rise of the Fintech scene, these microfinance companies have become an easier alternative for Filipinos who are seeking financial products that are suitable for their needs. A dream vacation, a destination wedding — life can be expensive. Fortunately, with a low interest rate personal loan from us, spend less time worrying and more time celebrating all that life has to offer. https://wrycon.ca/Forum/profile/trevorloyd9901/ Personal loans are often fit to a borrower’s terms, and unlike any other loans and options out there, from the word “personal”, it allows borrowers to apply for a loan based on their personal reasons. Also, personal loans’ advantage over other loans is that it does not require numerous application requirements especially when done online. Admiral offers loans from ВЈ1,000 to ВЈ25,000. The amount you can borrow is subject to credit checks and dependent on your personal circumstances and affordability checks.

 16. Liverpool’s predicted XI vs West Ham: Alisson; Trent Alexander-Arnold, Ibrahima Konate, Virgil Van Dijk, Andrew Robertson; Jordan Henderson, Fabinho, Thiago Alcantara; Mohamed Salah, Diogo Jota, Sadio Mane. West Ham United leapfrogged Liverpool and moved up to third in the Premier League table with an impressive 3-2 win at a raucous London Stadium. Having problems subscribing? 88′ – OFF SIDE! Liverpool keeper Alisson makes a good diving save but the flag is up against Burnley’s Rodriguez. After Havertz scored in the 22nd minute from a corner, Liverpool equalised from the penalty spot through Salah. James was shown a red card right before the break for a deliberate handball. And now it’s all to play for in the next half! Tottenham 0-3 Man United: Ronaldo scores one and assists another to give his manager some much-needed breathing space https://www.oecher-bbq-und-grillsportverein.de/community/profile/lacey56z698170/ See what a typical day looks like in the life of the Arsenal manager when he’s working at London Colney Everton vs Aston Villa SofaScore Football livescore is available as iPhone and iPad app, Android app on Google Play and Windows phone app. You can find us in all stores on different languages searching for “SofaScore”. Install SofaScore app and follow all Everton matches live on your mobile! As his Everton side get ready to face Wolves tonight manager Rafa Benitez has been speaking about how he can turn around the team’s fortunes. Bet on Everton and get a deposit bonus with bet365 at TheFreeBetGuide.com A post on the Everton FC website reads: “Everton's home game against Burnley on Monday night will see the Club pay its respects to Evertonians Lee Martyn and daughter Sophie, who were tragically killed in the Plymouth shootings last month.

 17. Fantastic website. A lot of useful information here. I am sending it to a few friends ans also sharing in delicious. And naturally, thanks for your effort!

 18. Asking questions are in fact pleasant thing if you are not understanding anything entirely,
  however this post provides fastidious understanding yet.

 19. Maya Polton is a former marketing manager and current freelance writer who covers food, home, and parenting. She’s also the mom of a 10-year-old son, 7-year-old son, and 3-year-old daughter. While she does not consider herself a gamer (does Tetris count?), her two sons are big video game fans and sometimes consider the Nintendo Switch an appendage to their body.  Hello spooky people, players, and other ghouls who like games. We are happy to have you back for our second annual round-up of our favorite new horror games. This year we dedicated ourselves to the big beautiful meta-genre of monster games. Halloween is cool and haunted houses are fun but deep down in the depths of our subconscious, all of us love monsters. The ‘Creature Feature’ is a staple of the horror world whether you’re talking about movies like the Thing, Jaws, and Aliens, or console games like Dead Space, Silent Hill, and Bloodborne. https://amara.org/en/profiles/profile/qPX2CmvU21zFX1eFycP1u53kucBKl3_wb1nx4xcRowc/ I don’t believe there’s been a physical release of SA and SA2 since the Gamecube ports first came out, so I would say it’s pretty unlikely. The world is in peril as forces, both good and evil, make a play for the powerful Chaos Emeralds. In Shadow the Hedge… The day SEGA decided to scrap the Chao Garden after Sonic Adventure 2 and the day they thought up the boost formula for the gameplay in 3D Sonic games were the two darkest days in Sonic history. The upcoming Sonic game, which is targeting a release on PS5, PS4, Xbox Series X S, Xbox One, Switch, and PC, is looking to Sonic Adventure as a template of sorts – suggesting this new title might nudge Sonic and pals in a new direction Sega can trade on more in the years to come. His shoes look like metal, his forehead looks huge, I wouldn’t mind if it was in a couple of games, but he has been in every game since sonic and the secret rings. There was of course sonic boom but that is pretty much it. I loved the Uekawa art style and I still do.

 20. Лечение в клинике “Perfecto Room” всегда начинается с полного обследования пациента. Пациент может предоставить диагностические и лабораторные данные, которые у него уже есть, доктор анализируя их и жалобы пациента, поймет насколько нужно их детализировать, чтобы установить истинную причину полового бессилия. В России примерно каждый третий мужчина старше 40 лет периодически испытывает проблемы с потенцией. Виды и причины импотенции Врач уролог-андролог высшей квалификационной категории Препараты, снижающие артериальное давление, и антидепрессанты нарушают функционирование нервных окончаний в области гениталий. Специалисты нашей клиники, а именно андролог Гибнер Светлана Михайловна, расскажет всем пациентам, которые столкнулись с такой проблемой, какими методами и инновационными технологиями мы решаем этот вопрос. Если пропала эрекция, к выбору стимуляторов нужно подходить осторожно. Большинство препаратов имеют много противопоказаний, побочных эффектов, вызывают привыкание. Лекарства не устраняют причины импотенции, а оказывают временное возбуждающее действие. Лечение импотенции проводится в нашем медицинском центре. Запишитесь на прием для первичной консультации. https://www.tickingwithpurpose.com/forum/profile/faye3390697616/ Лечение импотенции может осуществляться с помощью: Ростовская область, 28 ноября 2020. DON24.RU. Житель Дона решил заработать на своем заболевании ветряной оспой. Чтобы подобрать максимально эффективное лечение, врач может направить вас на консультацию к специалистам: массаж пениса как повысить потенцию По оценке экспертов, около 4,5 млн мужчин в Германии имеют проблемы с эрекцией. К физическим причинам, таким как склероз сосудов, диабет, лишний вес или курение, добавляются психические раздражители. В возрастной группе до 35 лет преобладают стресс и депрессии. Подача заявления не является окончательной записью на прием. Вирусолог и заведующий Лабораторией геномной инженерии Павел Волочков заявил, что коронавирус может стать причиной половой дисфункции, пишет Online47. Эксперт это объяснил негативным воздействием коронавируса на весь организм, включая половые органы. Разбираемся со специалистом, что провоцирует импотенцию и при чём здесь порно

 21. Порно тренды 2021 года Парень кончил внутрь своей девушки, а подружка вылизывает вытекающую сперму! Охранник выебал девочку и кончил внутрь ее маленькой писечки Сын сует хуй в анал спящей матери и кончает в попку крупно Шлюха делает домашний минет и трахается в анал с окончанием внутрь Сперма внутрь не беда для развратной блондинки Бухая мачеха уснула рядом с пасынком в одном халате и была выебана им на диване Минет и реальное домашнее окончание внутрь блондинки с круглой попой Пацан кончил внутрь попки подруги сестры, выебав её в анал Зрелая мать была в шоке от того как ее сын кончает в сексе Бешеная оргия негров и пьяных белых моделей с сумасшедшими секс-играми на вечеринке My friend’s whore wife gave me anal and get creampie Пацан кончил внутрь попки подруги сестры, выебав её в анал Брюнетка выебана официантом раком с вагинальным кремпаем посреди кафе https://meet-wiki.win/index.php/Смотреть_порно_мама Пьяные русские бабы четко выебаны в гостинице «Чёрная Вдова» вышла в лидеры топа продаж российских онлайн-кинотеатров от «Фильм Про» Светлана Ходченкова, Сергей Бурунов, Валерий Баринов Регистрация Русская сучка возбудилась от эротического рассказа Данный отрывок из ххх фильма заставит хер встать за секунду. Взгляните, как семейная парочка устроила бурный секс с минетом и кунилингусом. Насладившись оральными ласками, они… Кимико Мацудзака – полный фильм Кимико Мацудзака – полный фильм Скачать красивые порно фильмы Эротические пары фэнтези любовь Для того, чтобы увлечь девушку и полностю покорить ее, необходимо пройти сложную школу обольщения. Мы назвали это “Школой Казановы”. Сегодня мы преподаем вам урок эротического массажа. Учитесь и применяйте знания на практике!… Русская сучка возбудилась от эротического рассказа

 22. Hey! Do you know if they make any plugins to protect against hackers?
  I’m kinda paranoid about losing everything I’ve worked hard on. Any suggestions?

 23. I’m not sure exactly why but this blog is loading very slow for me. Is anyone else having this issue or is it a problem on my end? I’ll check back later on and see if the problem still exists.|

 24. We’re a group of volunteers and starting a new scheme in our community. Your site provided us with valuable info to work on. You have done a formidable job and our entire community will be grateful to you.|

 25. Hey! I’m at work browsing your blog from my new iphone! Just wanted to say I love reading through your blog and look forward to all your posts! Keep up the superb work!|

 26. I know this if off topic but I’m looking into starting my own weblog and was wondering what all is required to get setup? I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty penny? I’m not very web savvy so I’m not 100 positive. Any tips or advice would be greatly appreciated. Kudos|

 27. My brother suggested I might like this website. He was totally right. This post truly made my day. You can not imagine just how much time I had spent for this information! Thanks!|

 28. I was suggested this web site by my cousin. I’m not sure whether this post is written by him as nobody else know such detailed about my difficulty. You are wonderful! Thanks!|

 29. A fascinating discussion is definitely worth comment.
  I do think that you should publish more about this subject matter,
  it may not be a taboo matter but usually people don’t speak about such topics.

  To the next! All the best!!

 30. Hi there! I could have sworn I’ve been to your blog before but after browsing through many of the posts I realized it’s
  new to me. Nonetheless, I’m certainly pleased I stumbled upon it
  and I’ll be bookmarking it and checking back regularly!

 31. Interesting blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere?
  A theme like yours with a few simple tweeks would really make my blog shine.
  Please let me know where you got your design. Thanks

 32. Wonderful goods from you, man. I’ve understand your stuff previous to and you’re just too magnificent.
  I really like what you’ve acquired here, really like what you’re saying and the way in which you say it.
  You make it entertaining and you still take care of to keep
  it sensible. I can’t wait to read much more from you.

  This is actually a tremendous website.

 33. My programmer is trying to persuade me to move to .net from PHP. I have always disliked the idea because of the expenses. But he’s tryiong none the less. I’ve been using WordPress on several websites for about a year and am nervous about switching to another platform. I have heard fantastic things about blogengine.net. Is there a way I can import all my wordpress content into it? Any kind of help would be greatly appreciated!|

 34. I was wondering if you ever thought of changing the page
  layout of your website? Its very well written; I love what youve got to say.
  But maybe you could a little more in the way of content so
  people could connect with it better. Youve got an awful lot of text for only having one
  or two images. Maybe you could space it out better?

 35. Hello, i read your blog from time to time and i own a similar one and i was just wondering if you get a
  lot of spam feedback? If so how do you protect against it, any plugin or anything you can suggest?

  I get so much lately it’s driving me insane so any help is
  very much appreciated.

 36. I was recommended this blog via my cousin. I’m now not certain whether
  this submit is written by way of him as nobody else know such unique about my problem.

  You are incredible! Thanks!

 37. Pingback: ivermectin 3
 38. Hmm it looks like your website ate my first comment
  (it was super long) so I guess I’ll just sum it up what I submitted and say, I’m
  thoroughly enjoying your blog. I as well am an aspiring
  blog blogger but I’m still new to everything. Do you have any
  suggestions for beginner blog writers? I’d really appreciate it.

 39. Pingback: aralen sale
 40. Pingback: molnupiravir nz
 41. Pingback: buy tizanidine
 42. Pingback: clomid steroid
 43. Pingback: buy clomid cheap
 44. Hey there! I’m at work browsing your blog from my new iphone 3gs! Just wanted to say I love reading through your blog and look forward to all your posts! Carry on the fantastic work!|

 45. Pingback: I paemër
 46. Pingback: I paemër
 47. I am really loving the theme/design of your web site.
  Do you ever run into any browser compatibility issues?

  A number of my blog visitors have complained about my website not operating correctly in Explorer but looks great in Chrome.
  Do you have any suggestions to help fix this problem?

 48. Unquestionably consider that which you said. Your favourite reason appeared to be at the net the easiest thing to take note of. I say to you, I definitely get annoyed while other people consider issues that they just don’t recognize about. You controlled to hit the nail upon the highest and defined out the entire thing without having side-effects , other folks could take a signal. Will likely be again to get more. Thank you|

 49. Pingback: stromectol tablets
 50. Pingback: stromectol tablets
 51. You’ve made some really good points there. I looked on the net for additional information about
  the issue and found most people will go along with your views on this web site.

 52. Hey there just wanted to give you a quick heads up.
  The words in your content seem to be running off the screen in Opera.
  I’m not sure if this is a formatting issue or something to
  do with internet browser compatibility but I thought I’d post to let you know.

  The layout look great though! Hope you get the issue resolved soon.
  Kudos

 53. Ahaa, its good conversation on the topic of this paragraph
  at this place at this blog, I have read all that, so at
  this time me also commenting at this place.

 54. I am really enjoying the theme/design of your website. Do you ever run into any browser
  compatibility problems? A few of my blog audience have complained about my website not operating correctly in Explorer but looks
  great in Safari. Do you have any solutions to help fix this problem?

 55. I’ve been exploring for a little for any high-quality articles or blog posts in this sort of area . Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this web site. Reading this info So i’m satisfied to show that I’ve an incredibly good uncanny feeling I found out just what I needed. I most indisputably will make sure to do not disregard this site and give it a look on a continuing basis.|

 56. Pingback: ivermectin 4
 57. magnificent put up, very informative. I wonder why the opposite experts of this sector do not realize this.
  You should proceed your writing. I’m sure, you’ve a great readers’ base already!

 58. Pingback: viagra on line
 59. Pingback: stromectol 3 mg
 60. Pingback: tadalafil citrate
 61. Pingback: tadalafil 5 mg
 62. Pingback: tadalafil mylan
 63. We are a group of volunteers and opening a new scheme in our community.

  Your web site offered us with valuable info to work on. You have done an impressive task and our entire group might be
  grateful to you.

 64. This is very interesting, You’re a very skilled
  blogger. I’ve joined your rss feed and look forward to seeking more
  of your fantastic post. Also, I’ve shared your website in my social networks!

 65. I simply could not go away your site prior to suggesting that I really loved the standard information a person supply in your visitors? Is going to be back frequently in order to investigate cross-check new posts|

 66. Wonderful web site. Plenty of helpful information here. I am sending it to some pals ans additionally sharing in delicious. And certainly, thanks on your effort!|

 67. Greetings from Los angeles! I’m bored to death at work
  so I decided to browse your blog on my iphone during lunch break.
  I love the info you provide here and can’t wait to take
  a look when I get home. I’m amazed at how quick your blog loaded on my phone ..
  I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyhow, amazing site!

 68. Pingback: use of ivermectin
 69. Hello, I think your website might be having browser compatibility issues. When I look at your website in Firefox, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, amazing blog!|

 70. Aw, this was an incredibly good post. Finding the time and actual
  effort to make a good article… but what can I say… I procrastinate
  a whole lot and never manage to get nearly anything done.

 71. Pingback: molpunavir
 72. I like what you guys are usually up too. Such clever work and coverage! Keep up the wonderful works guys I’ve added you guys to my personal blogroll.|

 73. My partner and I stumbled over here coming from a different web page and thought I should check things out. I like what I see so now i am following you. Look forward to exploring your web page for a second time.|

 74. My spouse and I stumbled over here coming from a different page and thought
  I might check things out. I like what I see so now i am following you.
  Look forward to looking at your web page for a second time.

 75. Its such as you read my thoughts! You appear to understand so much about this, such as
  you wrote the e book in it or something. I think that you simply could do with some p.c.
  to force the message house a little bit, but other than that, this is fantastic blog.
  A fantastic read. I’ll certainly be back.

 76. Pingback: cialis coupon
 77. Pingback: cialis tablets
 78. Pingback: ivermectin online
 79. Magnificent goods from you, man. I have understand your stuff previous to and
  you’re just extremely wonderful. I actually like what you have acquired here, certainly like
  what you are saying and the way in which you say it.
  You make it entertaining and you still take care of to keep it
  smart. I can not wait to read much more from you. This is really a wonderful web site.

 80. Pingback: ivermectin powder
 81. Pingback: tadalafil liquid
 82. We are a bunch of volunteers and opening a new scheme in our community.
  Your site offered us with useful information to work on. You have done an impressive task and our entire community will probably be thankful to you.

 83. Pingback: viagra natural
 84. You’re so cool! I do not suppose I’ve read through anything
  like this before. So wonderful to discover someone with unique thoughts on this subject matter.
  Really.. thanks for starting this up. This website is one thing that is required
  on the web, someone with a little originality!

 85. Pingback: tadalafil otc
 86. Pingback: ivermectin wormer
 87. Does your site have a contact page? I’m having problems locating it but, I’d like to shoot you an e-mail. I’ve got some creative ideas for your blog you might be interested in hearing. Either way, great blog and I look forward to seeing it improve over time.|

 88. Hello there, just became alert to your blog through Google, and found that it’s really informative. I’m gonna watch out for brussels. I’ll appreciate if you continue this in future. Many people will be benefited from your writing. Cheers!|

 89. Pingback: india ivermectin
 90. I am curious to find out what blog platform you have been utilizing? I’m having some small security issues with my latest site and I’d like to find something more risk-free. Do you have any solutions?|