Bajgora: Të mos krijojmë njerëz me ndjenja armiqësore

Mungesa e ligjit që do ta definonte statusin juridik të bashkësive fetare në Kosovë, mund të sjellë sfida të rrezikshme për të gjitha ato, përfshirë edhe Bashkësinë Islame të Kosovës, thotë krye-imami i Kosovës, Sabri Bajgora.

Në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, kryeimami Bajgora thotë se BIK-u, në bashkëpunim me institucionet e Kosovës, është përfshirë në deradikalizim e personave që vuajnë dënimet për veprat penale që kanë të bëjnë me radikalizmin fetar dhe ekstremizmin e dhunshëm. Risocializimin e këtyre personave ai e sheh të rëndësisë së veçantë.

Kryeimam Bajgora, a jeni të kënaqur me akomodimin ligjor të bashkësive fetare në Kosovë, përfshirë këtu edhe Bashkësinë Islame të Kosovës?

Bajgora: Fatkeqësisht edhe pas 19 vjet prej që ka përfunduar lufta, bashkësitë fetare në Kosovës veprojnë pa kurrfarë ligji që përcakton statusin e tyre juridik. Andaj, në këtë mes edhe Bashkësia Islame e Kosovës nuk ka ndonjë status ligjor dhe është për t’u çuditur neglizhenca e organeve tona, e Kuvendit të Kosovës dhe Qeverisë së Kosovës, që nuk po bëjnë më tepër, kur edhe nga faktori ndërkombëtar dhe nga miqtë tanë ndërkombëtarë janë nxitur shpeshherë që ta përshpejtojnë aprovimin e këtij ligji, me të cilin bashkësitë fetare do ta organizonin lirshëm jetën e tyre fetare, në përputhje me Kushtetutën e Kosovës dhe të gjitha rregulloret dhe aktet ndërkombëtare që përcaktojnë të drejtat dhe liritë fetare nëpër botë.

Mungesa e një ligji, kështu siç e përmendët ju, çfarë sfidash mund të sjellë për bashkësitë fetare dhe a janë ato të rrezikshme?

Bajgora: Mungesa e këtij ligji na qet neve para sfidave të shumta dhe të ndryshme, me të cilat ne ballafaqohemi gjatë përditshmërisë tonë, qoftë në aspektin administrativ, qoftë edhe në aspektin organizativ. Pa këtë ligj, i ofrohet mundësia shumëkujt që të propagandojë në emër të fesë, pa qenë i varur nga bashkësitë fetare, qoftë islame, krishtere (katolike) apo ortodokse.

Prandaj, unë mendoj se miratimi i një ligji duhet sa më shpejtë, ndonëse nuk jemi të kënaqur me këtë ligj, ne si Bashkësi Islame, sepse nuk është një ligj që plotëson nevojat apo kërkesat tona. Është më tepër një ligj ‘ad hock’, është një kopjim nga disa shtete evropiane dhe në forma të ndryshme nuk e koncepton mentalitetin e kësaj popullate që është në Kosovë.

Por, megjithatë, më mirë do të ishte një ligj i dobët se sa pa ligj fare. Andaj, unë mendoj që me këtë ligj duhet të kemi jashtëzakonisht kujdes, që të mos u japim hapësirë grupeve të ndryshme fetare që të financohen apo të krijojnë paralelizma ndaj bashkësive aktuale fetare. Kjo, sepse, shumë thjeshtë, ne me këtë ligj që do të aprovohet dhe me të cilin tashmë thash se nuk jemi të kënaqur, jepet hapësirë që me 50 nënshkrime çdo komunitet të formojë bashkësi fetare krye në vete. Kushti i vetëm është që ta ketë një seli, ta ketë një trupë konstituive prej 50 vetash dhe mjaftohet me kaq.

Prandaj, unë mendoj që duhet të jemi shumë të vëmendshëm, që edhe Qeveria e jonë dhe parlamentarët tonë, në mënyrë shumë të detajuar ta analizojnë këtë ligj që do të aprovohet ndoshta në një të ardhme të afërt, në mënyrë që të mos i lejojmë grupet e ndryshme, të piketuar në Kosovë që të dalin në sipërfaqe dhe të na e rrezikojnë këtë mirëqenie apo tolerancë që e kemi kultivuar me shekuj nëpërmjet bashkësive fetare.

Bashkësia Islame e Kosovës edhe më herët ka kërkuar nga institucionet e vendit që të përfshihet në procesin e deradikalizimit të personave që janë duke vuajtur dënimin për vepra të caktuara që ndërlidhin ekstremizmin e dhunshëm dhe radikalizmin që çon në terrorizëm. Cili është roli i BIK-ut në këtë proces?

Bajgora: Duke parë rolin dhe ndikimin që kanë imamët apo bashkësitë fetare nëpër Evropë dhe kryesisht në perëndim, Bashkësia Islame e Kosovës ka kërkuar nga Qeveria që të përfshihet në procesin e deradikalizimit nëpër burgje. Jo vetëm për deradikalizim, por më tepër si nj formë apo lloj këshillimi për të burgosurit, të cilët herët a vonë do të dalin nga burgu dhe natyrisht që ne ata duhet t’i risocializojmë, që të jenë anëtarë të denjë dhe të barabartë të shoqërisë në të ardhmen. Fatmirësisht, kemi hasur në mirëkuptim nga Qeveria dhe kohët e fundit, muajin e kaluar, kemi nënshkruar një memorandum mirëkuptimi, në të cilin përcaktohet që imamët që do të përzgjidhen nga Bashkësia Islame e Kosovës do të ligjërojnë nëpër burgje, anë e mbanë Kosovës.

Në këtë proces edhe për çështjen e deradikalizimit. Por, kjo varet kryesisht nga vullneti i të burgosurve apo i të dënuarve që janë në këtë fushë dhe ne do të jemi të gatshëm edhe në këtë segment që bashkërisht me kolegët tanë që janë nga fusha e psikologjisë dhe sociologjisë, t’i rrekemi çështjes së bisedimit me ta, në mënyrë që sadopak të arrijmë të depërtojmë tek këta njerëz, për të parë se çka i ka shtyrë ata që të radikalizohen. Në përputhje me këtë, ne kemi përgatitur edhe plan-programet tona, se si do t’iu qasemi këtyre njerëzve.

Mendoj se me vullnetin e dyanshëm, ne do të arrijmë që do sado pak t’i zhdavarisim ato mendimet e tyre radikale, të cilat i kanë quar ata, fatkeqësisht, në shkuarjen e disa të rinjve tanë në vatrat e krizës, duke mos qenë të vetëdijshëm se shkuarja e tyre atje është njëdrejtimëshe dhe mundësia për t’u kthyer gjallë është shumë e vogël.

A mundet dhe sa mundet BIK-u të ndikojë në procesin e risocializimit të personave, pas vuajtjes së dënimi të për veprat që ndërlidhen me ekstremizmin e dhunshëm dhe radikalizmin fetar?

Bajgora: Mendoj që, si Bashkësi Islame e Kosovës dhe këtu e kam fjalën për imamët që janë nëpër terren, e kanë një rol jashtëzakonisht të madh në risocializimin e tyre, sepse së pari, pas daljes së tyre nga burgu, ne do të përpiqemi që t’i risocializojmë. Është detyrë e jona që krahas institucioneve tera të Kosovës, të bëjmë të pamundurën që këta njerëz të mos jenë të stigmatizuar, të mos jenë të vetmuar, por t’i përfshijmë në rrjedhat normale të shoqërisë, duke pasur parasysh edhe pendimin e tyre për të kaluarën që e kanë pasur.

Mendoj se neve na duhet përkrahja e shtetit në këtë drejtim, që atyre ndoshta t’iu sigurohet ndonjë punësim adekuat, që familjes së tyre t’iu mundësohet shkollimi, sepse shumë prej familjeve të tyre janë në atë skajin varfërisë. Duhet të kemi kujdes që të mos krijojmë njerëz që mund të kenë ndjenja armiqësore ndaj nesh, por njerëz që do ta ndjejnë dorën e ndihmës së shtetit, përfshirë këtu edhe të Bashkësisë Islame.

Unë mendoj se imamët e kanë një obligim moral por edhe madhor, ndaj Zotit dhe ndaj tyre, që këta njerëz t’i këshillojnë dhe të vazhdojnë t’i këshillojnë. Duke pasur parasysh që edhe Zoti i plotfuqishëm i falë gjynahet, i falë mëkatet – prandaj, ata njerëz duhet të vazhdojnë jetën e tyre normalisht, pa kurrfarë stigmatizimi. E kaluara e tyre të hidhet prapa dhe të vazhdojnë me të ardhmen, duke u përpjekur që të jenë njerëz të dobishëm, ashtu siç ndodhë në shumë vende të perëndimit dhe të botës.

Ka persona, të cilët e kanë vuajtur dënimin dhe tashmë janë në liri. A keni kontaktuar me personat e tillë?

Bajgora: Të themi të drejtën, ende nuk kemi kontaktuar drejtpërdrejtë, por ua kemi sugjeruar imamëve tonë që të jenë të vëmendshëm dhe të kontaktojnë me ta përmes familjeve të tyre, për të parë se deri në çmasë është zbutur qëndrimi i tyre ndaj Bashkësisë Islame dhe ndaj fesë islame në përgjithësi. Kjo, duke pasur parasysh se idetë me të cilat janë ushqyer ata, kanë qenë ide të kontaminuara, ide skajshmërisht jo islame, ide që nuk përkojnë as me natyrën njerëzore, humane, që duhet ta ketë një mysliman.

Të ushqesh ndjenja urrejtjeje ndaj një grupi njerëzish, nuk është islame. Ne do të përpiqemi që çdo urrejtje, çdo ndasi, ta minimizojmë, ta largojmë. Prandaj, imamët tonë duhet të kenë kujdes dhe të bisedohet në mënyrë të shtruar me ta, për të parë se deri në çmasë është arritur deradikalizimi i tyre dhe pastaj, dalngadal t’i fusim në rrjedhat e një normaliteti, për të cilën edhe ne synojmë të dalim me programet tona.

A kanë ndikuar në imazhin e Bashkësisë Islame të Kosovës arrestimet dhe proceset gjyqësore ndaj disa imamëve, të cilët janë akuzuar për vepra penale që ndërlidhen me radikalizmin fetar dhe ekstremizmin e dhunshëm?

Bajgora: Prononcimet tona, në ditët e para të arrestimit të disa imamëve, kanë qenë shumë të qarta, që ata për ne janë të pafajshëm përderisa nuk vërtetohet fajësia e tyre nëpërmes procesit gjyqësor. Fatmirësisht, dy proceset që ishin kundër disa imamëve tonë, përfunduan dhe imamët dolën të pafajshëm dhe u liruan nga akuzat. Andaj, e ndjejmë veten të kënaqur që megjithatë është ruajtur imazhi i Bashkësisë Islame, është ruajtur imazhi i fesë islame në përgjithësi. Kanë qenë procese dhe kanë qenë disa dyshime, por janë vërtetuar se kanë qenë dyshime të pabaza dhe na gëzon fakti që këta imam vazhdojnë punën e tyre dhe vazhdojnë me këshillimet e tyre.

Normalisht, duke pasur kujdes që gjatë ligjërimeve të tyre të mos i lëndojnë njerëz, të mos i lëndojnë ndjenjat e të tjerëve. Fundja, feja është një bindje e lirë e secilit dhe nuk ka nevojë t’i imponohet askujt. Ai që dëshiron ta marrë këshillën fetare, e merr. Ai që nuk dëshiron, nuk e merr. Ne jetojmë në një shoqëri demokratike, ku secili individ ka të drejtat e veta.

Ka të drejtë të mos besojë, ka të drejtë të jetë ateistë, ka të drejtë të jetë çfarë të dëshirojë, por në asnjë mënyrë nuk kemi të drejtë që fenë ta implikojmë në çështjet që kanë të bëjnë me urrejtjen ndërfetare, urrejtjen ndërnacionale apo ndëretnike, qoftë edhe të grupeve që sot, në hijen e një demokracie, i gëzojnë të drejtat e tyre. Kjo është çështje e tyre personale. Ne duhet të shikojmë përpara, ta edukojmë popullin në frymën e një feje paqësore, siç është feja islame, duke pasur parasysh që vet emërtimi i kësaj feje asocion në paqen dhe sigurinë.

Megjithatë, a kanë krijuar këto procese efekte të padëshirueshme nga Bashkësia Islame?

Bajgora: Fatmirësisht jo. Bashkësia Islame e Kosovës, duke pasur parasysh edhe xhematin që e ka nëpër terren, kanë qenë të bindur se kanë qenë procese që imamët tanë do të dalin të pastër. Përveç një imami, që është duke vuajtur dënimin dhe nuk kemi çfarë të themi për të. Ato kanë qenë bindjet e tij personale dhe ai është tashmë në vuajtje të dënimit. Ndërkohë që të tjerët kanë dalë të pastër.

Xhemati, e ka pasur gjithmonë këtë ndjenjë se imamët janë të pastër dhe fatmirësisht doli një gjë e tillë. Madje, mund të them se vetëm sa është forcuar besimi i popullatës te Bashkësia Islame, gjë që vërtetohet edhe me sondazhet e fundit që kanë dalë nga shoqatat që merren me sondazhe për kontributin dhe pozitën që e kanë bashkësitë fetare. Del se Bashkësia Islame e Kosovës është mbi 70 për qind institucioni më i besueshëm në Kosovë, në raport me institucionet tjera të Kosovës.

A e ka BIK-u kontrollin mbi të gjitha xhamitë në territorin e Kosovës?

Bajgora: Po. E them me kompetencë të plotë se ne kemi kontroll të plotë mbi të gjitha objektet tona fetare, të cilat sot janë mbi 800 në Kosovë. Përveç dy vend-falje që janë në komunën e Dragashit, në të cilat defilojnë pjesëtarët mysliman të goranëve. Për këto lokacione janë të njoftuara organet e sigurisë dhe organet e shtetit dhe ata i kanë nën mbikëqyrje. Pra, janë këto dy objekte fetare private, janë shtëpi private, në të cilat Bashkësia Islame nuk ka qasje.

Por, mendoj se meqenëse organet tona të sigurisë janë të informuara për këtë çështje, besoj që ato do ta kryejnë punën e vet dhe i mbikëqyrin në rast se ato mund të dalin nga binarët e asaj që ne propagandojmë si bashkësi fetare. Përndryshe, të gjitha xhamitë në Kosovë i kemi nën kontroll. Mund të ketë aty-këtu ndonjë pakënaqësi nga ana e imamëve, por xhamti është kryesisht ai që i përket Bashkësisë Islame.

Si i konsideron BIK-u faktin që në disa shtëpi organizohen ritualet fetare?

Bajgora: Ka ndodhur në të kaluarën që nëpër disa shtëpi private të mbahen aktivitete fetare. Por, një gjë të tillë tashmë e kemi eliminuar, në masë të madhe, të mos them 100 për qind, sepse ka një bashkëpunim jashtëzakonisht të frytshëm në mes Bashkësisë Islame të Kosovës dhe organeve të rendit.

Ne, kudo që arrijmë dhe kemi njohuri se në ndonjë filan shtëpi është mbajtur apo do të mbahet ndonjë aktivitet fetar i palicencuar apo i pa ligjësuar nga Bashkësia Islame, i marrim masat tona dhe i parandalojmë tubimet e tilla. Andaj, për momentin, nuk kemi pasur ndonjë njoftim se është mbajtur ndonjë aktivitet i tillë pa dijen e Bashkësisë Islame të Kosovës. Kjo ka ndodhur në të kaluarën, para 7 apo 8 vjetëve, por, tash për tash, nuk ndodhë më. /rel/

86 Comments

 1. Spot on with this write-up, I actually believe that this web site needs a great deal more attention. I’ll probably be returning to
  read through more, thanks for the info!

 2. Excellent way of describing, and pleasant article to get facts on the topic of my presentation subject matter,
  which i am going to deliver in college.

 3. My developer is trying to persuade me to move to .net from
  PHP. I have always disliked the idea because of the expenses.
  But he’s tryiong none the less. I’ve been using Movable-type on a variety of websites for about a year and am concerned about switching to another
  platform. I have heard excellent things about blogengine.net.
  Is there a way I can import all my wordpress content into it?
  Any kind of help would be really appreciated!

 4. What i do not understood is if truth be told how you are now not really much more neatly-appreciated
  than you may be now. You are so intelligent. You understand therefore considerably in terms of this subject, produced me in my view imagine it
  from numerous numerous angles. Its like women and men are not fascinated except it is something to do with Lady
  gaga! Your individual stuffs great. All the time handle it up!

 5. My brother recommended I might like this website. He was entirely right.
  This post truly made my day. You cann’t imagine just how much time I had spent
  for this info! Thanks!

 6. Hi, i think that i saw you visited my blog so i came to “return the favor”.I am attempting to find things to enhance my web site!I suppose
  its ok to use some of your ideas!!

 7. I’m truly enjoying the design and layout of your website.
  It’s a very easy on the eyes which makes it much more enjoyable for me to come here and
  visit more often. Did you hire out a developer to
  create your theme? Fantastic work!

 8. Howdy! I could have sworn I’ve been to this website before but after
  reading through some of the post I realized it’s new to me.
  Anyhow, I’m definitely happy I found it and I’ll be book-marking and checking back
  frequently!

 9. Hello would you mind letting me know which hosting company you’re utilizing?
  I’ve loaded your blog in 3 completely different browsers and I must say
  this blog loads a lot faster then most. Can you suggest a good web hosting provider at
  a reasonable price? Kudos, I appreciate it!

 10. My family members every time say that I am wasting my time here at web, but I know I am getting know-how all the time by reading such
  fastidious articles or reviews.

 11. Thank you a bunch for sharing this with all people you really
  understand what you’re speaking about! Bookmarked. Please also visit my web site =).

  We can have a link alternate arrangement among us

 12. You actually make it appear so easy together with your presentation however I in finding this matter to be actually
  something that I feel I would by no means understand.
  It sort of feels too complex and extremely extensive for me.

  I’m taking a look ahead to your next put up, I’ll attempt to get the cling
  of it!

 13. Hi! I know this is somewhat off topic but I was wondering which blog platform are you
  using for this site? I’m getting fed up of WordPress
  because I’ve had problems with hackers and I’m looking at alternatives for another platform.
  I would be awesome if you could point me in the direction of a good platform.

 14. Wow, superb blog layout! How lengthy have you ever been running
  a blog for? you made blogging glance easy. The full look of your web
  site is fantastic, let alone the content!

 15. The other day, while I was at work, my sister stole my iPad and tested to see if it can survive a 25 foot drop, just so she can be a youtube sensation. My iPad
  is now destroyed and she has 83 views. I know this is entirely off topic but
  I had to share it with someone!

 16. My brother suggested I might like this blog. He was entirely right.
  This put up truly made my day. You cann’t believe simply how so
  much time I had spent for this information! Thanks!

 17. Hey would you mind stating which blog platform you’re working with?
  I’m planning to start my own blog soon but I’m having a tough
  time deciding between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.
  The reason I ask is because your design and style seems different then most blogs and I’m looking
  for something unique. P.S Sorry for being off-topic but I had to ask!

 18. I’m impressed, I must say. Rarely do I come across a
  blog that’s equally educative and engaging, and without a doubt,
  you’ve hit the nail on the head. The problem is an issue that too few folks are speaking intelligently about.
  Now i’m very happy that I came across this in my search for something relating to this.

 19. Howdy are using WordPress for your blog platform? I’m new to
  the blog world but I’m trying to get started and create my
  own. Do you need any html coding expertise to make your own blog?
  Any help would be really appreciated!

 20. Today, I went to the beachfront with my kids.
  I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said “You can hear the ocean if you put this to your ear.” She
  put the shell to her ear and screamed. There was a hermit
  crab inside and it pinched her ear. She never
  wants to go back! LoL I know this is entirely off topic but I had to tell someone!

 21. I believe this is among the so much vital information for me.
  And i’m glad studying your article. But wanna statement
  on some common things, The site taste is ideal, the articles is
  really excellent : D. Good job, cheers

 22. Good day! This is my first visit to your blog!
  We are a group of volunteers and starting a new project in a community in the same niche.
  Your blog provided us beneficial information to work on. You have done a outstanding
  job!

 23. of course like your web-site however you need to check the
  spelling on quite a few of your posts. Several of them are
  rife with spelling issues and I to find it very troublesome to tell the
  truth however I’ll definitely come again again.

 24. I think this is among the most significant information for me.
  And i am glad reading your article. But want to remark on few general things, The web site style is perfect, the articles is really
  great : D. Good job, cheers

 25. This design is spectacular! You most certainly know how to
  keep a reader entertained. Between your wit and your videos, I was
  almost moved to start my own blog (well, almost…HaHa!) Excellent job.
  I really enjoyed what you had to say, and more than that,
  how you presented it. Too cool!

 26. I think this is among the most vital information for me.
  And i am glad reading your article. But wanna remark on few general things, The website style is ideal, the articles is really great :
  D. Good job, cheers

 27. Appreciating the persistence you put into your site and detailed information you provide.
  It’s awesome to come across a blog every once in a while that isn’t the
  same outdated rehashed information. Excellent read!
  I’ve bookmarked your site and I’m including your RSS feeds to my Google account.

 28. Do you have a spam problem on this site; I also am a blogger, and I was wondering
  your situation; many of us have created some nice procedures
  and we are looking to swap techniques with others, be sure to
  shoot me an e-mail if interested.

 29. Hello! I’m at work surfing around your blog from my new iphone 3gs!
  Just wanted to say I love reading through your blog and look forward to all your posts!
  Carry on the fantastic work!

 30. Hello! I know this is somewhat off topic but I was
  wondering if you knew where I could find a captcha plugin for my comment form?
  I’m using the same blog platform as yours and I’m having problems finding one?

  Thanks a lot!

 31. Wonderful goods from you, man. I’ve understand your
  stuff previous to and you’re just too excellent.
  I actually like what you’ve acquired here, certainly like
  what you’re saying and the way in which you say
  it. You make it entertaining and you still take care of to keep it wise.
  I cant wait to read much more from you. This is actually
  a tremendous site.

 32. Howdy! This is my first visit to your blog! We are
  a collection of volunteers and starting a new initiative
  in a community in the same niche. Your blog provided us beneficial
  information to work on. You have done a wonderful job!

 33. Hello, i feel that i saw you visited my website thus i got here to go back the desire?.I am attempting to to find things to enhance
  my site!I guess its adequate to use a few of your ideas!!

 34. I’m really loving the theme/design of your website.
  Do you ever run into any browser compatibility issues? A number of
  my blog readers have complained about my site not operating correctly in Explorer but
  looks great in Safari. Do you have any recommendations to help fix
  this issue?

 35. I’ve been surfing online more than three hours today, yet
  I never found any interesting article like yours.
  It’s pretty worth enough for me. In my opinion, if all website owners
  and bloggers made good content as you did, the internet will
  be much more useful than ever before.

 36. Hmm it appears like your blog ate my first comment (it was extremely long) so I guess I’ll just
  sum it up what I wrote and say, I’m thoroughly enjoying your blog.
  I as well am an aspiring blog writer but I’m still new to the whole thing.
  Do you have any suggestions for novice blog writers? I’d certainly appreciate it.

 37. Can I simply say what a comfort to find somebody that really knows
  what they’re discussing on the net. You certainly realize how to bring
  an issue to light and make it important. A lot more people should look at this and understand
  this side of the story. I was surprised you’re not more popular given that you
  certainly have the gift.

 38. We are a group of volunteers and starting a new scheme
  in our community. Your website offered us with valuable info to work on. You’ve done
  a formidable job and our whole community will be grateful to you.

 39. I do trust all the ideas you’ve presented on your post.
  They are very convincing and will definitely work. Still, the posts are very quick for novices.
  Could you please extend them a little from next time?
  Thank you for the post.

 40. Simply wish to say your article is as amazing.
  The clarity in your post is simply nice and i
  can assume you are an expert on this subject.
  Fine with your permission let me to grab your feed to keep
  up to date with forthcoming post. Thanks a million and please keep up the rewarding work.

 41. I loved as much as you will receive carried out right here.
  The sketch is attractive, your authored material stylish.
  nonetheless, you command get bought an nervousness over that you wish
  be delivering the following. unwell unquestionably come further formerly again as exactly the same nearly a
  lot often inside case you shield this increase.

 42. Hey! This is kind of off topic but I need some advice from an established blog.
  Is it very difficult to set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure things out pretty fast.
  I’m thinking about creating my own but I’m not sure where to start.
  Do you have any points or suggestions? With thanks

 43. Hi there! I could have sworn I’ve been to this blog before but after browsing through many of the articles I
  realized it’s new to me. Nonetheless, I’m certainly delighted I stumbled upon it and I’ll
  be book-marking it and checking back often!

 44. I do not know if it’s just me or if everyone else encountering issues with
  your blog. It appears as though some of the written text within your posts are running off the screen. Can somebody else please comment and let
  me know if this is happening to them too? This may be a problem with my internet browser because I’ve had this happen before.
  Many thanks

 45. I am really impressed with your writing skills as well as with the layout on your blog.

  Is this a paid theme or did you customize it yourself?
  Anyway keep up the nice quality writing,
  it is rare to see a great blog like this one today.

 46. I’m more than happy to uncover this site. I want
  to to thank you for your time for this fantastic read!!
  I definitely savored every little bit of it and i also
  have you saved as a favorite to look at new things in your blog.

Lini një Përgjigje

Adresa juaj email s’do të bëhet publike.