Agjëruesi i ka të garantuara tri shpërblime

Falënderimi qoftë për Allahun e Madhërishëm, prej të cilit kërkojmë ndihmë, falje dhe udhëzim. Ndërsa bekimet e Allahut qofshin për Muhamedin a.s. për familjen e tij, për shokët e tij dhe për të gjithë ata që e ndjekin rrugën dhe mësimet e tij deri në amshim.

Vëllezër besimtarë;

Në hutben e sotme, që është hutbeja e parë e ramazanit të sivjetmë, me lejen dhe ndihmën e Allahut, do të flasim në temën: Agjëruesi i ka të garantuara tri shpërblime

Ramazani është muaji i begative të panumërta të Allahut, i bereqetit dhe të gjitha të mirave. Ramazani gjithashtu është muaji i shpërblimeve të mëdha për agjëruesit. Në këtë hutbe do t’i përmendim tri shpërblime të mëdha, të cilat i shpreson çdo agjërues dhe të cilat nuk do t’i këmbente me krejt dynjanë dhe çdo gjë që ka në të.

  1. Mjerë ai që e pret ramazanin, dhe nuk i falen mëkatet e tij

Ramazani është muaji të cilin Allahu e ka bërë mundësi për pastrim e çlirim nga mëkatet dhe kërkim falje nga i Plotfuqishmi, nga Ai, mëshira e të cilit tejkalon zemërimin e tij. Allahu i Plotfuqishëm në Kuran thotë: “Nuk ka dyshim se Unë e fal atë që është penduar, që ka besuar, që ka bërë vepra të mira dhe që përqendrohet për në rrugën e drejtë.” (Taha, 82)

Transmetohet nga Xhabir ibn Semure (r.a.), se Pejgamberi (savs), ka thënë: “Më erdhi Xhibrili dhe më tha: – O Muhamed, kush jeton me njërin prind, dhe prindi i vdes kurse ai hyn në xhehenem, Allahu e largoftë nga mëshira e Tij. Thuaj: Amin! Dhe unë thashë: Amin! Pastaj më tha: – O Muhamed, kush e pret muajin ramazan dhe vdes pa iu falur mëkatet dhe hyn në xhehenem, Allahu e largoftë nga mëshira e Tij. Thuaj: Amin! Dhe unë thashë: Amin! Pastaj më tha: – O Muhamed, në praninë e të cilit përmendet emri yt dhe ai nuk sjell salavat  mbi ty dhe vdes dhe hyn në xhehenem, Allahu e largoftë nga mëshira e Tij. Thuaj: Amin! Dhe unë thashë: Amin!” (Ibn Huzejme dhe Ibn Hiban)

Ai gjithashtu ka thënë: “Kush e agjëron ramazanin me besim dhe shpresë në shpërblimin e Allahut, do t’i falen mëkatet e tij të mëparshme.” (Buhariu dhe Muslimi)

Ebu Seid el-Hudri (r.a.), transmeton se Pejgamberi (savs), ka thënë: “Çdo musliman që agjëron një ditë për në rrugën e Allahut, Allahu do ta largojë nga zjarri 70 vjet.”

  1. E drejta për ndërmjetësimin (shefaatin) e Muhamedit (savs), në Ditën e Gjykimit

Shpërblimi i dytë për agjëruesit, pikërisht, është shefaati dhe ndërmjetësimi i Muhamedit (savs) në Ditën e Gjykimit. Shefaati përmendet në këtë ajet: “Atë ditë, nuk do të bëjë dobi ndërmjetësimi i askujt, përveç ndërmjetësimit të atij, që i jep leje Mëshiruesi dhe që është i kënaqur me fjalët e tij.” (Ta-ha, 109).

Kurse Muhamedi (savs), ka thënë: “Si do të silleni kur Allahu do t’ju mbledhë në Ditën e Gjykimit në një vend, ashtu siç mblidhen shigjetat në qese, në Ditën e cila zgjat 50.000 vjet?” (Silsiletus-Sahiha, nr 2817)

Atë ditë njerëzit do të kërkojnë dikë i cili do të ndërmjetësojë për ta tek Allahu që tu ndalohen ose tu pakësohen vuajtjet, dhe do të shkojnë te Ademi (a.s.), por ai do tu thotë: “Më vjen keq, unë nuk mund të ju ndihmojë!”

Pastaj do të shkojnë te pejgamberët tjerë njëri pas tjetrit – nga Nuhu, Ibrahimi, Musai deri në Isai (a.s.), dhe të gjithë do të përgjigjen në mënyrë të njëjtë.

Pastaj, kur të vijnë te Muhamedi (savs), ai do tu thotë: “Mua më përket kjo e drejtë.”

Dhe atëherë, Muhamedi (savs), do të bëjë sexhde para Allahut, dhe Allahu do t’i thotë: “O Muhamed, ngrije kokën, thuaj se do të dëgjohesh dhe kërko se do të jepet çka të kërkosh.” E Pejgamberi (savs), do të thotë: “O Zot, umeti im, umeti im!”

Allahu do t’i thotë: “Shko dhe nxirri nga xhehenemi të gjithë pjesëtarët e umetit tënd, në zemrat e të cilëve kishte edhe një grimcë të besimit.”

Muhamedi (savs), do të kthehet tri herë, kurse herën e katërt do të thotë: “O Zoti im, më lejo t’i nxjerrë nga xhehenemi të gjithë pjesëtarët e umetit tim, të cilët dikur kanë shqiptuar: La ilahe il-lallah!”

Dhe Allahu do t’i thotë: “Pasha madhërinë dhe lartësinë Time, do t’i nxjerr nga xhehenemi të gjithë ata që kanë shqiptuar: La ilahe il-lallah.” (Buhariu)

Vëllezër besimtarë;

Përveç kësaj, edhe veprat e mira do të ndërmjetësojnë për njerëzit në Ditën e Gjykimit.

Imam Ahmedi transmeton një hadith nga Ibn Omeri (r.a.), në të cilin Pejgamberi (savs), ka thënë: “Agjërimi dhe Kurani do të ndërmjetësojnë për njeriun në Ditën e Gjykimit. Agjërimi do të thotë: ‘O Zot, unë e kam penguar atë nga ushqimi dhe pija, andaj më lejo që të ndërmjetësoj për të.’ Edhe Kurani do të thotë: ‘O Zot, unë e privova nga gjumi i natës, andaj më lejo që të ndërmjetësoj për të.’ Dhe Allahu do ta pranojë ndërmjetësimin e tyre.”

  1. Kënaqësia e Allahut dhe shikimi në Madhërinë e Allahut

Në fund, vjen shpërblimi më i madh, kënaqësia e Allahut dhe shikimi në madhërinë e Tij.

Ebu Seid el-Hudri transmeton se Pejgamberi (savs), ka thënë: “Allahu do t’ju drejtohet banorëve të xhenetit, me fjalët: ‘O banorët e xhenetit!’

Ata do të përgjigjen: ‘Të përgjigjemi, o Zot, në dorën Tënde janë të gjitha të mirat!’

Atëherë do t’i pyes: ‘A jeni të kënaqur?’

Ata do të përgjigjen: ‘Si të mos jemi të kënaqur, o Zot, kur na ke dhënë neve atë që nuk i ke dhënë askujt tjetër!’

Allahu do t’i pyes: ‘A dëshironi t’ju jap diçka edhe më të mirë se kjo?’

Ata do të përgjigjen: ‘Po çka ka edhe më të mirë se kjo, o Zot?’

Allahu atëherë do tu thotë atyre: ‘Ju është lejuar kënaqësia Ime, kurrë me ju nuk do të jam i zemëruar.’ “ (Buhariu, Muslimi dhe Ahmedi)

Në një transmetim tjetër thuhet: “Kur banorët e xhenetit do të hyjnë në xhenet, Allahu do tu thotë atyre: ‘A dëshironi diçka edhe më shumë se kaq?’

Ata do të përgjigjen: ‘A nuk na i ke bërë fytyrat të ndritura, a nuk na ke shti në xhenet dhe na ke shpëtuar nga xhehenemi’, atëherë Allahu do ta zbulojë perden dhe për banorët e xhenetit nuk do të ketë asgjë më të dashur për të shikuar sesa në Madhërinë e Allahut.” (Muslimi dhe Tirmidhiu)

O Allahu i dashur, na i fal mëkatet tona në këtë muaj të bekuar të ramazanit, na e mundëso ndërmjetësimin të dashurit Tënd, Muhamedit (savs), na regjistro neve me robërit Tu të zgjedhur, dhe mos na privo nga kënaqësia e shikimit në Madhërinë Tënde në Ditën e Gjykimit.

O Allah, bën mëshirë për besimtarët dhe besimtaret, për të gjallët e tyre dhe për të vdekurit!

O Allah, ndihmoje Islamin dhe muslimanët, dhe poshtëroji ata që e poshtërojnë fenë!

O Allah, na mëshiro neve, sepse Ti je i mëshirshëm, dhe mos na dëno, edhe pse ke mundësi për këtë!

O Allah, te Ti mbështetemi të na mbrosh nga vuajtjet, nga fatkeqësitë dhe nga armiqt.

O Allah, të falënderojmë derisa të jesh i kënaqur me ne, dhe të falënderojmë edhe pasi të jesh i kënaqur.

O Allah, jepi këtij umeti një mjedis ku besimtarët do të ngriten, ku do të urdhërohet e mira, e do të ndalohet e keqja. Amin!

Përshtati: Miftar Ajdini

Refrencë: Abdusamed Nasuf Bušatlić;

10 Comments

  1. Hey there are using WordPress for your site platform? I’m new to the
    blog world but I’m trying to get started and create my own. Do you require any html coding expertise to make your own blog?
    Any help would be really appreciated!

  2. It’s going to be end of mine day, but before finish I am reading this impressive paragraph to improve my experience.

Lini një Përgjigje

Adresa juaj email s’do të bëhet publike.