Arsimi shqip në Kosovë gjatë viteve të 90-ta sipas një reportazhi të redaktorit të gazetës “Al Ahram” të Egjiptit

Dr. Nuridin Ahmeti

Me rastin e aprovimit nga Parlamenti i Kosovës të projektligjit për Statusin e punëtorëve të arsimit shqip të Republikës së Kosovës nga viti shkollor 1990/91 deri në vitin shkollor 1998/99

ARSIMI SHQIP NË KOSOVË GJATË VITVE TË 90-ta SIPAS NJË REPORTAZHI TË REDKATORIT TË GAZETËS “AL-AHRAM” TË EGJIPTIT

Amir Sulltani, kryeredaktor i të përditshmes “Al-Ahram” të Egjiptit, në vitet e 90-ta, vjen për një vizitë në Kosovë, konkretisht në Prishtinë.  Si drejtues dhe përgjegjës i njërës prej gazetave më të mëdha të Egjiptit, në reportazhin e përgatitur gjatë kësaj vizite, hapësirë më të madhe do t’i kushtoj çështjes së arsimit në Kosovë, konkretisht shkollimit të shqiptarëve, sepse, sipas tij, shqiptarëve të Kosovës arsimi ua ruan “identitetin e tyre kombëtar dhe fetarë”. Edhe titulli që i ka vënë reportazhit të tij është shumë domethënës dhe përmbajtësor: “Arsimi në Kosovë, luftë për identitet”.[1]

Shkrimin autori e fillon nga data 23 mars të vitit 1989, kohë kjo kur, sikurse dihet, fillojnë ndryshimet kushtetuese të cilat aprovohen në asokohe Kuvendin e Krahinës së Kosovës, me një fjalë, kjo datë shënon ndërrimin e kushtetutës së vitit 1974.[2] Ky veprim i një pjese të delegatëve të atëhershëm të Kuvendit të Kosovës duke ngritur gisht për votim, nënkuptonte suprimimin e autonomisë së Kosovës nga Federata e Jugosllavisë së atëhershme, duke e lënë Kosovën si pjesë përbërëse të Serbisë. Kjo datë dhe ky vit për autorin e reportazhit, me të drejtë, ishte “fillimi i ndarjes së pa kthim në mes të shqiptarëve të Krahinës së Kosovës dhe Republikës së Serbisë”.

Po r risjellim këtë reportazh për shumë arsye, por do t’i përmendim tri prej tyre:

E para– shkrimi i publikuar në këtë formë në një gazetë të Botës Arabe, ku diktati mbi medien është i theksueshëm, tregon shumë. Në një farë mënyre apo tjetër reflekton edhe politikën e atij vendi karshi vendit tonë.

E dyta– me sa jemi në dijeni është nga reportazhet e vetme të shkruara nga gazetat e Lindjes për gjendjen dhe arsimin e këtyre viteve në Kosovë.

E treta, gazeta “Al-Aharam” është një nga gazetat më numër më të madh të lexuesve dhe më më ndikim në Egjipt dhe në Botën Arabe.

 

Arsimi në Kosovë luftë për identitet

Largimi me dhunë i shqiptarëve nga shkollat, largimi i personelit shqiptarë dhe studentëve nga Universiteti i Prishtinës dhe vendosja e tyre në objekte private shkollore, përben thelbin e këtij reportazhi. Por, sipas mendimit tonë, ky kontribut shkrimor praqet gjendjen reale të shqiptarëve dhe gjendjen arsimore të tyre në vitet e 90-ta. Autori i shkrimit, Amir Sulltani, nuk heziton të shprehet se në Universitetin e Prishtinës apo, siç e quan ai, “Universiteti Paralele Shqiptarë “ filloi misioni im i zbulimit se çka po ndodhte me identitetin e shqiptarëve të Kosovës”.

Lidhur me problematikën e arsimit në Kosovë gjatë këtyre viteve, autori kishte zhvilluar një takim edhe me Radivoje Papoviçin, rektorin e dhunshëm serb të Universitetit të Prishtinës, të cilin e kishte vendosur Sllobodan Millosheviqi. Ky i fundit, pra Sllobodan Millosheviqi, e kishte vendosur në atë pozitë jo për ndonjë merite të veçantë, por siç theksonte me plotë të drejtë autori i reportazhit, kjo kishte ndodhur sepse Papoviqit i qe besuar kjo pozitë për arsye se “urrejtja e tij ndaj shqiptarëve ishte e njohur për të gjithë”.

Është për t’u theksuar, se autori i shkrimit gjatë rrugës ku ishte vendosur në Prishtinë e deri te ndërtesa e Rektoratit të Universitetit të Prishtinës, ku e priste rektori i dhunshëm Papoviq, ai nënvizon dhe shpreh disa shqetësime të tij, duke i paraqitur edhe në shkrim. Shqetësimet e tij janë këto:

 1. Gjatë rrugës në muret e universitetit ai sheh të shkruar në gjuhën angleze parullën ”Universiteti është serb” dhe “Unë jam serb, andaj unë jam njeri i përkryer”.
 2. Mbishkrimet në gjuhën shqipe janë fshirë.
 3. Refuzimi i sekretares së Papovoqit ndaj autorit të shkrimit për të hyrë në zyrën e tij edhe

pse kishte lenë takim, me arsyetimin se nuk mund të hynte të Papoviqi, sepse ai me vete e kishte marrë një përkthyes shqiptar me emrin Hasan Nexhipi dhe ajo, sekretarja e rektorit, e merr përsipër përkthimin nga serbishtja në anglisht, gjë të cilën e pranon autori i shkrimit, por ky veprim për autorin e reportazhit është edhe një argument se serbët nuk dëshirojnë assesi të bashkëjetojnë me shqiptarët.

 

Radivoje Papoviqi urrejtës i shqiptarëve në Kosovës

Edhe nga biseda që autori i reportazhit zhvillon me Papoviqin vëren qartë urrejtjen që ky njeri shpërfaq ndaj shqiptarëve në Kosovë.

Në pyetjen e gazetarit se si mund t’ua impononte shqiptarëve një sistem mësimor serbë, në kohën kur shqiptarët janë shumicë në Kosovë? Papoviqi i përgjigjet- se ata janë shumicë në Kosovë, por janë pakicë në Serbi dhe sipas tij duhet doemos të mësojnë sipas rregullave që vendos Serbia.

Derisa gazetari insiston para Papoviqit, se shqiptarët duhet ta kenë universitetin, sepse universiteti është ruajtës i identitetit kombëtar dhe fetar, për rektorin e dhunshëm nuk është universiteti mjet për ruajtjen e identitetit, identiteti është serbizimi dhe patjetër shqiptarët e Kosovës, sipas tij, duhet ta respektojnë.

Më një fjalë, të gjitha veprimet antishqiptare të pushtetit serbë ndaj shqiptarëve të Kosovës për Papoviqin ishin në rregull. Edhe parullat antishqiptare, të cilat gazetari i kishte parë të shkruara në muret e universitetit, edhe objekti i Kishës Ortodokse Serbe i vendosur në pronën e universitetit janë në rregull, sepse për parullat e shkruara Papoviq shprehet se nuk i kishte parë, ama parulla të shkruara sipas tij mund t’i hasesh çdo kund në vendet e botës, kurse Kisha Ortodokse Serbe e kishte vendin aty, sepse është simbol i Shtetit Serb. Por, në asnjë mënyrë për Papovoqin nuk benë që në oborr të Universitetit të ndërtohet ndonjë objekte fetarë i shqiptarëve edhe në qoftë se ata dëshirojnë të kthehen në Universitet, rregullat e të cilit i kishte vënë pushteti serbë.

Nga fillimi e deri në fund të bisedës, gazetari  tregon për urrejtjen e Papoviqit për shqiptarët, i cili në fund të bisedës me gazetarin Amir Sulltani, shprehet: ”Ata, pra shqiptarët, nuk mund të mësojnë sipas plan-programeve dhe gjuhës së tyre, shteti nuk është i obliguar të jap pëlqim për këtë”.

 

Puna në Universitet po vazhdon

Por, për ta plotësuar reportazhin e tij, për të cilin edhe kishte ardhur gazetari nga Kajroja, i bënë një vizitë edhe Universitetit të Prishtinës-palës shqiptare, të cilët ishin të vendosur në objektet private, me theks të veçantë ky kishte biseduar me Rektorin e atëhershëm të Universitetit Zejnel Klemendi[3] dhe zëvendësin e tij Ahmet Geca.[4] Në pyetjen e gazetarit se cila është gjendja e arsimit në Kosovë? Profesorët Kelmendi dhe Geca përgjigjen fillimisht duke treguar vitin e themelimit të Universitetit të Prishtinës, i cili është viti 1970 dhe menjëherë përmendin vitin 1989, ku ndër veprimet e atëhershme të pushtetit serb ndaj shqiptarëve ishte dhe mbyllja e Universitetit të Prishtinës. Ata tregojnë për largimin e kuadrove shkencore nga Universiteti dhe Qendra Klinike Universitare, duke përdoruar metoda të ndryshme të dhunës, më një fjalë, pushteti serb “shkatërroi çdo send që frymonte shqip apo kishte lidhje me shqiptarët”- do të shpreheshin ata.

Me gjithë metodat e përdorura nga pushteti serb, intelektualët e kohës, ishin të detyruar të bënin zgjidhje për arsimimin e popullatës shqiptare, duke hapur Universitetin paralel, edhe pse torturat në forma të ndryshme nuk kishin pushuar ndaj kuadrit, studentëve e rektorit të Universitetit të Prishtinës. Puna vazhdonte në Universitetin e Prishtinës, fakultetet e së cilit Universitet, tani më ishin të vendosur në shtëpi privatë,[5] me një numër të studentëve, siç tregonin dy drejtuesit kryesor të Universitetit të Prishtinës, “mbi njëzetmijë”.

Shkruesi i reportazhit pas takimit që pati me Rektorin Kelmendi dhe z. Geca, pothuajse të njëjtat pyetje që ia kishte parashtruar më herët Papoviqit, ua kishte bërë edhe këtyre, por në përgjigjet  e tyre, Profesor Kelmendi dhe Profesor Geca, do të jenë të drejtpërdrejtë. Duke e demantuar me argumente çdo mendim të Papoviqit, por njëkohësisht, duke treguar edhe fytyrën e vërtetë të rektorit të dhunshëm.

Ndonëse biseda e zhvilluar e shkruesit të reportazhit me Profesorët Kelmendi dhe Geca është relativisht e gjatë dhe me përgjigje konkrete ndaj rektorit të dhunshëm Papoviq, ne po i sjellim vetëm dy prej përgjigjeve të tyre që i japin gazetarit në formë demanti për atë se çfarë kishte thënë Papoviqi më herët.

Papoviqi mendonte se Universiteti nuk ka të bëjë asgjë me ruajtjen e identitetit, por për të njëjtin mendim Profesorët Kelmendi e Geca përgjigjen” Është krejtësisht normale që Universiteti të jetë institucioni më i lartë për ruajtjen e identitetit. Asnjë komb në botë nuk mund ta paramendojë ekzistencën e tij pa universitet, për arsye se qytetarët e atij vendi, nuk mund të përparojnë e as të zhvillohen në mungesë të arsimimit të lartë, të cilin e siguron universiteti. Me rastin e Kosovës, serbët mendojnë se pranimi i ekzistimit të universitetit për shqiptarët dhe në gjuhën shqipe nga ana e tyre do të thotë pranim se ne jemi shumicë, ndërkohë që ata dëshirojnë të vërtetojnë se ne jemi vetëm pakicë”.

Në mendimin e Papoviqit se pakicat në kuadër të shtetit tjetër nuk mund të kenë universitet, përgjigja e Profesorëve tanë ishte: ”Ky konstatim nuk është i qëndrueshëm. Në shumë vende evropiane kemi pakica, numri i të cilave nuk arrin as dyqind mijë banor, e që kanë universitete në gjuhë e tyre, siç është rasti i Suedisë, për shembull. Për këtë është e drejt e jona që ne të mos e pranojmë sistemin e arsimit të Serbisë, në kohën kur ne jemi shumicë në Kosovë. Nëse serbët duan të na privojnë nga arsimimi në gjuhën shqipe, përse atëherë nuk na kthyen në objektet shkollore dhe universitare, të cilat i kemi ndërtuar me kontributet tona, kurse ata të ndërtojnë shkolla dhe universitet shtetëror apo privat me mjete e tyre apo të qeverisë serbe. Në jemi të vetëdijshëm se ata nuk do të na kthejnë objektet shkollore apo universitare, sepse ata duan që ne të mos mundemi të vazhdojmë projektin tonë kombëtar të arsimimit. Por ne nuk do të ndalemi derisa ta realizojmë projektin tonë në tërësi, edhe nëse realizimi i tij do të na kushtojë me flijimin e të gjithë shqiptarëve”.

 

Apeli e redaktorit për ta ndihmuar arsimin në Kosovë

Për një gazetë prestigjioze siç është “Al-Ahrami” dhe për një gazetar serioz si Amir Sulltani, nuk ishte e mjaftueshme vetëm marrja e opinionit për gjendjen e arsimit universitar në Kosovë dhe vendosja e këtyre opinioneve në letër. Por më shumë se kaq, gazetari i njohur duke hulumtuar gjendjen e arsimit shqip në Kosovë, formon bindjen se gjendja faktike e arsimit të shqiptarëve është e rëndë dhe për këtë ai vendos  t’ju drejtohej organizatave të Botës Arabe që t’u dalin në ndihmë institucioneve arsimore të Kosovës, qoftë materialisht, por edhe duke u siguruar bursa studentëve, me qëllim që të përgatisin kuadrin shkencor, i cili kuadër do të ishte mbrojtës i identiteti të shqiptarëve, deri sa Kosova të behej shtet i pavarur.

 

Përfundim

Nga reportazhi i shfletuar për disa herë radhazi, mund të konstatohet se autori Amir Sulltani, paraqiti një gjendje reale të rrezikut me të cilin po përballej identiteti shqiptarëve të Kosovës në vitet e 90-ta.

Marrja e mendimit të dy palëve për gjendjen arsimore në Kosovë, asaj serbe e cila arsyetonte largimin e shqiptarëve nga objekte shkollore dhe asaj shqiptare të Kosovës të cilët ishin larguar dhunshëm nga objektet e tyre dhe prezantimi i këtyre opinioneve para lexuesit arab, është tregues se autori i shkrimit z. Sulltani ishte objektiv dhe korrektë në paraqitjen e gjendjes arsimore në Kosovën e viteve të 90-ta.

Qëllimi i shkrimit të këtij autori mund të kuptohet edhe nga apeli për ndihmë arsimit shqip në Kosovë që ky e bënë në fund të reportazhit të tij.

[1] Amir Sulltan, “Arsimi në Kosovë, luftë për identitet”, Takvim, nr. 47, BIK, Prishtinë, 2016, f. 347-356.

[2] Kosova në vështrim enciklopedik, ASH-QESH, Tiranë, 1999, f. 127.

[3] Prof. dr. Zejnel Kelmendi (1937-). Mjek kirurg angjiolog (vaskular), doktor i shkencave, veprimtar politik. Lindi në Preshevë. Kreu shkollën e mesme në Prishtinë dhe ndoqi studimet e larta e u diplomua në Zagreb (1958-1964). Shërbeu si kirurg i përgjithshëm në spitalet e Gjilanit e Prishtinës. Prej vitit 1972 ishte pedagog në katedrën e kirurgjisë të Fakultetit të Mjekësisë të UP, dekan i FM(1992-1996) dhe rektor i UP (1997-2004).  Veprimtar e aktivistë gjatë viteve të 90-ta në Kosovë. Fjalori Enciklopedik Shqiptar 2, ASHSH, Tiranë, 2008, f. 1149.

[4] Prof. dr. Ahmet Geca. Ligjërues dhe dekanë në Fakultetin e Inxhinierisë Mekanike në Universitetin e Prishtinës dhe Pro-rektorë i Universitetit të Prishtinës gjatë viteve 1993-2001. Universiteti i Prishtinës 1970-2005, UP, Prishtinë, 2005, f. 75.

[5] Kosova vështrim monografik, ASHAK, Prishtinë, 2011, f. 408-410.

2 891 Comments

 1. Your style is really unique in comparison to other folks I have read stuff from.

  Thank you for posting when you have the
  opportunity, Guess I will just bookmark this
  site.

 2. Pingback: keto ketchup
 3. Today, I went to the beachfront with my children. I found a sea shell and gave it to
  my 4 year old daughter and said “You can hear the ocean if you put this to your ear.” She placed the shell to
  her ear and screamed. There was a hermit crab inside and
  it pinched her ear. She never wants to go back!
  LoL I know this is completely off topic but I had to tell someone!

 4. Hey There. I discovered your weblog the use of msn. This is a very neatly
  written article. I will make sure to bookmark it and come
  back to learn more of your helpful information. Thank you for the post.
  I will certainly return.

 5. Simply wish to say your article is as amazing. The clarity for your post is simply cool and that
  i could think you’re a professional on this subject. Fine
  with your permission allow me to clutch your RSS feed to stay up
  to date with drawing close post. Thanks one million and please keep up the rewarding work.

 6. Undeniably believe that which you stated. Your favorite justification appeared to be on the
  net the simplest thing to be aware of. I say to you, I
  certainly get annoyed while people think about worries
  that they just do not know about. You managed to hit the nail upon the top and defined
  out the whole thing without having side effect , people can take a signal.
  Will likely be back to get more. Thanks

 7. hello!,I love your writing so so much! share we
  be in contact extra about your article on AOL?
  I require an expert in this house to solve my problem.
  Maybe that’s you! Looking forward to peer you.

 8. I wanted to thank you for this very good read!! I certainly enjoyed
  every little bit of it. I have you saved as a favorite to look at
  new stuff you post…

 9. Hi! I understand this is sort of off-topic however I had to ask.
  Does building a well-established website such as yours take a lot of work?
  I am brand new to running a blog however I do write in my journal every day.
  I’d like to start a blog so I can share my personal experience and thoughts online.

  Please let me know if you have any suggestions or tips for brand new aspiring bloggers.
  Thankyou!

 10. I am no longer certain where you are getting your information, however good topic.
  I must spend a while learning more or working
  out more. Thanks for fantastic info I used to be in search of this information for my mission.

 11. Nice post. I learn something new and challenging on sites I stumbleupon everyday.
  It will always be helpful to read content from other authors
  and practice a little something from other websites.
  ps4 games https://j.mp/3nkdKIi ps4 games

 12. Холостячка 2 сезон https://bit.ly/39ioLkW Смотреть онлайн шоу Холостячка 2 сезон на СТБ.
  Пост шоу можно смотреть тут. Холостячка стб 2 сезон 1-2 серия

 13. Обсуждение:Энтони Джошуа — Александр Усик. Эта статья содержит текст, переведённый из статьи Anthony Joshua vs. Oleksandr Usyk из раздела Википедии на английском языке. Список авторов находится на Anthony Joshua vs Oleksandr Usyk Антъни Джошуа и Александър Усик се изправиха един срещу друг на пресконференция преди двубоя помежду им за световните титли по бокс в тежка категория. На 25 септември двамата ще се бият на

 14. Поединок Усик – Джошуа пройдет 25 сентября в Лондоне. Бедное детство, футбол, ОИ-2012, Али, лагерь Кличко. У Джошуа и Усика много общего Усик Джошуа смотреть онлайн Бій Усик – Джошуа пройде 25 вересня в Лондоні на домашній арені англійського футбольного клубу “Тоттенхем”. Читайте також: Усик вважає бій з Джошуа головним у своєму житті – промоутер .

 15. Pingback: gay dating sit
 16. Heya outstanding blog! Does running a blog like this require
  a large amount of work? I’ve very little understanding of computer programming but I had
  been hoping to start my own blog soon. Anyway,
  if you have any recommendations or tips for
  new blog owners please share. I know this is off topic however
  I simply wanted to ask. Appreciate it!

 17. I do accept as true with all the concepts you’ve introduced in your post. They are really convincing and can certainly work. Nonetheless, the posts are very short for newbies. May you please lengthen them a little from next time? Thanks for the post.|

 18. This is a great tip particularly to those fresh to the blogosphere. Short but very precise information… Thank you for sharing this one. A must read article!|

 19. What i don’t realize is in reality how you are
  now not really much more smartly-favored than you may be now.

  You’re so intelligent. You know therefore significantly on the subject of this subject, made
  me individually consider it from numerous varied angles.
  Its like women and men aren’t involved until it is something to accomplish with Girl gaga!
  Your individual stuffs outstanding. Always maintain it up!

 20. This design is spectacular! You obviously know how to keep a reader entertained. Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost…HaHa!) Fantastic job. I really loved what you had to say, and more than that, how you presented it. Too cool!|

 21. Woah! I’m really loving the template/theme of this website. It’s simple, yet effective. A lot of times it’s hard to get that “perfect balance” between user friendliness and appearance. I must say that you’ve done a amazing job with this. In addition, the blog loads extremely fast for me on Safari. Exceptional Blog!|

 22. Nice post. I learn something totally new and challenging on sites I stumbleupon every day. It will always be useful to read content from other authors and practice a little something from other web sites. |

 23. I don’t even understand how I stopped up here, however I believed this post was great. I do not know who you are but definitely you’re going to a well-known blogger if you aren’t already. Cheers!|

 24. My spouse and I stumbled over here from a different website and thought I should check things out. I like what I see so now i’m following you. Look forward to going over your web page repeatedly.|

 25. Thank you for the good writeup. It in truth was once a amusement account it. Look complex to more delivered agreeable from you! By the way, how could we keep up a correspondence?|

 26. Simply desire to say your article is as astounding. The clearness in your publish is just nice and i could assume you’re an expert on this subject. Well with your permission allow me to seize your RSS feed to keep up to date with approaching post. Thanks a million and please carry on the enjoyable work.|

 27. Pingback: paridise sex games
 28. Fantastic web site. Lots of helpful information here. I’m sending it to a few friends ans also sharing in delicious. And of course, thank you on your sweat!|

 29. Its such as you learn my thoughts! You appear to know a lot about
  this, such as you wrote the ebook in it or something.
  I believe that you can do with some p.c. to drive the message house a little bit, however other
  than that, this is fantastic blog. A great read. I’ll definitely be back.

 30. Spot on with this write-up, I seriously feel this amazing site needs a lot more attention. I’ll probably be returning to see more, thanks for the info!|

 31. Porn, Vacant Porn Videos, Porno Intimacy Tube & XXX Pornography. Non-stationary Porn Movies – Abrogate free Iphone Having it away, Android XXX. Knee-jerk Porn Movies, Shagging Encouragement under way impression, XXX Porno Videos & Full-grown Porn
  free porn video

 32. I do accept as true with all of the ideas you have presented to your post. They are very convincing and will definitely work. Nonetheless, the posts are very short for beginners. Could you please prolong them a little from subsequent time? Thanks for the post.|

 33. It’s a shame you don’t have a donate button! I’d most certainly donate to this superb blog! I guess for now i’ll settle for book-marking and adding your RSS feed to my Google account. I look forward to brand new updates and will talk about this site with my Facebook group. Talk soon!|

 34. Thank you for every other informative web site. The place else may just I get that kind of info written in such an ideal method? I’ve a undertaking that I am simply now operating on, and I’ve been on the glance out for such information.|

 35. Hey there! I know this is kinda off topic but I was wondering which blog platform are you using for this site? I’m getting fed up of WordPress because I’ve had problems with hackers and I’m looking at alternatives for another platform. I would be awesome if you could point me in the direction of a good platform.|

 36. Woah! I’m really enjoying the template/theme of this website. It’s simple, yet effective. A lot of times it’s hard to get that “perfect balance” between superb usability and visual appeal. I must say that you’ve done a amazing job with this. In addition, the blog loads super fast for me on Chrome. Superb Blog!|

 37. Wow, awesome blog structure! How long have you ever been running a blog for? you made running a blog look easy. The entire look of your site is excellent, as neatly as the content!

 38. Fantastic beat ! I would like to apprentice even as you amend your site, how can i subscribe for a weblog web site? The account aided me a appropriate deal. I were tiny bit familiar of this your broadcast offered bright clear idea|

 39. When I initially commented I clicked the “Notify me when new comments are added” checkbox and now each time a comment is added I get three emails with the same comment. Is there any way you can remove me from that service? Thanks a lot!|

 40. hello there and thank you for your information – I’ve definitely picked up anything new from right here. I did however expertise several technical points using this website, as I experienced to reload the website many times previous to I could get it to load properly. I had been wondering if your web host is OK? Not that I’m complaining, but sluggish loading instances times will often affect your placement in google and can damage your quality score if ads and marketing with Adwords. Anyway I’m adding this RSS to my email and can look out for much more of your respective interesting content. Make sure you update this again soon.|

 41. I don’t even know how I stopped up right here, but I believed this put up was great. I don’t recognize who you’re but certainly you’re going to a famous blogger for those who are not already. Cheers!|

 42. My spouse and I stumbled over here different web address and thought I should
  check things out. I like what I see so now i am following you.
  Look forward to finding out about your web page for a second time.

 43. Hello to every body, it’s my first visit of this weblog; this webpage carries awesome and genuinely good material designed for readers.|

 44. I think that is among the so much vital information for me. And i am satisfied studying your article. But wanna commentary on few general issues, The website taste is perfect, the articles is truly excellent : D. Good activity, cheers|

 45. Hmm it appears like your website ate my first comment (it was extremely long) so I guess I’ll just sum it up what I submitted and say, I’m thoroughly enjoying your blog. I too am an aspiring blog writer but I’m still new to everything. Do you have any helpful hints for beginner blog writers? I’d genuinely appreciate it.|

 46. Everything is very open with a precise explanation of the challenges. It was really informative. Your website is very helpful. Thank you for sharing!|

 47. I would like to thank you for the efforts you’ve put in penning this blog. I’m hoping to see the same high-grade content by you in the future as well. In truth, your creative writing abilities has encouraged me to get my own, personal site now ;)|

 48. Normally I don’t read post on blogs, however I would like to say that this write-up very pressured me to take a look at and do it!
  Your writing taste has been surprised me. Thanks, very great article.

 49. Placing an commitment online was minuscule and simple. Dissemination notice was enlightening and the ordering/payment method true forward. Received confirmation of neatness morality things being what they are and shipment was tracked every move of the way. From placing the have a rapport with to transfer took 4 days at the busiest moment of the year. Completely satisfied with pharm dodge + Pluck utility

 50. Instagram adlı platform da arka planda kalmak istemiyorsanız bunun sebebi çevrenizdeki kişiler yada
  iş hayatınızda etkili olması için
  takipçi sayılarınızın fazla olması oldukça
  önemli bir konudur.
  Birden fazla instagram takipçi sitesi olmasına rağmen içlerinden en iyisi
  olanı çok araştırdık instagram takipçi satın al
  kelimesinin karşılığı olarak takipcintr.co olduğuna karar verdik
  ucuz ve hızlı teslimat ile gönüllerde taht kurmuşlar.

 51. When someone writes an paragraph he/she keeps the plan of a user in his/her mind that how a user can know it. So that’s why this article is perfect. Thanks!|

 52. My developer is trying to persuade me to move to .net from PHP.
  I have always disliked the idea because of the costs.
  But he’s tryiong none the less. I’ve been using Movable-type on a variety of websites
  for about a year and am anxious about switching to another
  platform. I have heard fantastic things about blogengine.net.
  Is there a way I can import all my wordpress content into it?
  Any help would be greatly appreciated!

 53. I was recommended this website by means of my cousin. I am now not sure whether or not this put up
  is written via him as no one else recognise such special about my trouble.

  You’re wonderful! Thank you!

 54. It’s really a great and helpful piece of information. I am glad that you shared this helpful
  information with us. Please keep us up to date like this.
  Thanks for sharing.

 55. İnstagram Takipçi Satın Al Güvenilir Hizmet Hemen Teslimat
  PiyasadaTakipçi Satin Alhizmeti sunan yüzlerce kurum mevcut.
  Bu kurumların kendine has özelliklerinin ve paketlerinin bulunması
  doğal olarak pazardaki rekabeti artırıyor. Tüketiciye kalite olarak geri yansıyan bu rekabet arasında doğru seçim yapmak
  ise arz çokluğundan dolayı zorlaşıyor. İnstagram kullanıcısı sadece tek etkenle kurumun güvenirliliğini kontrol ede bilir.

  Zira bir kurumun ürün belirtilen hizmeti karşılamaz
  ise iade garantisi sunması için çok büyük risk alması gerekiyor.
  Fakat müşteri memnuniyetinden yaşam enerjisi alan Takipcintr sitesi bu riski göze
  alarak sizlere güven teminatı sağlıyor. Günümüzde çok az kurumun sunduğu takipçi alma
  hizmeti, tüketicilere güven garantisi veriyor. Ayrıca bu hizmeti sunan kurumun azlığı da
  hizmetin değerini artırıyor.

  instagram Takipçi satın Al hizmetlerinden hemen faydalanarak şirketinizi büytüün.

 56. Hi, this weekend is pleasant in support of me, because this point in time i am reading this impressive educational paragraph here at my home.|

 57. Hi are using WordPress for your blog platform? I’m new to the blog world but I’m trying to get started and set up my own. Do you require any coding expertise to make your own blog? Any help would be greatly appreciated!|

 58. Normally I don’t learn article on blogs, but I wish to say that this write-up very pressured me to try and do it! Your writing style has been surprised me. Thanks, very great article.|

 59. I believe that is one of the so much important information for me. And i am satisfied reading your article. But want to remark on some common things, The website style is wonderful, the articles is truly excellent : D. Just right process, cheers|

 60. Heya i am for the first time here. I came across this board and I find It truly useful & it helped me out a lot. I hope to give something back and help others like you aided me.|

 61. May I simply just say what a comfort to uncover a person that actually knows
  what they’re talking about over the internet. You actually realize
  how to bring a problem to light and make it important.
  More and more people ought to look at this and understand this side of your story.

  I can’t believe you are not more popular since you surely have the gift.

 62. I’m not sure why but this weblog is loading extremely slow for me. Is anyone else having this issue or is it a problem on my end? I’ll check back later and see if the problem still exists.|

 63. My spouse and I stumbled over here by a different web address and thought I might check things out.

  I like what I see so i am just following you. Look forward to
  looking into your web page again.

 64. Do you mind if I quote a few of your articles as long as I
  provide credit and sources back to your blog? My blog site is in the exact same area of interest as yours and my users would genuinely
  benefit from some of the information you provide here.
  Please let me know if this alright with you. Thanks!

 65. Hello there, just became aware of your blog through Google, and found that it’s really informative. I’m going to watch out for brussels. I’ll appreciate if you continue this in future. Many people will be benefited from your writing. Cheers!|

 66. Right here is the perfect website for anybody who wants to understand this topic. You understand so much its almost hard to argue with you (not that I personally will need to…HaHa). You definitely put a new spin on a subject which has been written about for many years. Excellent stuff, just wonderful!|

 67. Your style is so unique in comparison to other people I have read stuff from. Thank you for posting when you’ve got the opportunity, Guess I will just bookmark this blog.|

 68. Thanks for any other informative blog. Where else
  may I am getting that kind of information written in such an ideal means?
  I’ve a undertaking that I am just now working on,
  and I’ve been at the look out for such information.

 69. Excellent. I feel welcomed and watch to convey to the veracious bodily when needed. I wish unquestionably operate back representing myself if I need a azithromycintok. This culture I went benefit of my dog.

 70. Right here is the perfect webpage for anybody who wants to find out about this topic. You know a whole lot its almost tough to argue with you (not that I really will need to…HaHa). You certainly put a brand new spin on a subject that has been discussed for decades. Excellent stuff, just wonderful!|

 71. With havin so much content and articles do you ever run into any problems of plagorism or copyright infringement?

  My site has a lot of unique content I’ve either created myself or outsourced but it looks like a lot of it is popping
  it up all over the internet without my agreement. Do you know any methods to help reduce
  content from being stolen? I’d genuinely appreciate it.

 72. I have been surfing on-line greater than three hours lately, but I by no means
  discovered any fascinating article like yours.

  It is pretty price enough for me. In my view, if all website owners and bloggers made just right content material as you probably did, the internet
  might be a lot more useful than ever before.

 73. I was curious if you ever considered changing the page layout of your blog?
  Its very well written; I love what youve got to say.

  But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better.
  Youve got an awful lot of text for only having one or 2 pictures.
  Maybe you could space it out better?

 74. Hi there I am so thrilled I found your website, I really found you by mistake, while I was browsing on Bing for something else, Anyways I am here now and would just like to say cheers for a tremendous post and a all round entertaining blog (I also love the theme/design), I don’t have time to read it all at the moment but I have book-marked it and also added your RSS feeds, so when I have time I will be back to read more, Please do keep up the fantastic jo.|

 75. What i don’t realize is in fact how you are not actually much more neatly-appreciated than you might be now. You are very intelligent. You realize therefore significantly in the case of this matter, produced me individually consider it from numerous varied angles. Its like men and women aren’t interested unless it is one thing to do with Girl gaga! Your own stuffs nice. At all times handle it up!|

 76. We stumbled over here by a different website and thought I may as well check things out. I like what I see so now i am following you. Look forward to exploring your web page repeatedly.|

 77. I used to be recommended this web site through my cousin. I am not sure whether this submit
  is written via him as nobody else recognise such certain approximately
  my problem. You are amazing! Thank you!

 78. Heya i’m for the first time here. I found this board and I find It truly helpful & it helped me out a lot. I’m hoping to present something again and help others such as you aided me.|

 79. Hi i am kavin, its my first occasion to commenting anywhere, when i read this article i thought i could also make comment due to this good post.|

 80. Excellent way of explaining, and pleasant paragraph to take information on the topic of my presentation subject, which i am going to convey in college.|

 81. I’m extremely inspired together with your writing abilities and also with the
  format on your weblog. Is that this a paid topic or did you modify it
  yourself? Either way stay up the nice high
  quality writing, it is uncommon to look a nice weblog like this one nowadays..

 82. I don’t even know how I ended up here, however I assumed this publish used to be great. I don’t realize who you are but certainly you’re going to a well-known blogger should you aren’t already. Cheers!|

 83. Hi, I think your blog might be having browser compatibility issues.
  When I look at your website in Opera, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some
  overlapping. I just wanted to give you a quick heads up!
  Other then that, terrific blog!

 84. Go to this site to get some 1cooking fever free diamonds

  u3iauds11
  This game is a lot more fun when you have unlimited diamonds.If you love phone games like this you should check out the guide above

 85. Pingback: buy clomid 50mg uk
 86. Pingback: buy nolvadex uk
 87. Pingback: olumiant 2mg
 88. Pingback: aralen cheap
 89. Hi would you mind sharing which blog platform you’re working with? I’m planning to start my own blog in the near future but I’m having a hard time deciding between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal. The reason I ask is because your design seems different then most blogs and I’m looking for something completely unique. P.S Sorry for being off-topic but I had to ask!|

 90. Pingback: clomid 250mg
 91. Hey There. I found your blog the use of msn. That is an extremely neatly written article. I’ll be sure to bookmark it and return to learn more of your useful info. Thank you for the post. I’ll definitely return.|

 92. Have you ever thought about publishing an ebook or guest authoring on other sites?
  I have a blog based on the same ideas you discuss and would really like to have you share
  some stories/information. I know my subscribers would enjoy your
  work. If you are even remotely interested, feel free to send me an e mail.