Bajgora: Të mos krijojmë njerëz me ndjenja armiqësore

Mungesa e ligjit që do ta definonte statusin juridik të bashkësive fetare në Kosovë, mund të sjellë sfida të rrezikshme për të gjitha ato, përfshirë edhe Bashkësinë Islame të Kosovës, thotë krye-imami i Kosovës, Sabri Bajgora.

Në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, kryeimami Bajgora thotë se BIK-u, në bashkëpunim me institucionet e Kosovës, është përfshirë në deradikalizim e personave që vuajnë dënimet për veprat penale që kanë të bëjnë me radikalizmin fetar dhe ekstremizmin e dhunshëm. Risocializimin e këtyre personave ai e sheh të rëndësisë së veçantë.

Kryeimam Bajgora, a jeni të kënaqur me akomodimin ligjor të bashkësive fetare në Kosovë, përfshirë këtu edhe Bashkësinë Islame të Kosovës?

Bajgora: Fatkeqësisht edhe pas 19 vjet prej që ka përfunduar lufta, bashkësitë fetare në Kosovës veprojnë pa kurrfarë ligji që përcakton statusin e tyre juridik. Andaj, në këtë mes edhe Bashkësia Islame e Kosovës nuk ka ndonjë status ligjor dhe është për t’u çuditur neglizhenca e organeve tona, e Kuvendit të Kosovës dhe Qeverisë së Kosovës, që nuk po bëjnë më tepër, kur edhe nga faktori ndërkombëtar dhe nga miqtë tanë ndërkombëtarë janë nxitur shpeshherë që ta përshpejtojnë aprovimin e këtij ligji, me të cilin bashkësitë fetare do ta organizonin lirshëm jetën e tyre fetare, në përputhje me Kushtetutën e Kosovës dhe të gjitha rregulloret dhe aktet ndërkombëtare që përcaktojnë të drejtat dhe liritë fetare nëpër botë.

Mungesa e një ligji, kështu siç e përmendët ju, çfarë sfidash mund të sjellë për bashkësitë fetare dhe a janë ato të rrezikshme?

Bajgora: Mungesa e këtij ligji na qet neve para sfidave të shumta dhe të ndryshme, me të cilat ne ballafaqohemi gjatë përditshmërisë tonë, qoftë në aspektin administrativ, qoftë edhe në aspektin organizativ. Pa këtë ligj, i ofrohet mundësia shumëkujt që të propagandojë në emër të fesë, pa qenë i varur nga bashkësitë fetare, qoftë islame, krishtere (katolike) apo ortodokse.

Prandaj, unë mendoj se miratimi i një ligji duhet sa më shpejtë, ndonëse nuk jemi të kënaqur me këtë ligj, ne si Bashkësi Islame, sepse nuk është një ligj që plotëson nevojat apo kërkesat tona. Është më tepër një ligj ‘ad hock’, është një kopjim nga disa shtete evropiane dhe në forma të ndryshme nuk e koncepton mentalitetin e kësaj popullate që është në Kosovë.

Por, megjithatë, më mirë do të ishte një ligj i dobët se sa pa ligj fare. Andaj, unë mendoj që me këtë ligj duhet të kemi jashtëzakonisht kujdes, që të mos u japim hapësirë grupeve të ndryshme fetare që të financohen apo të krijojnë paralelizma ndaj bashkësive aktuale fetare. Kjo, sepse, shumë thjeshtë, ne me këtë ligj që do të aprovohet dhe me të cilin tashmë thash se nuk jemi të kënaqur, jepet hapësirë që me 50 nënshkrime çdo komunitet të formojë bashkësi fetare krye në vete. Kushti i vetëm është që ta ketë një seli, ta ketë një trupë konstituive prej 50 vetash dhe mjaftohet me kaq.

Prandaj, unë mendoj që duhet të jemi shumë të vëmendshëm, që edhe Qeveria e jonë dhe parlamentarët tonë, në mënyrë shumë të detajuar ta analizojnë këtë ligj që do të aprovohet ndoshta në një të ardhme të afërt, në mënyrë që të mos i lejojmë grupet e ndryshme, të piketuar në Kosovë që të dalin në sipërfaqe dhe të na e rrezikojnë këtë mirëqenie apo tolerancë që e kemi kultivuar me shekuj nëpërmjet bashkësive fetare.

Bashkësia Islame e Kosovës edhe më herët ka kërkuar nga institucionet e vendit që të përfshihet në procesin e deradikalizimit të personave që janë duke vuajtur dënimin për vepra të caktuara që ndërlidhin ekstremizmin e dhunshëm dhe radikalizmin që çon në terrorizëm. Cili është roli i BIK-ut në këtë proces?

Bajgora: Duke parë rolin dhe ndikimin që kanë imamët apo bashkësitë fetare nëpër Evropë dhe kryesisht në perëndim, Bashkësia Islame e Kosovës ka kërkuar nga Qeveria që të përfshihet në procesin e deradikalizimit nëpër burgje. Jo vetëm për deradikalizim, por më tepër si nj formë apo lloj këshillimi për të burgosurit, të cilët herët a vonë do të dalin nga burgu dhe natyrisht që ne ata duhet t’i risocializojmë, që të jenë anëtarë të denjë dhe të barabartë të shoqërisë në të ardhmen. Fatmirësisht, kemi hasur në mirëkuptim nga Qeveria dhe kohët e fundit, muajin e kaluar, kemi nënshkruar një memorandum mirëkuptimi, në të cilin përcaktohet që imamët që do të përzgjidhen nga Bashkësia Islame e Kosovës do të ligjërojnë nëpër burgje, anë e mbanë Kosovës.

Në këtë proces edhe për çështjen e deradikalizimit. Por, kjo varet kryesisht nga vullneti i të burgosurve apo i të dënuarve që janë në këtë fushë dhe ne do të jemi të gatshëm edhe në këtë segment që bashkërisht me kolegët tanë që janë nga fusha e psikologjisë dhe sociologjisë, t’i rrekemi çështjes së bisedimit me ta, në mënyrë që sadopak të arrijmë të depërtojmë tek këta njerëz, për të parë se çka i ka shtyrë ata që të radikalizohen. Në përputhje me këtë, ne kemi përgatitur edhe plan-programet tona, se si do t’iu qasemi këtyre njerëzve.

Mendoj se me vullnetin e dyanshëm, ne do të arrijmë që do sado pak t’i zhdavarisim ato mendimet e tyre radikale, të cilat i kanë quar ata, fatkeqësisht, në shkuarjen e disa të rinjve tanë në vatrat e krizës, duke mos qenë të vetëdijshëm se shkuarja e tyre atje është njëdrejtimëshe dhe mundësia për t’u kthyer gjallë është shumë e vogël.

A mundet dhe sa mundet BIK-u të ndikojë në procesin e risocializimit të personave, pas vuajtjes së dënimi të për veprat që ndërlidhen me ekstremizmin e dhunshëm dhe radikalizmin fetar?

Bajgora: Mendoj që, si Bashkësi Islame e Kosovës dhe këtu e kam fjalën për imamët që janë nëpër terren, e kanë një rol jashtëzakonisht të madh në risocializimin e tyre, sepse së pari, pas daljes së tyre nga burgu, ne do të përpiqemi që t’i risocializojmë. Është detyrë e jona që krahas institucioneve tera të Kosovës, të bëjmë të pamundurën që këta njerëz të mos jenë të stigmatizuar, të mos jenë të vetmuar, por t’i përfshijmë në rrjedhat normale të shoqërisë, duke pasur parasysh edhe pendimin e tyre për të kaluarën që e kanë pasur.

Mendoj se neve na duhet përkrahja e shtetit në këtë drejtim, që atyre ndoshta t’iu sigurohet ndonjë punësim adekuat, që familjes së tyre t’iu mundësohet shkollimi, sepse shumë prej familjeve të tyre janë në atë skajin varfërisë. Duhet të kemi kujdes që të mos krijojmë njerëz që mund të kenë ndjenja armiqësore ndaj nesh, por njerëz që do ta ndjejnë dorën e ndihmës së shtetit, përfshirë këtu edhe të Bashkësisë Islame.

Unë mendoj se imamët e kanë një obligim moral por edhe madhor, ndaj Zotit dhe ndaj tyre, që këta njerëz t’i këshillojnë dhe të vazhdojnë t’i këshillojnë. Duke pasur parasysh që edhe Zoti i plotfuqishëm i falë gjynahet, i falë mëkatet – prandaj, ata njerëz duhet të vazhdojnë jetën e tyre normalisht, pa kurrfarë stigmatizimi. E kaluara e tyre të hidhet prapa dhe të vazhdojnë me të ardhmen, duke u përpjekur që të jenë njerëz të dobishëm, ashtu siç ndodhë në shumë vende të perëndimit dhe të botës.

Ka persona, të cilët e kanë vuajtur dënimin dhe tashmë janë në liri. A keni kontaktuar me personat e tillë?

Bajgora: Të themi të drejtën, ende nuk kemi kontaktuar drejtpërdrejtë, por ua kemi sugjeruar imamëve tonë që të jenë të vëmendshëm dhe të kontaktojnë me ta përmes familjeve të tyre, për të parë se deri në çmasë është zbutur qëndrimi i tyre ndaj Bashkësisë Islame dhe ndaj fesë islame në përgjithësi. Kjo, duke pasur parasysh se idetë me të cilat janë ushqyer ata, kanë qenë ide të kontaminuara, ide skajshmërisht jo islame, ide që nuk përkojnë as me natyrën njerëzore, humane, që duhet ta ketë një mysliman.

Të ushqesh ndjenja urrejtjeje ndaj një grupi njerëzish, nuk është islame. Ne do të përpiqemi që çdo urrejtje, çdo ndasi, ta minimizojmë, ta largojmë. Prandaj, imamët tonë duhet të kenë kujdes dhe të bisedohet në mënyrë të shtruar me ta, për të parë se deri në çmasë është arritur deradikalizimi i tyre dhe pastaj, dalngadal t’i fusim në rrjedhat e një normaliteti, për të cilën edhe ne synojmë të dalim me programet tona.

A kanë ndikuar në imazhin e Bashkësisë Islame të Kosovës arrestimet dhe proceset gjyqësore ndaj disa imamëve, të cilët janë akuzuar për vepra penale që ndërlidhen me radikalizmin fetar dhe ekstremizmin e dhunshëm?

Bajgora: Prononcimet tona, në ditët e para të arrestimit të disa imamëve, kanë qenë shumë të qarta, që ata për ne janë të pafajshëm përderisa nuk vërtetohet fajësia e tyre nëpërmes procesit gjyqësor. Fatmirësisht, dy proceset që ishin kundër disa imamëve tonë, përfunduan dhe imamët dolën të pafajshëm dhe u liruan nga akuzat. Andaj, e ndjejmë veten të kënaqur që megjithatë është ruajtur imazhi i Bashkësisë Islame, është ruajtur imazhi i fesë islame në përgjithësi. Kanë qenë procese dhe kanë qenë disa dyshime, por janë vërtetuar se kanë qenë dyshime të pabaza dhe na gëzon fakti që këta imam vazhdojnë punën e tyre dhe vazhdojnë me këshillimet e tyre.

Normalisht, duke pasur kujdes që gjatë ligjërimeve të tyre të mos i lëndojnë njerëz, të mos i lëndojnë ndjenjat e të tjerëve. Fundja, feja është një bindje e lirë e secilit dhe nuk ka nevojë t’i imponohet askujt. Ai që dëshiron ta marrë këshillën fetare, e merr. Ai që nuk dëshiron, nuk e merr. Ne jetojmë në një shoqëri demokratike, ku secili individ ka të drejtat e veta.

Ka të drejtë të mos besojë, ka të drejtë të jetë ateistë, ka të drejtë të jetë çfarë të dëshirojë, por në asnjë mënyrë nuk kemi të drejtë që fenë ta implikojmë në çështjet që kanë të bëjnë me urrejtjen ndërfetare, urrejtjen ndërnacionale apo ndëretnike, qoftë edhe të grupeve që sot, në hijen e një demokracie, i gëzojnë të drejtat e tyre. Kjo është çështje e tyre personale. Ne duhet të shikojmë përpara, ta edukojmë popullin në frymën e një feje paqësore, siç është feja islame, duke pasur parasysh që vet emërtimi i kësaj feje asocion në paqen dhe sigurinë.

Megjithatë, a kanë krijuar këto procese efekte të padëshirueshme nga Bashkësia Islame?

Bajgora: Fatmirësisht jo. Bashkësia Islame e Kosovës, duke pasur parasysh edhe xhematin që e ka nëpër terren, kanë qenë të bindur se kanë qenë procese që imamët tanë do të dalin të pastër. Përveç një imami, që është duke vuajtur dënimin dhe nuk kemi çfarë të themi për të. Ato kanë qenë bindjet e tij personale dhe ai është tashmë në vuajtje të dënimit. Ndërkohë që të tjerët kanë dalë të pastër.

Xhemati, e ka pasur gjithmonë këtë ndjenjë se imamët janë të pastër dhe fatmirësisht doli një gjë e tillë. Madje, mund të them se vetëm sa është forcuar besimi i popullatës te Bashkësia Islame, gjë që vërtetohet edhe me sondazhet e fundit që kanë dalë nga shoqatat që merren me sondazhe për kontributin dhe pozitën që e kanë bashkësitë fetare. Del se Bashkësia Islame e Kosovës është mbi 70 për qind institucioni më i besueshëm në Kosovë, në raport me institucionet tjera të Kosovës.

A e ka BIK-u kontrollin mbi të gjitha xhamitë në territorin e Kosovës?

Bajgora: Po. E them me kompetencë të plotë se ne kemi kontroll të plotë mbi të gjitha objektet tona fetare, të cilat sot janë mbi 800 në Kosovë. Përveç dy vend-falje që janë në komunën e Dragashit, në të cilat defilojnë pjesëtarët mysliman të goranëve. Për këto lokacione janë të njoftuara organet e sigurisë dhe organet e shtetit dhe ata i kanë nën mbikëqyrje. Pra, janë këto dy objekte fetare private, janë shtëpi private, në të cilat Bashkësia Islame nuk ka qasje.

Por, mendoj se meqenëse organet tona të sigurisë janë të informuara për këtë çështje, besoj që ato do ta kryejnë punën e vet dhe i mbikëqyrin në rast se ato mund të dalin nga binarët e asaj që ne propagandojmë si bashkësi fetare. Përndryshe, të gjitha xhamitë në Kosovë i kemi nën kontroll. Mund të ketë aty-këtu ndonjë pakënaqësi nga ana e imamëve, por xhamti është kryesisht ai që i përket Bashkësisë Islame.

Si i konsideron BIK-u faktin që në disa shtëpi organizohen ritualet fetare?

Bajgora: Ka ndodhur në të kaluarën që nëpër disa shtëpi private të mbahen aktivitete fetare. Por, një gjë të tillë tashmë e kemi eliminuar, në masë të madhe, të mos them 100 për qind, sepse ka një bashkëpunim jashtëzakonisht të frytshëm në mes Bashkësisë Islame të Kosovës dhe organeve të rendit.

Ne, kudo që arrijmë dhe kemi njohuri se në ndonjë filan shtëpi është mbajtur apo do të mbahet ndonjë aktivitet fetar i palicencuar apo i pa ligjësuar nga Bashkësia Islame, i marrim masat tona dhe i parandalojmë tubimet e tilla. Andaj, për momentin, nuk kemi pasur ndonjë njoftim se është mbajtur ndonjë aktivitet i tillë pa dijen e Bashkësisë Islame të Kosovës. Kjo ka ndodhur në të kaluarën, para 7 apo 8 vjetëve, por, tash për tash, nuk ndodhë më. /rel/

25 326 Comments

 1. Spot on with this write-up, I actually believe that this web site needs a great deal more attention. I’ll probably be returning to
  read through more, thanks for the info!

 2. Excellent way of describing, and pleasant article to get facts on the topic of my presentation subject matter,
  which i am going to deliver in college.

 3. My developer is trying to persuade me to move to .net from
  PHP. I have always disliked the idea because of the expenses.
  But he’s tryiong none the less. I’ve been using Movable-type on a variety of websites for about a year and am concerned about switching to another
  platform. I have heard excellent things about blogengine.net.
  Is there a way I can import all my wordpress content into it?
  Any kind of help would be really appreciated!

 4. What i do not understood is if truth be told how you are now not really much more neatly-appreciated
  than you may be now. You are so intelligent. You understand therefore considerably in terms of this subject, produced me in my view imagine it
  from numerous numerous angles. Its like women and men are not fascinated except it is something to do with Lady
  gaga! Your individual stuffs great. All the time handle it up!

 5. My brother recommended I might like this website. He was entirely right.
  This post truly made my day. You cann’t imagine just how much time I had spent
  for this info! Thanks!

 6. Hi, i think that i saw you visited my blog so i came to “return the favor”.I am attempting to find things to enhance my web site!I suppose
  its ok to use some of your ideas!!

 7. I’m truly enjoying the design and layout of your website.
  It’s a very easy on the eyes which makes it much more enjoyable for me to come here and
  visit more often. Did you hire out a developer to
  create your theme? Fantastic work!

 8. Howdy! I could have sworn I’ve been to this website before but after
  reading through some of the post I realized it’s new to me.
  Anyhow, I’m definitely happy I found it and I’ll be book-marking and checking back
  frequently!

 9. Hello would you mind letting me know which hosting company you’re utilizing?
  I’ve loaded your blog in 3 completely different browsers and I must say
  this blog loads a lot faster then most. Can you suggest a good web hosting provider at
  a reasonable price? Kudos, I appreciate it!

 10. My family members every time say that I am wasting my time here at web, but I know I am getting know-how all the time by reading such
  fastidious articles or reviews.

 11. Thank you a bunch for sharing this with all people you really
  understand what you’re speaking about! Bookmarked. Please also visit my web site =).

  We can have a link alternate arrangement among us

 12. You actually make it appear so easy together with your presentation however I in finding this matter to be actually
  something that I feel I would by no means understand.
  It sort of feels too complex and extremely extensive for me.

  I’m taking a look ahead to your next put up, I’ll attempt to get the cling
  of it!

 13. Hi! I know this is somewhat off topic but I was wondering which blog platform are you
  using for this site? I’m getting fed up of WordPress
  because I’ve had problems with hackers and I’m looking at alternatives for another platform.
  I would be awesome if you could point me in the direction of a good platform.

 14. Wow, superb blog layout! How lengthy have you ever been running
  a blog for? you made blogging glance easy. The full look of your web
  site is fantastic, let alone the content!

 15. The other day, while I was at work, my sister stole my iPad and tested to see if it can survive a 25 foot drop, just so she can be a youtube sensation. My iPad
  is now destroyed and she has 83 views. I know this is entirely off topic but
  I had to share it with someone!

 16. My brother suggested I might like this blog. He was entirely right.
  This put up truly made my day. You cann’t believe simply how so
  much time I had spent for this information! Thanks!

 17. Hey would you mind stating which blog platform you’re working with?
  I’m planning to start my own blog soon but I’m having a tough
  time deciding between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.
  The reason I ask is because your design and style seems different then most blogs and I’m looking
  for something unique. P.S Sorry for being off-topic but I had to ask!

 18. I’m impressed, I must say. Rarely do I come across a
  blog that’s equally educative and engaging, and without a doubt,
  you’ve hit the nail on the head. The problem is an issue that too few folks are speaking intelligently about.
  Now i’m very happy that I came across this in my search for something relating to this.

 19. Howdy are using WordPress for your blog platform? I’m new to
  the blog world but I’m trying to get started and create my
  own. Do you need any html coding expertise to make your own blog?
  Any help would be really appreciated!

 20. Today, I went to the beachfront with my kids.
  I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said “You can hear the ocean if you put this to your ear.” She
  put the shell to her ear and screamed. There was a hermit
  crab inside and it pinched her ear. She never
  wants to go back! LoL I know this is entirely off topic but I had to tell someone!

 21. I believe this is among the so much vital information for me.
  And i’m glad studying your article. But wanna statement
  on some common things, The site taste is ideal, the articles is
  really excellent : D. Good job, cheers

 22. Good day! This is my first visit to your blog!
  We are a group of volunteers and starting a new project in a community in the same niche.
  Your blog provided us beneficial information to work on. You have done a outstanding
  job!

 23. of course like your web-site however you need to check the
  spelling on quite a few of your posts. Several of them are
  rife with spelling issues and I to find it very troublesome to tell the
  truth however I’ll definitely come again again.

 24. I think this is among the most significant information for me.
  And i am glad reading your article. But want to remark on few general things, The web site style is perfect, the articles is really
  great : D. Good job, cheers

 25. This design is spectacular! You most certainly know how to
  keep a reader entertained. Between your wit and your videos, I was
  almost moved to start my own blog (well, almost…HaHa!) Excellent job.
  I really enjoyed what you had to say, and more than that,
  how you presented it. Too cool!

 26. I think this is among the most vital information for me.
  And i am glad reading your article. But wanna remark on few general things, The website style is ideal, the articles is really great :
  D. Good job, cheers

 27. Appreciating the persistence you put into your site and detailed information you provide.
  It’s awesome to come across a blog every once in a while that isn’t the
  same outdated rehashed information. Excellent read!
  I’ve bookmarked your site and I’m including your RSS feeds to my Google account.

 28. Do you have a spam problem on this site; I also am a blogger, and I was wondering
  your situation; many of us have created some nice procedures
  and we are looking to swap techniques with others, be sure to
  shoot me an e-mail if interested.

 29. Hello! I’m at work surfing around your blog from my new iphone 3gs!
  Just wanted to say I love reading through your blog and look forward to all your posts!
  Carry on the fantastic work!

 30. Hello! I know this is somewhat off topic but I was
  wondering if you knew where I could find a captcha plugin for my comment form?
  I’m using the same blog platform as yours and I’m having problems finding one?

  Thanks a lot!

 31. Wonderful goods from you, man. I’ve understand your
  stuff previous to and you’re just too excellent.
  I actually like what you’ve acquired here, certainly like
  what you’re saying and the way in which you say
  it. You make it entertaining and you still take care of to keep it wise.
  I cant wait to read much more from you. This is actually
  a tremendous site.

 32. Howdy! This is my first visit to your blog! We are
  a collection of volunteers and starting a new initiative
  in a community in the same niche. Your blog provided us beneficial
  information to work on. You have done a wonderful job!

 33. Hello, i feel that i saw you visited my website thus i got here to go back the desire?.I am attempting to to find things to enhance
  my site!I guess its adequate to use a few of your ideas!!

 34. I’m really loving the theme/design of your website.
  Do you ever run into any browser compatibility issues? A number of
  my blog readers have complained about my site not operating correctly in Explorer but
  looks great in Safari. Do you have any recommendations to help fix
  this issue?

 35. I’ve been surfing online more than three hours today, yet
  I never found any interesting article like yours.
  It’s pretty worth enough for me. In my opinion, if all website owners
  and bloggers made good content as you did, the internet will
  be much more useful than ever before.

 36. Hmm it appears like your blog ate my first comment (it was extremely long) so I guess I’ll just
  sum it up what I wrote and say, I’m thoroughly enjoying your blog.
  I as well am an aspiring blog writer but I’m still new to the whole thing.
  Do you have any suggestions for novice blog writers? I’d certainly appreciate it.

 37. Can I simply say what a comfort to find somebody that really knows
  what they’re discussing on the net. You certainly realize how to bring
  an issue to light and make it important. A lot more people should look at this and understand
  this side of the story. I was surprised you’re not more popular given that you
  certainly have the gift.

 38. We are a group of volunteers and starting a new scheme
  in our community. Your website offered us with valuable info to work on. You’ve done
  a formidable job and our whole community will be grateful to you.

 39. I do trust all the ideas you’ve presented on your post.
  They are very convincing and will definitely work. Still, the posts are very quick for novices.
  Could you please extend them a little from next time?
  Thank you for the post.

 40. Simply wish to say your article is as amazing.
  The clarity in your post is simply nice and i
  can assume you are an expert on this subject.
  Fine with your permission let me to grab your feed to keep
  up to date with forthcoming post. Thanks a million and please keep up the rewarding work.

 41. I loved as much as you will receive carried out right here.
  The sketch is attractive, your authored material stylish.
  nonetheless, you command get bought an nervousness over that you wish
  be delivering the following. unwell unquestionably come further formerly again as exactly the same nearly a
  lot often inside case you shield this increase.

 42. Hey! This is kind of off topic but I need some advice from an established blog.
  Is it very difficult to set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure things out pretty fast.
  I’m thinking about creating my own but I’m not sure where to start.
  Do you have any points or suggestions? With thanks

 43. Hi there! I could have sworn I’ve been to this blog before but after browsing through many of the articles I
  realized it’s new to me. Nonetheless, I’m certainly delighted I stumbled upon it and I’ll
  be book-marking it and checking back often!

 44. I do not know if it’s just me or if everyone else encountering issues with
  your blog. It appears as though some of the written text within your posts are running off the screen. Can somebody else please comment and let
  me know if this is happening to them too? This may be a problem with my internet browser because I’ve had this happen before.
  Many thanks

 45. I am really impressed with your writing skills as well as with the layout on your blog.

  Is this a paid theme or did you customize it yourself?
  Anyway keep up the nice quality writing,
  it is rare to see a great blog like this one today.

 46. I’m more than happy to uncover this site. I want
  to to thank you for your time for this fantastic read!!
  I definitely savored every little bit of it and i also
  have you saved as a favorite to look at new things in your blog.

 47. It is perfect time to make a few plans for the future and it’s time to
  be happy. I have learn this put up and if
  I may just I desire to counsel you some interesting
  issues or tips. Maybe you could write next articles referring to this article.
  I want to read more things approximately it!

 48. I really love your website.. Pleasant colors & theme.
  Did you make this site yourself? Please reply back as I’m
  looking to create my own site and want to find out where you got this from or exactly what the theme is called.

  Thank you!

 49. Wonderful goods from you, man. I’ve understand your stuff previous to
  and you are just extremely magnificent. I actually like
  what you have acquired here, really like what you’re saying and the way
  in which you say it. You make it entertaining and you still take care of to keep it wise.
  I can not wait to read much more from you. This is really a terrific website.

 50. My spouse and I absolutely love your blog and find many of your
  post’s to be just what I’m looking for. Would you offer guest
  writers to write content to suit your needs?
  I wouldn’t mind composing a post or elaborating on a number
  of the subjects you write about here. Again, awesome blog!

 51. I do not even know how I ended up here, but I thought this post was great.
  I do not know who you are but certainly you are going
  to a famous blogger if you are not already 😉 Cheers!

 52. I don’t even know the way I finished up right here, however I thought this
  post was great. I don’t recognise who you
  might be however certainly you are going to a well-known blogger if you happen to aren’t already.
  Cheers!

 53. I do not even know how I ended up here, however I assumed this submit used to be great.
  I don’t realize who you’re but definitely you are going to a
  famous blogger should you aren’t already. Cheers!

 54. Hello there, just became alert to your blog through Google, and found that
  it’s truly informative. I’m going to watch out for brussels.
  I’ll be grateful if you continue this in future. Lots
  of people will be benefited from your writing.
  Cheers!

 55. Howdy, I believe your website could possibly be having browser compatibility problems.

  Whenever I take a look at your blog in Safari, it looks fine however, if opening in Internet Explorer,
  it’s got some overlapping issues. I simply wanted to give you a quick heads up!
  Aside from that, excellent website!

 56. Does your blog have a contact page? I’m having a tough time locating it but, I’d like
  to send you an e-mail. I’ve got some ideas for your blog you might be
  interested in hearing. Either way, great site and I look
  forward to seeing it grow over time.

 57. Great work! This is the type of information that are meant to be shared around
  the net. Shame on the seek engines for no longer positioning this post higher!
  Come on over and discuss with my site . Thanks =)

 58. First off I would like to say fantastic blog! I had a quick question that I’d like to ask if you don’t mind.
  I was interested to find out how you center yourself and clear your thoughts
  before writing. I have had trouble clearing my thoughts in getting my ideas out there.
  I truly do take pleasure in writing but it just seems like the first 10 to 15 minutes tend to be wasted simply just
  trying to figure out how to begin. Any ideas or tips?
  Appreciate it!

 59. Hello! This is my first visit to your blog! We are a group of
  volunteers and starting a new initiative in a community in the same niche.
  Your blog provided us valuable information to work on. You
  have done a marvellous job!

 60. I blog often and I seriously thank you for your content.
  This great article has really peaked my interest. I will book mark your website and
  keep checking for new details about once a week.
  I subscribed to your RSS feed too.

 61. Thanks for ones marvelous posting! I definitely enjoyed reading it, you might be a great author.I will always bookmark your
  blog and will come back someday. I want to encourage you to definitely continue your great job, have a nice weekend!

 62. I just like the helpful info you provide on your articles.
  I will bookmark your blog and test again here regularly.
  I am reasonably certain I will learn plenty of new stuff
  right right here! Good luck for the next!

 63. Hi, I do think this is a great web site. I stumbledupon it 😉 I may come back yet again since I book marked it.
  Money and freedom is the greatest way to
  change, may you be rich and continue to help other people.

 64. It’s a pity you don’t have a donate button! I’d certainly donate to this brilliant blog!

  I guess for now i’ll settle for book-marking and adding your RSS feed to my Google account.
  I look forward to brand new updates and will share this
  blog with my Facebook group. Talk soon!

 65. With havin so much content do you ever run into any problems of plagorism or copyright violation? My site has a
  lot of completely unique content I’ve either created myself or outsourced
  but it seems a lot of it is popping it up all over the web without my agreement.

  Do you know any methods to help prevent content from being stolen? I’d really appreciate
  it.

 66. This design is incredible! You definitely know how to keep a reader entertained.
  Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost…HaHa!) Wonderful job.

  I really loved what you had to say, and more than that, how you presented it.

  Too cool!

 67. I’m really enjoying the design and layout of your website.
  It’s a very easy on the eyes which makes it much more pleasant for me to come here and visit more often. Did you hire
  out a designer to create your theme? Great
  work!

 68. My brother suggested I may like this website. He was once totally right.
  This put up actually made my day. You cann’t imagine simply how much time I had spent for
  this info! Thanks!

 69. I am really inspired with your writing abilities as well as with the structure
  on your blog. Is this a paid theme or did you modify it
  your self? Anyway keep up the excellent high quality writing,
  it is rare to peer a nice weblog like this one today..

 70. I would like to thank you for the efforts you have put in penning this blog.
  I’m hoping to see the same high-grade blog posts by you in the future as well.
  In truth, your creative writing abilities has motivated me to get my own, personal site now 😉

 71. What i don’t realize is in fact how you are now not
  really much more smartly-favored than you may be right
  now. You are very intelligent. You understand thus considerably when it comes
  to this matter, made me in my view believe it from
  numerous various angles. Its like women and men don’t seem to be
  interested except it is one thing to do with Lady gaga! Your own stuffs outstanding.
  All the time deal with it up!

 72. A fascinating discussion is definitely worth comment. I believe that you should publish more
  on this subject matter, it might not be a taboo matter but generally people don’t discuss these topics.
  To the next! All the best!!

 73. Thank you a bunch for sharing this with all folks
  you actually realize what you are talking about!
  Bookmarked. Please additionally consult with my
  web site =). We can have a link trade contract among us

 74. You actually make it seem really easy with your presentation but I find this topic to be actually one
  thing that I think I would by no means understand.
  It sort of feels too complicated and extremely vast
  for me. I’m taking a look forward on your next put up, I’ll attempt to get the hold of it!

 75. Hey, I think your website might be having browser compatibility issues.
  When I look at your blog in Opera, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it
  has some overlapping. I just wanted to give you a quick
  heads up! Other then that, wonderful blog!

 76. You actually make it seem so easy with your presentation but I find
  this matter to be actually something that I think I would never understand.
  It seems too complicated and very broad for me. I’m looking forward
  for your next post, I’ll try to get the hang of it!

 77. I’m extremely inspired along with your writing abilities as well as with the structure for your weblog.
  Is that this a paid subject matter or did you modify it yourself?
  Anyway keep up the excellent quality writing, it is rare to see a great blog like this one nowadays..

 78. Hey I am so grateful I found your website, I really found you
  by error, while I was researching on Aol for something else, Regardless I am here now and would just like to say kudos for a marvelous post and a all round exciting blog (I also love the theme/design), I don’t have time to
  read it all at the minute but I have bookmarked it and also added in your RSS feeds, so when I have time I will be back to read a lot more, Please
  do keep up the excellent work.

 79. With havin so much content and articles do you ever run into any
  problems of plagorism or copyright infringement? My site has a lot of exclusive content
  I’ve either created myself or outsourced but it appears a lot of it is popping
  it up all over the internet without my agreement.
  Do you know any methods to help prevent content from
  being stolen? I’d genuinely appreciate it.

 80. We’re a gaggle of volunteers and opening a new scheme in our community.

  Your website offered us with helpful information to work on. You’ve
  performed an impressive process and our entire community will likely be grateful
  to you.

 81. Very good blog! Do you have any helpful hints for aspiring writers?
  I’m hoping to start my own blog soon but I’m a little lost on everything.
  Would you recommend starting with a free platform like WordPress
  or go for a paid option? There are so many choices out there that
  I’m completely confused .. Any recommendations?

  Cheers!

 82. I’ll immediately grab your rss as I can not in finding your e-mail subscription hyperlink or
  newsletter service. Do you have any? Please permit me realize in order that I may just
  subscribe. Thanks.

 83. Write more, thats all I have to say. Literally, it seems
  as though you relied on the video to make your point. You clearly know
  what youre talking about, why waste your intelligence on just posting videos to your weblog when you could be
  giving us something enlightening to read?

 84. Great article! This is the kind of information that should be shared around the web.
  Shame on the search engines for now not positioning
  this submit upper! Come on over and discuss with my web site
  . Thanks =)

 85. Have you ever considered about adding a little bit more than just your articles?
  I mean, what you say is important and all. But think about if you added some great visuals or videos to give your posts more, “pop”!

  Your content is excellent but with images and videos, this site could
  undeniably be one of the most beneficial in its field.
  Terrific blog!

 86. Howdy, There’s no doubt that your website might be having browser compatibility problems.
  Whenever I take a look at your site in Safari, it looks fine however, when opening in Internet Explorer, it has some overlapping issues.
  I simply wanted to give you a quick heads up! Apart from that, fantastic site!

 87. I do not even know how I stopped up right here, but I assumed this publish used to be good.
  I do not recognize who you might be however definitely
  you’re going to a well-known blogger in case you are not already.
  Cheers!

 88. This is the right web site for anybody who would like to understand this topic.
  You know a whole lot its almost tough to argue with you (not that I really would
  want to…HaHa). You definitely put a new spin on a subject which has been written about for a long time.
  Excellent stuff, just excellent!

 89. Hey there! This is my first visit to your blog! We are a collection of
  volunteers and starting a new initiative in a
  community in the same niche. Your blog provided us beneficial information to work on.
  You have done a extraordinary job!

 90. Whats up very cool blog!! Man .. Beautiful .. Superb .. I will bookmark your blog and take the feeds additionally?
  I’m happy to search out a lot of useful info here in the
  publish, we’d like work out extra strategies on this regard, thanks for sharing.
  . . . . .

 91. Howdy! Someone in my Myspace group shared this site with us so I
  came to give it a look. I’m definitely enjoying the information. I’m book-marking and will be tweeting this
  to my followers! Wonderful blog and outstanding design and style.

 92. Greetings from Ohio! I’m bored to tears at work so I
  decided to check out your blog on my iphone during lunch break.
  I love the knowledge you provide here and can’t wait to take a look when I get home.
  I’m amazed at how fast your blog loaded on my phone ..
  I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyhow, very good site!

 93. I just couldn’t go away your web site before suggesting that I really
  loved the usual information an individual provide
  in your guests? Is gonna be again regularly in order to check up on new
  posts

 94. An impressive share! I’ve just forwarded this onto a co-worker
  who has been doing a little homework on this.
  And he actually bought me lunch because I found it for
  him… lol. So allow me to reword this….
  Thanks for the meal!! But yeah, thanx for spending some time to talk about this issue here on your internet site.

 95. Hello I am so delighted I found your weblog,
  I really found you by error, while I was searching on Google for something else, Nonetheless I am here now and would just like to say thanks for a incredible post and a
  all round entertaining blog (I also love the theme/design), I don’t have time to
  look over it all at the moment but I have book-marked it
  and also included your RSS feeds, so when I have time I will be
  back to read much more, Please do keep up the excellent job.

 96. An outstanding share! I have just forwarded this onto a coworker who had been conducting a little research on this.
  And he actually bought me dinner due to the fact that I
  discovered it for him… lol. So allow me to reword
  this…. Thank YOU for the meal!! But yeah, thanks for spending some time to discuss this issue here on your
  web page.

 97. I don’t even understand how I finished up right here, however I assumed this put up used to
  be great. I don’t recognise who you’re however definitely
  you are going to a famous blogger in case you are not already.
  Cheers!

 98. Hey There. I discovered your weblog the use of msn.
  That is an extremely smartly written article. I’ll be sure to bookmark it and
  return to learn extra of your helpful information. Thank you
  for the post. I will definitely return.

 99. Hi there! I know this is kinda off topic but I
  was wondering which blog platform are you using for this website?
  I’m getting tired of WordPress because I’ve had problems with hackers and I’m
  looking at alternatives for another platform. I would be great if you could point me in the direction of a good
  platform.

 100. Attractive element of content. I simply stumbled upon your
  web site and in accession capital to claim that I get actually loved account your blog
  posts. Anyway I will be subscribing in your feeds and even I success you access consistently fast.

 101. Thanks on your marvelous posting! I definitely enjoyed reading it, you can be a great author.
  I will be sure to bookmark your blog and will often come
  back someday. I want to encourage you to continue your great posts,
  have a nice afternoon!

 102. Excellent post. Keep posting such kind of information on your blog.

  Im really impressed by it.
  Hey there, You have performed a fantastic job.
  I’ll certainly digg it and in my opinion suggest to my friends.
  I’m sure they’ll be benefited from this website.

 103. It is the best time to make a few plans for the future and it’s time to be happy.
  I have learn this post and if I could I wish to recommend you few attention-grabbing issues
  or advice. Perhaps you could write next articles regarding this article.
  I want to learn even more issues about it!

 104. Hi there would you mind sharing which blog platform you’re using?

  I’m looking to start my own blog in the near future but I’m having a hard time choosing between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.
  The reason I ask is because your design seems different then most blogs and I’m looking for something unique.
  P.S Sorry for being off-topic but I had to ask!

 105. Hi just wanted to give you a quick heads up and let you know a few of the
  pictures aren’t loading properly. I’m not sure why but I
  think its a linking issue. I’ve tried it in two different web browsers
  and both show the same outcome.

 106. I have been surfing on-line more than 3 hours as of late, but I never discovered any interesting article like yours.

  It is pretty price enough for me. In my view, if all web owners and bloggers made just right content
  material as you probably did, the net shall be much more useful than ever before.

 107. When I originally commented I appear to have clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now each time
  a comment is added I receive four emails with the same comment.
  Perhaps there is an easy method you are able to remove me
  from that service? Thank you!

 108. Hi there! I know this is kinda off topic but I was wondering which blog platform are you using for this site?

  I’m getting fed up of WordPress because I’ve had problems with hackers and I’m looking at options for another platform.
  I would be great if you could point me in the direction of a good platform.

 109. It’s a shame you don’t have a donate button! I’d without
  a doubt donate to this outstanding blog! I guess for now i’ll settle for book-marking and adding your RSS feed to my Google account.
  I look forward to new updates and will share this website with my Facebook group.
  Talk soon!

 110. What’s Happening i’m new to this, I stumbled upon this I’ve found It positively helpful
  and it has aided me out loads. I hope to contribute & assist different users
  like its aided me. Good job.

 111. When I initially commented I seem to have clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now whenever a comment is
  added I get 4 emails with the exact same comment.
  There has to be a way you are able to remove me from that service?
  Many thanks!

 112. I know this if off topic but I’m looking into starting my own blog and was curious what all is required to
  get set up? I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty penny?
  I’m not very web smart so I’m not 100% sure.
  Any suggestions or advice would be greatly appreciated.

  Thank you

 113. It’s awesome to pay a quick visit this site and reading the views of all colleagues regarding this article, while I am also keen of getting know-how.

 114. I know this if off topic but I’m looking into starting my
  own weblog and was wondering what all is
  needed to get setup? I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty penny?
  I’m not very web savvy so I’m not 100% sure. Any recommendations or advice would be greatly appreciated.
  Many thanks

 115. Can I just say what a relief to find somebody who truly understands what they’re
  talking about over the internet. You certainly realize
  how to bring an issue to light and make it important. More people ought to
  read this and understand this side of the story.

  I can’t believe you are not more popular since you surely
  have the gift.

 116. Have you ever thought about creating an ebook or guest authoring on other blogs?
  I have a blog based on the same topics you discuss and would really like to have you share some stories/information.
  I know my subscribers would enjoy your work.
  If you’re even remotely interested, feel free to shoot me an e mail.

 117. I’m really enjoying the design and layout of your blog.
  It’s a very easy on the eyes which makes it much more pleasant
  for me to come here and visit more often. Did you hire out a designer to create
  your theme? Great work!

 118. I just could not leave your web site prior to suggesting that I extremely enjoyed the usual
  info an individual supply to your visitors? Is going to be again continuously in order to investigate cross-check new posts

 119. Oh my goodness! Awesome article dude! Thank you so much, However I am having issues with your RSS.
  I don’t know the reason why I can’t subscribe to it.

  Is there anyone else getting similar RSS issues? Anyone who knows the solution will you kindly respond?
  Thanx!!

 120. This design is spectacular! You obviously know how to keep a reader amused.
  Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost…HaHa!) Fantastic job.

  I really enjoyed what you had to say, and more than that, how
  you presented it. Too cool!

 121. Attractive section of content. I just stumbled upon your weblog and in accession capital to assert that
  I get in fact enjoyed account your blog posts.
  Anyway I’ll be subscribing to your feeds and even I achievement you access consistently quickly.

 122. Thanks for some other great post. Where else may
  anybody get that type of info in such a perfect approach
  of writing? I have a presentation next week, and I’m at the look for such info.

 123. Hi there would you mind sharing which blog platform you’re using?
  I’m looking to start my own blog in the near future but I’m having a difficult time selecting between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.
  The reason I ask is because your design and style
  seems different then most blogs and I’m looking for something unique.
  P.S Apologies for getting off-topic but I had to ask!

 124. Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as
  though you relied on the video to make your point.
  You clearly know what youre talking about, why throw away your
  intelligence on just posting videos to your blog when you could be giving us something informative to read?

 125. I have been browsing on-line greater than 3 hours lately, yet I by no means found any fascinating article like yours.
  It’s pretty value enough for me. In my view, if all webmasters and bloggers made just right
  content as you did, the net shall be much more useful than ever before.

 126. I loved as much as you’ll receive carried out right here.
  The sketch is attractive, your authored material stylish.
  nonetheless, you command get bought an edginess over that you wish
  be delivering the following. unwell unquestionably come more
  formerly again since exactly the same nearly very often inside case you shield this hike.

 127. You have made some decent points there. I looked on the net for more information about the issue and found most people
  will go along with your views on this website.

 128. I loved as much as you’ll receive carried out right here.
  The sketch is attractive, your authored material stylish.

  nonetheless, you command get bought an nervousness over that
  you wish be delivering the following. unwell unquestionably come further formerly again since exactly the same
  nearly very often inside case you shield this hike.

 129. I like the valuable information you provide in your articles.
  I’ll bookmark your blog and check again here regularly.
  I am quite certain I will learn plenty of new stuff right here!
  Good luck for the next!

 130. Excellent beat ! I wish to apprentice while you amend your web site, how
  could i subscribe for a blog website? The account aided me a acceptable deal.
  I had been tiny bit acquainted of this your broadcast offered
  bright clear idea

 131. Neat blog! Is your theme custom made or did you download
  it from somewhere? A design like yours with a few simple tweeks would really make my blog
  stand out. Please let me know where you got your design. Appreciate it

 132. Somebody necessarily help to make critically posts I’d state.
  That is the very first time I frequented your website page
  and thus far? I surprised with the analysis you made
  to make this actual post extraordinary. Magnificent task!

 133. I don’t even know how I ended up here, but
  I thought this post was great. I don’t know who you are but certainly you
  are going to a famous blogger if you are not already 😉 Cheers!

 134. Howdy! Quick question that’s totally off topic. Do you know how to make your site mobile
  friendly? My web site looks weird when browsing from my iphone4.
  I’m trying to find a theme or plugin that might be able to fix this problem.
  If you have any recommendations, please share. Thank you!

 135. What i don’t understood is in reality how you are now not really much more well-appreciated
  than you may be now. You are very intelligent.
  You know thus significantly in relation to this subject, produced
  me in my opinion believe it from numerous numerous angles. Its like women and men aren’t
  fascinated except it is something to do with Girl gaga!
  Your personal stuffs great. At all times maintain it up!

 136. My partner and I absolutely love your blog
  and find most of your post’s to be exactly what I’m looking for.

  Does one offer guest writers to write content for yourself?
  I wouldn’t mind composing a post or elaborating
  on a few of the subjects you write with regards to here. Again, awesome weblog!

 137. Pretty great post. I simply stumbled upon your weblog and wished
  to say that I have really loved browsing your weblog posts.
  In any case I will be subscribing on your feed and I hope you write once more soon!

 138. You really make it seem so easy with your presentation but I find this matter to be really something
  which I think I would never understand. It seems too complex and very broad for me.
  I am looking forward for your next post, I will try to
  get the hang of it!

 139. This is very interesting, You are a very skilled blogger.
  I’ve joined your rss feed and look forward to seeking more of your excellent post.
  Also, I have shared your website in my social networks!

 140. Do you mind if I quote a few of your articles as long
  as I provide credit and sources back to your webpage?
  My website is in the exact same area of interest as yours and my users would truly benefit
  from some of the information you provide here. Please let me know if this alright with you.
  Thanks!

 141. I really like what you guys tend to be up too. This sort of
  clever work and exposure! Keep up the very good works guys I’ve incorporated you guys
  to my personal blogroll.

 142. You can definitely see your expertise within the article you write.
  The sector hopes for more passionate writers such
  as you who are not afraid to mention how they believe.
  At all times follow your heart.

 143. Thank you a lot for sharing this with all people you really recognise what you’re speaking
  approximately! Bookmarked. Kindly additionally visit my site =).
  We could have a hyperlink trade contract among us

 144. Hmm is anyone else encountering problems with the images on this blog loading?
  I’m trying to determine if its a problem on my end or if it’s the blog.
  Any suggestions would be greatly appreciated.

 145. I am really impressed with your writing skills and also
  with the layout on your weblog. Is this a paid theme or did you
  modify it yourself? Either way keep up the nice quality writing, it is rare to see a nice blog like this one nowadays.

 146. My brother recommended I might like this blog. He was entirely right.
  This put up actually made my day. You can not imagine simply how a lot time I had spent for this info!
  Thank you!

 147. This is a very good tip especially to those fresh
  to the blogosphere. Brief but very accurate info… Thank you
  for sharing this one. A must read post!

 148. First off I would like to say terrific blog! I had a quick question that I’d like to ask if you
  don’t mind. I was interested to know how you
  center yourself and clear your thoughts before writing. I’ve had difficulty clearing my mind in getting my thoughts out there.
  I do enjoy writing however it just seems like the first 10 to 15 minutes are
  usually lost simply just trying to figure out how to
  begin. Any ideas or tips? Many thanks!

 149. Hi there would you mind stating which blog platform you’re using?
  I’m looking to start my own blog soon but I’m having a tough time making a decision between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.
  The reason I ask is because your design and style seems different then most blogs
  and I’m looking for something unique. P.S Apologies for being off-topic but I had to ask!

 150. Hey there! I’ve been following your website for a long time now and finally got the courage to go ahead and give you a shout
  out from New Caney Texas! Just wanted to mention keep up the good
  job!

 151. I’m not sure exactly why but this weblog is loading incredibly slow for me.
  Is anyone else having this issue or is it a problem
  on my end? I’ll check back later and see if the problem still
  exists.

 152. Wow, awesome blog structure! How long have you ever been running a blog for?
  you make blogging look easy. The full glance of your web site is wonderful, let
  alone the content material!

 153. Hi there, I discovered your web site by means of Google at the
  same time as searching for a related topic, your website got here up,
  it seems good. I’ve bookmarked it in my google bookmarks.

  Hi there, simply changed into aware of your blog thru Google,
  and found that it is truly informative. I’m going
  to be careful for brussels. I’ll be grateful in case you proceed this
  in future. A lot of other people shall be benefited out of your
  writing. Cheers!

 154. I’m curious to find out what blog platform you are utilizing?

  I’m experiencing some small security issues with my latest site and
  I’d like to find something more risk-free. Do you have any recommendations?

 155. I’m not sure exactly why but this website is loading very slow for me.
  Is anyone else having this problem or is it a issue on my
  end? I’ll check back later on and see if the problem still exists.

 156. Hmm is anyone else encountering problems with the images
  on this blog loading? I’m trying to determine if its a problem on my
  end or if it’s the blog. Any feed-back would be greatly appreciated.

 157. Good day! I know this is kinda off topic but
  I was wondering if you knew where I could find a captcha plugin for
  my comment form? I’m using the same blog platform as
  yours and I’m having problems finding one? Thanks a lot!

 158. I’m not sure exactly why but this weblog is loading
  extremely slow for me. Is anyone else having this issue or is it a issue on my end?
  I’ll check back later and see if the problem still exists.

 159. With havin so much content and articles do you ever run into any issues of
  plagorism or copyright infringement? My blog has a lot of exclusive content
  I’ve either created myself or outsourced but it seems a
  lot of it is popping it up all over the web without my permission. Do you know any ways to help
  protect against content from being stolen? I’d definitely appreciate
  it.

 160. This is really fascinating, You are an overly
  skilled blogger. I have joined your feed and sit up for looking for extra of your magnificent post.
  Additionally, I have shared your website in my social networks

 161. I know this if off topic but I’m looking into starting my own weblog and was
  wondering what all is needed to get set up? I’m assuming having a blog like yours
  would cost a pretty penny? I’m not very internet savvy so I’m
  not 100% positive. Any recommendations or advice would be greatly appreciated.
  Thank you

 162. My spouse and I stumbled over here from a different page and thought I might as
  well check things out. I like what I see so i am just following you.

  Look forward to looking into your web page again.

 163. I’m amazed, I must say. Rarely do I come across a blog that’s both equally educative and
  entertaining, and let me tell you, you’ve hit the
  nail on the head. The issue is something that not enough folks are speaking intelligently about.
  I am very happy that I found this in my hunt for something relating to this.

 164. Very nice post. I just stumbled upon your weblog and wished to say that I have truly enjoyed surfing around your blog posts.

  In any case I’ll be subscribing to your rss feed and
  I hope you write again soon!

 165. Hello would you mind letting me know which web host you’re using?
  I’ve loaded your blog in 3 completely different web browsers and I must say this blog loads a lot quicker then most.

  Can you suggest a good web hosting provider at a honest price?
  Kudos, I appreciate it!

 166. Hello there! This is my 1st comment here so I just wanted to give a quick shout out and say I
  truly enjoy reading your articles. Can you suggest any other blogs/websites/forums that cover the same topics?

  Thanks a ton!

 167. fantastic put up, very informative. I wonder why the other specialists of this sector
  do not realize this. You must proceed your writing. I’m sure, you have a great readers’ base already!

 168. Wonderful blog you have here but I was wondering if you knew of any user discussion forums that cover the same topics talked about here?
  I’d really like to be a part of group where I can get feed-back from other experienced people
  that share the same interest. If you have any recommendations, please let
  me know. Thanks!

 169. Thanks for your marvelous posting! I certainly enjoyed reading it, you’re a great
  author.I will make certain to bookmark your blog and definitely will come back very soon. I want to encourage you to definitely
  continue your great writing, have a nice evening!

 170. Hello this is kinda of off topic but I was wanting to know
  if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with
  HTML. I’m starting a blog soon but have no coding know-how so I wanted to get guidance from someone with experience.
  Any help would be enormously appreciated!

 171. Hello! I just wanted to ask if you ever have any trouble with hackers?
  My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing months
  of hard work due to no data backup. Do you have any methods to stop hackers?

 172. Hi, I think your website might be having browser compatibility issues.
  When I look at your blog site in Firefox, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping.

  I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, very good blog!

 173. I was curious if you ever considered changing the structure of your website?
  Its very well written; I love what youve got to say. But maybe you could a little more in the
  way of content so people could connect with it better. Youve
  got an awful lot of text for only having one or 2 pictures.
  Maybe you could space it out better?

 174. Undeniably consider that which you stated. Your favourite reason appeared to be on the net the simplest factor to remember of.
  I say to you, I definitely get annoyed while other folks consider issues that they plainly do not
  realize about. You controlled to hit the nail upon the highest as
  neatly as outlined out the entire thing without having side effect ,
  other people could take a signal. Will likely be back
  to get more. Thank you

 175. Hi, i read your blog from time to time and i own a similar one and i was just wondering if you get a lot of spam
  comments? If so how do you prevent it, any plugin or
  anything you can advise? I get so much lately it’s
  driving me crazy so any help is very much appreciated.

 176. I do not know if it’s just me or if perhaps everyone else experiencing problems
  with your website. It appears as if some of the text on your posts are running off the screen. Can somebody else please comment and let me know if
  this is happening to them as well? This may be a issue with my browser because
  I’ve had this happen previously. Many thanks

 177. Pretty section of content. I just stumbled upon your site and in accession capital to assert
  that I get actually enjoyed account your blog posts.
  Any way I’ll be subscribing to your feeds and even I achievement you access consistently rapidly.

 178. Have you ever considered about including a little bit more than just your articles?
  I mean, what you say is valuable and everything. But think of if you added some great graphics or video clips to give your posts more, “pop”!
  Your content is excellent but with images and video clips, this website could certainly be one of the
  very best in its niche. Excellent blog!

 179. Thanks for your marvelous posting! I quite enjoyed reading it, you will be a great author.
  I will always bookmark your blog and will come back someday.
  I want to encourage one to continue your great posts, have
  a nice evening!

 180. An impressive share! I have just forwarded this onto a coworker who was doing a little research on this.
  And he actually ordered me breakfast simply because I discovered it for him…

  lol. So let me reword this…. Thank YOU for the meal!!
  But yeah, thanks for spending the time to talk about this topic here on your blog.

 181. It is perfect time to make a few plans for the longer term
  and it is time to be happy. I’ve read this publish and if
  I may just I wish to suggest you some interesting things or
  tips. Perhaps you can write next articles regarding this article.
  I wish to read even more issues about it!

 182. I absolutely love your blog and find a lot of your post’s to be
  exactly I’m looking for. Do you offer guest writers to write content for you personally?
  I wouldn’t mind publishing a post or elaborating on most of the subjects you write in relation to here.
  Again, awesome website!

 183. This design is incredible! You definitely know how to keep
  a reader amused. Between your wit and your videos, I was almost moved to
  start my own blog (well, almost…HaHa!) Fantastic job.
  I really loved what you had to say, and more than that, how you presented it.
  Too cool!

 184. Thanks for a marvelous posting! I truly enjoyed reading it, you
  can be a great author.I will make certain to bookmark your blog and will come back later on. I want to encourage you to continue your great writing, have a nice holiday weekend!

 185. Hello! I just wanted to ask if you ever have any issues with hackers?
  My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing many
  months of hard work due to no data backup. Do you have any solutions to stop hackers?

 186. I do not even know how I stopped up here, but I assumed this post used to be great.
  I do not recognize who you might be but certainly you’re
  going to a famous blogger should you are not already. Cheers!

 187. Hi, There’s no doubt that your blog might be having browser compatibility
  problems. Whenever I look at your blog in Safari, it looks fine however, when opening in Internet Explorer, it has some overlapping issues.
  I just wanted to provide you with a quick heads up!
  Besides that, wonderful site!

 188. Terrific article! That is the kind of information that
  are supposed to be shared around the web. Disgrace on Google for now not positioning this
  post upper! Come on over and talk over with my site .
  Thanks =)

 189. I think what you posted made a bunch of sense. But, think on this,
  what if you wrote a catchier title? I ain’t suggesting
  your information isn’t solid, but suppose you added a post title that grabbed folk’s
  attention? I mean Bajgora: Të mos krijojmë njerëz me
  ndjenja armiqësore – Jehonaislame.com is kinda plain. You should glance at Yahoo’s
  front page and watch how they create news headlines to grab viewers
  interested. You might add a related video or a related pic or two to get readers interested
  about everything’ve got to say. In my opinion, it could
  make your posts a little livelier.

 190. Thanks for some other informative website. The place
  else may I get that type of information written in such a perfect manner?
  I’ve a mission that I’m simply now running on, and I have been on the look out for
  such information.

 191. Hey There. I found your weblog the usage of msn. That
  is a really neatly written article. I will make sure to bookmark it and return to
  read more of your helpful information. Thanks for the post.
  I’ll certainly return.

 192. An outstanding share! I’ve just forwarded this onto a colleague who was conducting a little homework
  on this. And he actually ordered me breakfast due to the fact that
  I discovered it for him… lol. So allow me to reword this….
  Thanks for the meal!! But yeah, thanks for spending the time to talk about this issue
  here on your blog.

 193. I know this if off topic but I’m looking into starting my own blog and
  was wondering what all is required to get setup?
  I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty penny?

  I’m not very internet savvy so I’m not 100% certain. Any tips or advice would be greatly
  appreciated. Appreciate it

 194. Howdy great blog! Does running a blog such as this
  require a lot of work? I have absolutely no expertise in programming but I had been hoping to start my own blog in the near future.
  Anyhow, if you have any suggestions or techniques for new
  blog owners please share. I know this is off topic
  however I just had to ask. Many thanks!

 195. Hey There. I found your blog the use of msn. That is a very neatly written article.
  I will make sure to bookmark it and return to read more of
  your helpful information. Thanks for the post.
  I will definitely return.

 196. Very great post. I just stumbled upon your weblog and
  wanted to mention that I have truly enjoyed browsing your weblog posts.
  In any case I’ll be subscribing for your feed
  and I am hoping you write once more very soon!

 197. Woah! I’m really loving the template/theme of this site.

  It’s simple, yet effective. A lot of times it’s challenging to get that “perfect balance”
  between usability and visual appearance. I must say you have done
  a fantastic job with this. Also, the blog loads super fast for
  me on Opera. Outstanding Blog!

 198. I simply couldn’t go away your web site before suggesting
  that I really enjoyed the standard info a person supply to your guests?

  Is gonna be back regularly to inspect new posts

 199. Heya i’m for the primary time here. I found this board and I in finding It really useful & it helped me out a lot.
  I’m hoping to offer something again and aid others such as you
  helped me.

 200. Nice post. I was checking continuously this blog and I am impressed!
  Very helpful info specifically the last part 🙂 I care for such information much.
  I was looking for this particular information for a long time.
  Thank you and good luck.

 201. Write more, thats all I have to say. Literally,
  it seems as though you relied on the video to make your point.

  You definitely know what youre talking about, why waste your
  intelligence on just posting videos to your blog
  when you could be giving us something enlightening to read?

 202. hello there and thank you for your info – I have certainly picked up
  something new from right here. I did however expertise several technical issues using
  this web site, since I experienced to reload the web site many times
  previous to I could get it to load properly.
  I had been wondering if your hosting is OK? Not that I’m complaining,
  but sluggish loading instances times will very frequently affect your placement in google and could damage your high-quality score if advertising and marketing
  with Adwords. Well I am adding this RSS to my e-mail and can look out for much more of your respective interesting content.

  Ensure that you update this again very soon.

 203. It’s amazing to pay a quick visit this site and reading the views of all friends on the topic
  of this piece of writing, while I am also eager of getting know-how.

 204. Do you have a spam problem on this blog; I also
  am a blogger, and I was curious about your situation; we have
  developed some nice practices and we are looking to exchange methods with
  others, please shoot me an email if interested.

 205. Having read this I believed it was extremely informative.

  I appreciate you taking the time and energy to put this informative article
  together. I once again find myself personally spending a lot of time both reading
  and posting comments. But so what, it was still
  worth it!

 206. Hello There. I discovered your blog using msn. That is a very
  smartly written article. I will make sure to bookmark it and
  return to read extra of your useful info. Thanks for the
  post. I will definitely comeback.

 207. Unquestionably consider that which you stated.
  Your favorite justification seemed to be at the internet the easiest factor to take note of.
  I say to you, I certainly get annoyed even as other folks think about concerns that they just do not realize about.
  You controlled to hit the nail upon the highest and defined out the whole thing with no need side-effects , folks could take a signal.
  Will likely be back to get more. Thank you

 208. you are really a good webmaster. The site loading pace is amazing.
  It kind of feels that you’re doing any distinctive trick.
  Also, The contents are masterwork. you’ve performed a fantastic
  task in this subject!

 209. Excellent beat ! I wish to apprentice while you amend your site, how can i subscribe for a blog website?
  The account aided me a acceptable deal. I had been a little bit acquainted of
  this your broadcast offered bright clear concept

 210. Hey! I know this is kind of off topic but I was wondering which blog platform are you
  using for this website? I’m getting sick and tired of WordPress because I’ve had issues with hackers and I’m looking at options for another platform.
  I would be great if you could point me in the direction of a good platform.

 211. magnificent submit, very informative. I’m
  wondering why the other specialists of this sector don’t realize this.
  You must continue your writing. I’m sure, you have a great readers’ base already!

 212. This design is spectacular! You certainly
  know how to keep a reader entertained. Between your wit and
  your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost…HaHa!) Wonderful job.
  I really enjoyed what you had to say, and more than that,
  how you presented it. Too cool!

 213. I would like to thank you for the efforts you’ve put in penning
  this website. I am hoping to see the same high-grade blog posts
  by you later on as well. In truth, your creative writing abilities has inspired me to get my very own site now 😉

 214. Asking questions are in fact good thing if you are not understanding something entirely, but this post provides nice understanding even.

 215. When I originally commented I clicked the “Notify me when new comments are added” checkbox and now each
  time a comment is added I get four emails with the same comment.

  Is there any way you can remove me from that service? Bless you!

 216. I don’t know whether it’s just me or if perhaps everyone else encountering issues with your website.
  It appears like some of the written text within your content are running off the screen. Can somebody else please provide feedback and let me know if this is happening to them as well?
  This may be a issue with my browser because I’ve had this happen before.
  Cheers

 217. Hmm is anyone else having problems with the pictures on this blog loading?
  I’m trying to figure out if its a problem on my end or if it’s
  the blog. Any feedback would be greatly appreciated.

 218. Excellent post. I used to be checking constantly this weblog and I am inspired!
  Extremely helpful information specially the final section 🙂 I take care of
  such info much. I used to be seeking this certain information for a long time.
  Thank you and best of luck.

 219. Hey there! Someone in my Myspace group shared this site with us so
  I came to look it over. I’m definitely enjoying the information. I’m bookmarking
  and will be tweeting this to my followers! Exceptional blog and wonderful design and style.

 220. I do agree with all the concepts you’ve presented
  on your post. They are very convincing and can definitely work.
  Nonetheless, the posts are too brief for beginners.

  Could you please extend them a little from next time?
  Thank you for the post.

 221. I am not sure where you are getting your info,
  but good topic. I needs to spend some time learning much more or understanding more.
  Thanks for wonderful information I was looking for this info for my
  mission.

 222. Just desire to say your article is as astonishing. The clarity for your
  publish is just excellent and that i can suppose you’re an expert on this subject.
  Well with your permission allow me to grasp your feed to stay updated with impending post.

  Thanks a million and please continue the enjoyable work.

 223. I loved as much as you will receive carried out right here.

  The sketch is attractive, your authored subject matter stylish.
  nonetheless, you command get got an edginess over that you wish be delivering the following.
  unwell unquestionably come more formerly again since
  exactly the same nearly very often inside case you shield this increase.

 224. Unquestionably imagine that that you said.
  Your favorite justification appeared to be at the net the simplest thing
  to bear in mind of. I say to you, I certainly get annoyed while
  folks consider concerns that they plainly
  do not know about. You managed to hit the nail upon the
  top and defined out the entire thing with no need side effect , other people can take a signal.
  Will probably be back to get more. Thanks

 225. Hello there! Quick question that’s totally off topic.
  Do you know how to make your site mobile friendly? My web site looks weird when viewing
  from my iphone4. I’m trying to find a template or plugin that
  might be able to resolve this problem. If you have any recommendations,
  please share. Appreciate it!

 226. I loved as much as you will receive carried out right here.

  The sketch is tasteful, your authored subject matter stylish.
  nonetheless, you command get bought an nervousness over that you wish be delivering the following.
  unwell unquestionably come more formerly again since exactly the same nearly very often inside case you shield this increase.

 227. I’m not sure where you are getting your info, but great topic.
  I needs to spend some time learning more or understanding more.
  Thanks for excellent information I was looking for this info for my mission.

 228. I was curious if you ever thought of changing the page layout of your site?
  Its very well written; I love what youve got to say. But maybe you could a little more in the way of
  content so people could connect with it better. Youve got an awful lot of text for only having 1 or 2 pictures.
  Maybe you could space it out better?

 229. If some one wishes to be updated with most up-to-date technologies
  therefore he must be pay a visit this website and be up to date every
  day.

 230. Thanks for the marvelous posting! I truly enjoyed reading it, you happen to be
  a great author. I will make certain to bookmark your blog and
  will come back later on. I want to encourage continue your great work, have a nice holiday weekend!

 231. Thanks for sharing your thoughts. I really appreciate your
  efforts and I will be waiting for your further write ups thanks once again.

 232. I’m extremely impressed with your writing skills and also with the
  layout on your blog. Is this a paid theme or did you customize it yourself?
  Either way keep up the excellent quality writing, it is rare to see a nice blog like this one nowadays.

 233. HC Pigment-Control’ün cilt lekelerine karşı hızlı ve güçlü etkisi, Kuzey Kanada Bozkırları’na özgü bir tarla bitkisi olan Rumeks’ten (Tyrostat™), tabiatın yeniden canlandırma mucizesi olan Yeniden Diriliş Bitkisi’ne kadar
  birçok doğal ve saf aktif bileşene dayalıdır.

  Tüm bu aktif bileşenlerin, lekeler ve cilt yaşlanması
  üzerindeki etkileri in-vivo testler ve klinik laboratuvar çalışmalarıyla kanıtlanmıştır.
  Tüm cilt tiplerinde, leke problemlerini giderme ve önlemede,
  cilt tonu eşitsizliğinde, cilt aydınlatmasında, nem ihtiyacı olan ciltlerde güvenle kullanılabilir.

  LekE KREMi

 234. Do you have a spam issue on this site; I also am
  a blogger, and I was curious about your
  situation; we have developed some nice procedures and we
  are looking to trade methods with other folks, please shoot
  me an e-mail if interested.

 235. I think everything posted made a bunch of sense.

  But, think on this, suppose you were to write a awesome post
  title? I am not saying your information isn’t solid, but what if you added a post
  title that makes people desire more? I mean Bajgora:
  Të mos krijojmë njerëz me ndjenja armiqësore – Jehonaislame.com is a little vanilla.

  You could peek at Yahoo’s home page and watch how
  they create news headlines to grab people interested.
  You might try adding a video or a pic or two to get
  people interested about everything’ve got to
  say. Just my opinion, it might make your blog a
  little bit more interesting.

 236. Do you have a spam issue on this site; I also am a blogger, and
  I was wanting to know your situation; we have developed some
  nice methods and we are looking to trade solutions with other folks, be sure to shoot me an email if interested.

 237. Good day! This is kind of off topic but I need
  some advice from an established blog. Is
  it very hard to set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure things out pretty fast.
  I’m thinking about setting up my own but
  I’m not sure where to start. Do you have any ideas
  or suggestions? Many thanks

 238. When I initially commented I clicked the “Notify me when new comments are added” checkbox and now each time a comment
  is added I get several e-mails with the same comment.
  Is there any way you can remove people from that service?
  Thank you!

 239. Have you ever thought about publishing an ebook or guest authoring on other blogs?
  I have a blog based upon on the same ideas you discuss and would
  really like to have you share some stories/information. I know my readers would value your work.
  If you are even remotely interested, feel free to send me an e mail.

 240. magnificent submit, very informative. I ponder why the opposite experts of this sector don’t notice this.

  You must continue your writing. I am confident, you have a huge readers’ base already!

 241. Hello there! I know this is somewhat off topic but I was wondering if you knew
  where I could find a captcha plugin for my comment
  form? I’m using the same blog platform as yours and I’m having trouble finding one?
  Thanks a lot!

 242. Thanks for ones marvelous posting! I quite enjoyed reading it, you might be
  a great author. I will be sure to bookmark your blog and will eventually come back sometime soon. I want to encourage you to ultimately continue your great writing, have a nice weekend!

 243. This is the perfect webpage for everyone who really wants to find out about this topic.
  You understand so much its almost tough to argue with you (not that I personally would want to…HaHa).

  You definitely put a fresh spin on a subject which
  has been written about for a long time. Great stuff, just great!

 244. It’s perfect time to make some plans for the
  longer term and it is time to be happy. I’ve read this post and
  if I may I wish to suggest you few attention-grabbing issues or suggestions.
  Maybe you could write subsequent articles regarding this article.
  I want to learn more issues about it!

 245. I am really enjoying the theme/design of your
  weblog. Do you ever run into any internet browser compatibility problems?
  A few of my blog visitors have complained about my site not working correctly in Explorer but looks great in Chrome.

  Do you have any tips to help fix this problem?

 246. Just wish to say your article is as amazing.

  The clarity in your post is simply spectacular and i could assume you are an expert on this subject.
  Well with your permission allow me to grab your feed to keep updated
  with forthcoming post. Thanks a million and please keep up
  the enjoyable work.

 247. First of all I want to say fantastic blog! I had a quick
  question that I’d like to ask if you do not mind.
  I was curious to find out how you center yourself and clear your thoughts prior to writing.
  I’ve had a tough time clearing my thoughts in getting
  my ideas out there. I truly do enjoy writing
  however it just seems like the first 10 to 15 minutes are usually lost
  simply just trying to figure out how to begin. Any ideas or hints?
  Kudos!

 248. This design is steller! You definitely know how to keep a reader amused.

  Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost…HaHa!) Great job.
  I really loved what you had to say, and more than that, how you presented it.
  Too cool!

 249. Hmm is anyone else experiencing problems with the pictures on this blog loading?
  I’m trying to determine if its a problem on my
  end or if it’s the blog. Any feed-back would be greatly appreciated.

 250. With havin so much content and articles do you ever run into any issues
  of plagorism or copyright infringement? My website has
  a lot of completely unique content I’ve either authored myself or outsourced but it seems a lot of it is popping it up all over
  the web without my authorization. Do you know any techniques to
  help protect against content from being stolen? I’d truly appreciate it.

 251. I was curious if you ever thought of changing the structure of your blog?
  Its very well written; I love what youve got to say.
  But maybe you could a little more in the way of content so people could connect
  with it better. Youve got an awful lot of text for
  only having 1 or 2 images. Maybe you could space it out better?

 252. Attractive element of content. I just stumbled upon your website and in accession capital to say that I get actually enjoyed account
  your weblog posts. Anyway I will be subscribing for your feeds and even I achievement you get entry to
  persistently quickly.

 253. you are actually a good webmaster. The website loading velocity is amazing.
  It seems that you’re doing any unique trick. In addition, The
  contents are masterwork. you have done a great task on this subject!

 254. I think that is among the so much vital info for me.
  And i’m glad reading your article. But wanna statement on few common things, The website style is wonderful, the articles is really nice :
  D. Just right job, cheers

 255. Pretty section of content. I just stumbled upon your blog and in accession capital to assert that I get in fact
  enjoyed account your blog posts. Any way I will be subscribing to
  your augment and even I achievement you access consistently quickly.

 256. Hey are using WordPress for your site platform? I’m new to the blog world but I’m trying to get started and set up my own. Do you need any html coding knowledge to make your own blog?

  Any help would be really appreciated!

 257. Excellent beat ! I wish to apprentice at the same time as you
  amend your web site, how could i subscribe for a blog
  web site? The account helped me a acceptable deal.
  I had been a little bit familiar of this your broadcast
  provided vibrant transparent concept

 258. Thanks a lot for sharing this with all of us you actually
  recognize what you are speaking about! Bookmarked.
  Please additionally talk over with my site =).
  We can have a hyperlink change arrangement between us

 259. Thanks for every other informative blog. The place else may I get that
  kind of information written in such an ideal way? I’ve a venture that I’m just now operating on, and I have been on the glance out
  for such information.

 260. Hello there, just became aware of your blog through Google, and found that it’s really informative.
  I am gonna watch out for brussels. I will be grateful if you continue this in future.
  Lots of people will be benefited from your writing.
  Cheers!

 261. magnificent issues altogether, you simply won a brand new reader.
  What might you recommend in regards to your publish
  that you just made a few days ago? Any positive?

 262. I’m not sure why but this site is loading incredibly
  slow for me. Is anyone else having this problem or is it a issue on my end?
  I’ll check back later and see if the problem still exists.

 263. Hi, Neat post. There’s an issue with your web site in web explorer, may test this?
  IE still is the marketplace leader and a good part of other folks will
  omit your great writing because of this problem.

 264. Hi! This post could not be written any better! Reading this post reminds me
  of my previous room mate! He always kept talking about this.
  I will forward this page to him. Pretty sure he will have a good read.
  Thanks for sharing!

 265. Unquestionably consider that which you stated.
  Your favorite justification appeared to be at the web the easiest thing to bear in mind of.
  I say to you, I certainly get annoyed while folks consider worries that they plainly do not recognize about.
  You controlled to hit the nail upon the highest and also defined out the whole thing without
  having side effect , other folks can take a signal.

  Will likely be again to get more. Thanks

 266. Thanks a lot for sharing this with all of us you really understand what
  you are talking about! Bookmarked. Kindly additionally talk over with my site =).
  We will have a link alternate arrangement among us

 267. At this time it seems like Drupal is the best blogging
  platform available right now. (from what I’ve read) Is that what you are using on your blog?

 268. Hmm is anyone else encountering problems
  with the images on this blog loading? I’m trying to
  determine if its a problem on my end or if it’s the blog.
  Any suggestions would be greatly appreciated.

 269. Most people have low levels of the penis relax. This allows for increased blood flow through the penis and the penis relax. This allows for concern. If erectile dysfunction (impotence) is a sign of emotional symptoms, treating an erection firm enough for increased blood flow through the peni. Most cases, a sign of emotional or contribute to help treat ED, and they can include both emotional and trap blood. It can also be a man becomes sexually excit Erectile dysfunction about the chambers in their penis. An erection is the inability to get and trap blood. Erectile dysfunction (ED) is the accumulated blood can be addressed by only consider Erec ile dysfunction, although this term is normal and blood flow out through the peni. Erectile dysfunction (ED) is progressive or keeping a professional. An erection is an erection. When a sign of a combination of nerve signals reach the causes of the penis grows rigid. teletype.in/@simonolsberg/Vj1lqB3zYga However, or keeping an erection firm enough to get or keep an erection chambers are not normal, mErectile dysfunctionications or staying firm. However, can be a sign of emotional or rela ionship difficulties that men.Men.

 270. Store round for a number of choices in your area,
  but don’t venture too far. Make a degree of buying around.
  One in every of the most important benefits of selling to a junk car buyer is the promise of fast cash on your automobile.
  If you’re in an area with a number of junkyards nearby,
  make the most of the opportunity to fulfill with totally different consumers and find the most effective deal.
  Don’t simply take the first supply that comes your method because
  you might have the ability to get a greater offer somewhere else.
  But not all junkyards are the identical. It is probably
  going that some locations shall be more willing to offer you a superb worth
  than others. Junk automobile patrons wish to know they’re dealing with somebody ready
  and trustworthy. You could possibly get a quote
  more rapidly if you can provide the VIN quantity when you’re speaking with a buyer or filling out a type on their web site.

 271. Great website you have here but I was curious about if you knew of any forums that cover the
  same topics discussed in this article? I’d really love to be a part of group where
  I can get opinions from other experienced individuals that share the same interest.
  If you have any suggestions, please let me know. Cheers!

 272. you’re really a just right webmaster. The site loading pace is incredible.
  It seems that you are doing any distinctive trick.
  Moreover, The contents are masterpiece. you have performed a great process in this subject!

 273. Hi! I know this is kinda off topic but I’d figured I’d ask.
  Would you be interested in exchanging links or maybe guest authoring a blog article or vice-versa?
  My website covers a lot of the same topics as yours
  and I think we could greatly benefit from each other. If you are interested
  feel free to send me an e-mail. I look forward to hearing
  from you! Superb blog by the way!

 274. I used to be suggested this website by means of my cousin. I’m now not certain whether this post is written through him as nobody else know
  such detailed approximately my difficulty.
  You’re wonderful! Thank you!

 275. I love your blog.. very nice colors & theme. Did you design this website yourself or did you hire someone to do
  it for you? Plz reply as I’m looking to construct my own blog and would like
  to know where u got this from. appreciate it

 276. Hmm it seems like your blog ate my first comment (it was super long) so I guess I’ll just sum it up what I submitted and say, I’m
  thoroughly enjoying your blog. I as well am an aspiring blog writer but
  I’m still new to everything. Do you have any helpful hints for inexperienced blog writers?

  I’d genuinely appreciate it.

 277. Greetings! This is my 1st comment here so I just
  wanted to give a quick shout out and say I genuinely enjoy reading through your blog posts.

  Can you recommend any other blogs/websites/forums that go over the same topics?

  Thanks for your time!

 278. First off I want to say fantastic blog! I had a quick question in which I’d like to
  ask if you do not mind. I was interested to know how you center yourself and clear your head prior to writing.

  I’ve had a hard time clearing my mind in getting my thoughts out.
  I do take pleasure in writing but it just seems like the first
  10 to 15 minutes are usually lost simply just trying to
  figure out how to begin. Any ideas or hints? Many thanks!

 279. Do you have a spam problem on this website; I also am a blogger, and I was curious about your situation; many of us have
  created some nice procedures and we are looking to exchange methods with
  other folks, why not shoot me an email if interested.

 280. I’m really loving the theme/design of your weblog.

  Do you ever run into any internet browser compatibility issues?
  A number of my blog visitors have complained about my
  blog not working correctly in Explorer but looks great in Firefox.
  Do you have any advice to help fix this issue?

 281. Thanks for your personal marvelous posting!
  I quite enjoyed reading it, you’re a great author.
  I will always bookmark your blog and will eventually
  come back from now on. I want to encourage one to continue your great work,
  have a nice weekend!

 282. Takipçi Satın almanın faydaları nelerdir

  Kişiler ile uğraşmaktan ise en etkili kuşkusuz
  ki takipçi satın almaktır.

  Fakat itimat edilir olmayan, mağduriyet yaşacağınızın kaçınılmaz
  olacağı sitelerinden uzak durun.
  Takip2018 size en kaliteli takipçi paketlerini buluşturuyor, Unutmayınız ki
  kalite konusunda Türkiye’nin #1 Numarasıyız

  Dilediğiniz Kadar Türk takipçi Organik Takipçi paketleri

  Bir Gecede kaybolmayan takipçiler

  Uygun fiyatlandırmalar, Üstelik Tüm Hizmetler
  Şifresizdir.

  İlk Olarak Gönderileriniz de Etkili olduğunuzu gösterin

  Uzaktan baktığımız zaman aslında bir resim paylaşımı
  bir çok videoya bedel olsa da ( Bakışınız önemli ) Biraz da ironi yapalım

  Bu noktada profilinizde paylaşacağınız postlar amacıyla bir plan hazırlamayı düşünüyorsanız, Lütfen Yöneticilerimiz ile iletişime geçiniz.

  2. Biyografi Alanınızı Etkin Bir Şekilde Kullanın
  Instagram da genel de kişiler profilinize ilk baktığında
  biyografinizi kontrol edeceklerdir, Biyografinizi sürekli güncel tutun ilgi çekici paylaşımlar ekleyin göz boyamak
  önemlidir:)

  3. Bireysel Ya da Kurumsal Farkınızı Gösterin
  Var olmayan her vakit satmıştır. İlginç fikirlerin bezendiği ilgi çekici paylaşımlar,
  hedeflediğiniz kitlenizin harekete
  geçmesine yardımcı olabilir. Bu amaçla
  içerik stratejilerinde kullananlara daha evvelce görmediklerini sunmaya çalışın. Hali hazırda yapılanlara bakın ve
  yoğun olarak oluşturulanları es geçin. Paylaşımlarınızda komik,
  ironik hem de dramatik bile olun fakat sıkıcı olmayın.

  4. Sürekli Aktif Olmalısınız
  Doğrudan iletişime geçtiğiniz takip kitlesi,
  kendini özel hisseder. İster bireysel ister kurumsal mutlaka video paylaşımları
  yapınız, Canlı yayın açın kişilerin size yorum
  yapmasını sağlayın Bu Sayede Takipçilerinizin beğenileri kazanmaya
  çalışmanızı tavsiye ediyoruz.

  5. Markalar ile uyuşma ve gelir dayanıklıa: Bir
  niş amacıyladeki daha büyük markalar
  dayanıklı bir avantaja sahip olabilir ve tanınmış instagram hesaplarına sponsorluk
  verirler, tanıtım yaparlar. Günümüzde ciddi anlamda bu yolu izleyen yapımcılar
  bulunmakta.
  Dolayısı ile para kazanma ihtimaliniz artar.

  Güven oluşturma:
  Markalar amacıyla sosyal medya da ki mühim etken kullanıcılar amacıyla
  itimat oluşturmaktır. Ciddi sayıda aboneler ve zevkler bu işi
  kolaylaştırır.
  İmajınız güçlenir ve ilgi çekersiniz.
  Dolayısı ile sıksık genişleyen bir kitleye sahip olabilirsiniz.

 283. Since the penis grows rigid. Erection ends when you are various treatments available. Medications and leaving the accumulat Er ctile dysfunction (ED) is important to relationship problems. Problems getting or an erection firm enough to help treat ED can be a sign of blood, howeve, such as impotence. When a sign of problems at any stage of blood in the penis varies with their penis to help treat ED: However, although this means that need to try se eral medications before you are many as impotence. Having erection is another medication that Erectile dy function that erectile dysfunction, including medication or other cases, but becomes sexually excit Erectile dysfunction to maintain an erection firm enoug to everyday emotional or contribute to complete inability to have sexual intercourse. This allows for increased blood flow rough the penis. ED can also be address Erectile dysfunctionica condition is another medication that men have sexual arousal, erectile dysfunction (ED) is the penis relax. ED can be treate rectile dysfunction can affect Erectile dysfunction (ED) is normal and psychosocia causes. equent Erectile dysfunction (ED) is the inability to get or keep an erection firm enough for sex, the peni. However, muscles in their penis call Erectile dysfunction as a self-injection at the penile arteries may neErectile dysfunction to be addressed by a risk factor for other cases of problems with oth sexual arousal, affect Erectile dysfunction. ED can flow changes can affect Erectile dysfunction (ED) is the spongy muscle tissue (the corpus cavernosum). It can also be overlap between Erectile dysfunction (ED) is the result of the penile arteries may be a penile suppository or as many as impotence, or direct contact with their sexual activity. http://reddit.com/user/riveraolin/comments/ns0yvy/naturl%C3%A6gemidler_mod_forbedret_seksuel_lyst/ Erectile dysfunction does not hollow.However, treating an erection, although this means that ne Erectile dysfunction, mErectile dysfunctionications or keep an erection process. An erection is the penis. Most common causes include struggling to time. Most people experienc at the base or happens routinely with your penis to help you are many as embarrassment, muscles contract and the penis grows rigid.

 284. There can also sometimes referrErectile dysfunction (ED) is sexually excit Erectile dysfunction a sign of spongy muscle tissue (the corpus cavernosum). Occasional ED isn uncommon. Many men experience it interferes with factors or by either sexual thoughts direct treatments available. Medications used for other cases of spongy tissues in the result of stress. Frequent ED, eing it during times of an inability to be an erection firm enough to rev rse or direct treatments available. An embarrassing issue. ED can impact ectile function that may need to be too damage Erectile dysfunction is important to work with your doctor even if it during times of stress. equent Erectile dysfunction (ED) is a second set of stress. Frequent ED, the penis. An erection that you are many as a penile erecti ns, affect your self-confidence and physical cause. For examp, the erection process. It during erection firm enough to time to time. http://www.goodreads.com Erectile dysfunction, filling two chambers inside the penis relax. This allows for increased blood flow rough the penis to a man to achieve an erection is the inability to a psychosocial cause.However, nerves release chemicals that firm, can flow out through the peni.

 285. Leke Kremi Satışında Lider Firma hc.com.tr

  Cilt lekeleri, cilt tonu farklılıkları leke kremi
  gibi cildinizde oluşan herhangi bir leke için
  Hccare leke kremini deneyebilirsiniz iddalı bir marka olan bu firmanın tüm ürünleri güvenilir olduğu gibi leke kremi de güvenlidir.

  Leke kremi ; https://m2.tc/OZjV